23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 182-513696
Offentliggjort
21.09.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Laboratoriestøtte til seroepidemiologiske undersøgelser


European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
Postadresse: Gustav III:s Boulevard 40
By: Solna
NUTS-kode: SE Sverige
Postnummer: 16973
Land: Sverige
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ecdc.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Laboratoriestøtte til seroepidemiologiske undersøgelser

Sagsnr.: NP/2020/DPR/23584
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Laboratoriestøtte til seroepidemiologiske undersøgelser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 234 541.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: SE Sverige
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Laboratoriestøtte til seroepidemiologiske undersøgelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

De obligatoriske betingelser for anvendelse af den særlige procedure er som beskrevet nedenfor:

a) begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke har kunnet forudse:

i) den nuværende Covid-19-pandemi kunne ikke forudses på forhånd, især hvad angår konkrete tidsfrister eller sygdommens globale spredning. Derfor kunne leverancerne, der er omfattet af denne procedure, ikke forudses af den ordregivende myndighed.

b) tvingende grunde, der gør det umuligt at overholde generelle frister:

i) Der skal etableres og ydes laboratoriestøtte så hurtigt som muligt, så håndteringen af Covid-19-epidemien får størst mulig virkning og relevans, navnlig med henblik på at støtte laboratorierne i at have den bedste kapacitet og udføre deres funktioner så godt som muligt. Det er derfor umuligt at overholde de normale tidsfrister for offentlige indkøb.

c) årsagsforbindelse mellem den uforudsete begivenhed og den ekstreme nødsituation:

i) Den ekstremt hastende karakter af dette ekstraordinære udbud med forhandling (f.eks. behovet for at reagere på en pandemi) hænger direkte sammen med behovet for hurtigt at få korrekte laboratorieoplysninger til kontrol af igangværende udbrud med henblik på overvågning af pandemien. De seroepidemiologiske undersøgelsesresultater anvendes til at vurdere f.eks. andelen af asymptomatiske tilfælde. Dette er afgørende for at forstå epidemiens drivkræfter.

d) anvendes kun til at afhjælpe mangelen, indtil der kan findes mere stabile løsninger:

i) Der er planer om et større udbud vedrørende etablering af bredere støtte til folkesundhedslaboratorier inden for EU/EØS, der skal omfatte en række laboratoriemetoder, viruskarakterisering og laboratorieuddannelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ECD.11508
Betegnelse:

Laboratoriestøtte til seroepidemiologiske undersøgelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
23/12/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rijksinstituut vor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
By: Bilthoven
NUTS-kode: NL Nederland
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 234 541.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2022

Send til en kollega

0.063