23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 182-513701
Offentliggjort
21.09.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Oprettelse af overvågning af alvorlige akutte luftvejsinfektioner (Severe Acute Respiratory Infection — SARI) samt udførelse af hospitalsbaserede undersøgelser af Covid-19-transmission


European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
Postadresse: Gustav III:s Boulevard 40
By: Solna
NUTS-kode: SE Sverige
Postnummer: 16973
Land: Sverige
Kontaktperson: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ecdc.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Oprettelse af overvågning af alvorlige akutte luftvejsinfektioner (Severe Acute Respiratory Infection — SARI) samt udførelse af hospitalsbaserede undersøgelser af Covid-19-transmission

Sagsnr.: NP/2020/DPR/12275
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Oprettelse af overvågning af alvorlige akutte luftvejsinfektioner (Severe Acute Respiratory Infection — SARI) samt udførelse af hospitalsbaserede undersøgelser af Covid-19-transmission.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 299 984.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: SE Sverige
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Oprettelse af overvågning af alvorlige akutte luftvejsinfektioner (Severe Acute Respiratory Infection — SARI) samt udførelse af hospitalsbaserede undersøgelser af Covid-19-transmission.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Tildeling af en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af bud i De Europæiske Fællesskabers Tidende i de nedenfor anførte tilfælde:

• tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser.

Forklaring:

De obligatoriske betingelser for anvendelse af den særlige procedure er som beskrevet nedenfor:

a) Begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke har kunnet forudse:

(i) Den nuværende Covid-19-pandemi kunne ikke forudses på forhånd, især hvad angår konkrete tidsfrister eller sygdommens globale spredning. Derfor kunne leverancerne, der er omfattet af denne procedure, ikke forudses af den ordregivende myndighed.

b) Tvingende grunde, der gør det umuligt at overholde generelle frister:

(i) Overvågningssystemet og seroepidemiologiske undersøgelser skal etableres og sættes i gang så hurtigt som muligt, og mens virussen cirkulerer, for at resultaterne kan få størst mulig virkning og relevans for håndteringen af Covid-19-pandemien, navnlig for at indsamle data til beslutning om vaccinestrategier, når der er en vaccine til rådighed. Det er derfor umuligt at overholde de normale tidsfrister for offentlige indkøb.

c) Årsagsforbindelse mellem den uforudsete begivenhed og den ekstreme nødsituation:

(i) Den ekstremt hastende karakter af dette ekstraordinære udbud efter forhandling (f.eks. behovet for at reagere på en pandemi) hænger direkte sammen med behovet for hurtigt at indhente oplysninger om bekæmpelse af igangværende udbrud i nosokomielle miljøer og indhente data til planlægning af vaccinationsstrategier og til overvågning af virkningen af farmaceutiske og ikke-farmaceutiske indgreb.

d) Anvendes kun til at afhjælpe mangelen, indtil der kan findes mere stabile løsninger:

(i) Der er planer om et større udbud om oprettelse af SARI-overvågning i EU/EØS, der skal omfatte en række sygdomme, herunder influenza, kighoste, IBD og Covid-19. VPI-sygdomsprogram er allerede ved at udvikle udbudsmaterialet for dette udbud med henblik på at få rammeaftalen underskrevet i første del af 2021. Den/de eventuelle kontrakt(er), der skal resultere af den indkaldelse, vil træde i stedet for den overvågning og undersøgelser, der etableres under denne kontrakt til håndtering af Covid-19-pandemien.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Oprettelse af overvågning af alvorlige akutte luftvejsinfektioner (Severe Acute Respiratory Infection — SARI) samt udførelse af hospitalsbaserede undersøgelser af Covid-19-transmission

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/10/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Epiconcept
By: Paris
NUTS-kode: FR France
Land: Frankrig
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 299 984.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2022

Send til en kollega

0.062