23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 182-513695
Offentliggjort
21.09.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Støtte til højtprioriteret Covid-19 helgenomsekvensering med høj kapacitet — Rammeaftale


European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
Postadresse: Gustav III:s Boulevard 40
By: Solna
NUTS-kode: SE Sverige
Postnummer: 16973
Land: Sverige
Kontaktperson: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ecdc.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed (SANTE)
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU Luxembourg
Land: Luxembourg
E-mail: ECharles.PRICE@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/health/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Støtte til højtprioriteret Covid-19 helgenomsekvensering med høj kapacitet — Rammeaftale

Sagsnr.: NP/2021/PHF/23685
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Støtte til højtprioriteret Covid-19 helgenomsekvensering med høj kapacitet — Rammeaftale.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 48 200 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: SE Sverige
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Støtte til højtprioriteret Covid-19 helgenomsekvensering med høj kapacitet — Rammeaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

1. Uforudsigelige begivenheder:

Selv med fornøden omhu kunne ECDC ikke have forudset Covid-19-pandemien, navnlig med hensyn til omfanget og hastigheden af virussens udbredelse. Medlemsstaternes presserende behov for støtte til helgenomsekvensering af prøver af SARS-CoV-2-virus inden for rammerne af en rettidig reaktion kunne derfor ikke forudses af den ordregivende myndighed.

2. Umulighed for at overholde tidsfristerne i hastende tilfælde (punkt 26):

I betragtning af det hurtige behov for en meget stor mængde helgenomsekvensering, navnlig for medlemsstater, der ikke har tilstrækkelig kapacitet eller evne, skal ECDC sikre støtte til medlemsstaterne, så de kan levere en virkningsfuld respons på pandemien på en rettidig og relevant måde. Tidsfristerne i hastetilfælde som beskrevet i punkt 26 ville ikke have gjort det muligt at reagere ekstremt hurtigt.

3. Begrundelsen for en sådan ekstrem hastesag kan ikke tilskrives ECDC:

Den uforudsigelige Covid-19-pandemi og den hurtige udbredelse af virusset samt nye, opdukkende virusvarianter er grundlaget for medlemsstaternes ekstremt presserende behov for helgenomsekventering som reaktion på pandemien. Den uforudsigelige Covid-19-pandemi og dette ekstraordinære udbud efter forhandling er direkte forbundet. Begrundelsen for en sådan ekstremt presserende karakter kan derfor ikke tilskrives den ordregivende myndighed.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/03/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Eurofins Genomics A/S
By: Galten
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 48 200 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2022

Send til en kollega

0.062