23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 177-502202
Offentliggjort
14.09.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Gribskov Kommune

Fuld drift af plejecentre inkl. Demensdagcenter Holbohave til Gribskov Kommune


Gribskov Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Kommune
CVR-nummer: 29188440
Postadresse: Rådhusvej 3
By: Helsinge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 3200
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Hudecek Kaa
E-mail: kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53383958
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/76fc1557-b396-435d-ba8b-5637b6a7df8f/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://gribskov.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/76fc1557-b396-435d-ba8b-5637b6a7df8f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/76fc1557-b396-435d-ba8b-5637b6a7df8f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/76fc1557-b396-435d-ba8b-5637b6a7df8f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fuld drift af plejecentre inkl. Demensdagcenter Holbohave til Gribskov Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud vedrørende drift af tre (3) plejecentre inkl. Demensdagcenter Holbohave til Gribskov Kommune. Udbuddet er opdelt i tre (3) delaftaler;

Delaftale 1) Drift af plejecenter Skovsminde, 3230 Græsted

Delaftale 2) Drift af plejecenter Udsigten, 3230 Græsted

Deaftale 3) Drift af plejecenter Bakkebo samt demensdagscenter Holbohave, 3250 Gilleleje

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Tilbudsgiver har i Kontraktbilag 5 – Tilbudsliste mulighed for at tilbyde en prismæssig rabat, såfremt driften på flere plejecentre vindes. Opfyldes betingelserne for rabatten ikke (Tilbudsgiver vinder ikke driften af hvert af de angivne plejecentre), bortfalder rabatten.

Den tilbudte rabat angives som en procentsats.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Drift af Plejecenter Skovsminde

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85311100 Forsorg for ældre
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Gribskov Kommune, 3230 Græsted

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Plejecentret er opført i 2 plan med 57 to-rumsboliger. Centret er delt op i afsnit, der fungerer efter leve- /bomiljø princippet.

Den gennemsnitlige belægning har i 2019, 2020, 2021 og 1. juni 2021 – 31. maj 2022 ligget på henholdsvis 99,2%, 98,3% og 96,7%.

Hertil kommer, at der i gennemsnit har været følgende antal medflyttende ægtefæller:

• 1,1 borgere i 2019

• 0,9 borgere i 2020

• 1,2 borgere i 2021

• 2,2 borgere i perioden: 1. juni 2021 – 31. maj 2022

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med en efterfølgende forhandling. I tilbudsfasen vil der være mulighed for en fysisk besigtigelse af lokalerne. Dato for besigtigelsen fremgår af tidsplanen i udbudsbetingelserne.

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele på baggrund af det indledende tilbud.

Alle forhandlinger følger samme proces som angivet i udbudsbetingelserne. Der vil ikke ske en begrænsning i antallet af tilbudsgivere i forhandlingsforløbet.

Ordregiver yder ikke vederlag for deltagelse i forhandlingsmøderne.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2029
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver kan forlænge aftalen i yderligere 3 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen.

Tilbudsgiver har mulighed for at besigtige det omfattede areal i tilbudsfasen, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 1.9.2

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Drift af Plejecenter Udsigten

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85311100 Forsorg for ældre
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Gribskov Kommune, 3230 Græsted

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Plejecentret rummer 28 boliger, hvoraf 4 er torumsboliger og 24 er enrumsboliger.

Den gennemsnitlige belægning af Udsigtens boliger har i 2019, 2020, 2021 og 1. juni 2021 – 31. maj 2022 ligget på henholdsvis 95,0 %, 89,9 %, 92,7 % og 88,2 %.

Hertil kommer, at der i gennemsnit har været følgende antal medflyttende ægtefæller:

• Ingen i 2019

• 1 borger i 2 måneder i 2020

• Ingen i 2021

• Ingen borgere i perioden: 1. juni 2021 – 31. maj 2022

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med en efterfølgende forhandling. I tilbudsfasen vil der være mulighed for en fysisk besigtigelse af lokalerne på Kirkeleddet. Dato for besigtigelsen fremgår af tidsplanen i udbudsbetingelserne.

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele på baggrund af det indledende tilbud.

Alle forhandlinger følger samme proces som angivet i udbudsbetingelserne. Der vil ikke ske en begrænsning i antallet af tilbudsgivere i forhandlingsforløbet.

Ordregiver yder ikke vederlag for deltagelse i forhandlingsmøderne.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2029
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver kan forlænge aftalen i yderligere 3 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen.

Tilbudsgiver har mulighed for at besigtige det omfattede areal i tilbudsfasen, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 1.9.2

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Drift af Plejecenter Bakkebo inkl. Demensdagcenter Holbohave

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85311100 Forsorg for ældre
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Gribskov Kommune, 3250 Gilleleje

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Plejecenteret rummer 69 boliger.

Den gennemsnitlige belægning har i 2019, 2021, 2021 og 1. juni 2021 – 31. maj 2022 været 97,8%, 91,2%, 95,1% og 97,9%.

Antal medflyttende ægtefæller (i gnsn.):

• 4,0 borgere i 2019

• 1,3 borgere i 2020

• 1,0 borgere i 2021

• 0,8 borgere i perioden: 1. juni 2021 – 31. maj 2022

Demensdagcenter Holbohave er et dagtilbud for ca. 22 borgere med hukommelsessvækkelse eller en demensdiagnose i let til moderat grad.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med en efterfølgende forhandling. I tilbudsfasen vil der være mulighed for en fysisk besigtigelse af lokalerne på Kirkeleddet. Dato for besigtigelsen fremgår af tidsplanen i udbudsbetingelserne.

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele på baggrund af det indledende tilbud.

Alle forhandlinger følger samme proces som angivet i udbudsbetingelserne. Der vil ikke ske en begrænsning i antallet af tilbudsgivere i forhandlingsforløbet.

Ordregiver yder ikke vederlag for deltagelse i forhandlingsmøderne.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2029
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver kan forlænge aftalen i yderligere 3 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen.

Tilbudsgiver har mulighed for at besigtige det omfattede areal i tilbudsfasen, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 1.9.2

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde Udbudsbilag 1 - Tilbudsblanket med de nedenfor angivne oplysninger.

Tilbudsblanketten fungerer som en tro- og loveerklæring om, at Tilbudsgiver lever op til følgende minimumskrav:

I. Tilbudsgiver er ikke omfattet af de oplistede udelukkelsesgrunde (jf. Tilbudsblanketten pkt. 1 nr. I).

II. Tilbudsgiver har som minimum haft en nettoomsætning på 75.000.000,00 DKK i gennemsnit de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

III. Tilbudsgiver har som minimum haft en egenkapital på 5.000.000,00 DKK i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

IV. Tilbudsgiver skal angive minimum én (1) reference vedrørende drift af plejecenter eller andet døgntilbud. Referencen skal leve op til følgende minimumskrav:

- Referencen skal være af minimum ét (1) års varighed.

- Referencen skal være igangværende eller må senest være afsluttet inden for de seneste tre (3) år regnet fra fristen for afgivelse af ansøgning.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der er stillet kontraktvilkår i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Kontrakten regulerer parternes misligholdelsesbeføjelser i relation til kontraktens gennemførelse.

Der skal ske virksomhedsoverdragelse i forbindelse med kontrakten.

Bemærk, at der er krav i kontrakten til sociale klausuler i form af f.eks. krav til arbejdsmiljøpolitik og personalepolitik.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1564
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver vil identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet Bedste forhold mellem Pris og Kvalitet, hvor nedenstående under- og delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tildeling af aftalen:

- Pris: 30 - 50 %

- Kvalitet 50 - 70 %

Den eksakte vægt af underkriterierne vil fremgå af det reviderede udbudsmateriale. Vælger Ordregiver at antage et af de indledende tilbud, anvendes følgende vægt: Pris: 40 % og Kvalitet: 60 %.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 11/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres i udbudssystemet ETHICS.

Al kommunikation mellem Tilbudsgiver og Ordregiver skal ske gennem ETHICS, som ligeledes skal benyttes i forbindelse med aflevering af tilbud. Ordregiver vil således se bort fra spørgsmål og tilbud, der er modtaget uden for ETHICS.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS ved at klikke på ”Send Spørgsmål” under fanen ”Kommunikation”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver.

Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet ETHICS.

I henhold til tidsplanen i punkt 1.8 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet ETHICS skal stilles til supporten: 70 22 70 07 eller ved at klikke på ikonet ”Kundeservice”.

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet til at anmode en Tilbudsgiver om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet ved at indsende relevante oplysninger eller dokumentation inden for en passende frist, hvis dette kan ske i overensstemmelse med udbudslovens § 159, stk. 5.

Hvis Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skatteforvaltningen

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret)

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, som skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks 6 måneder gammel regnet fra den dato som Ordregiver har fastsat som frist.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i Tilbudsblanketten pkt. 2, nr. II og III sker på følgende måde:

- Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgivers samlede nettoomsætning og egenkapital for de seneste tre afsluttede regnskabsår, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

- Der skal ikke afleveres dokumentation for referencer, men Ordregiver forbeholder sig retten til at få bekræftet referencernes rigtighed hos kunderne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2022

Send til en kollega

0.047