23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 194-546493
Offentliggjort
07.10.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Diabetesprodukter


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Østergaard
E-mail: heo@ski.dk
Telefon: +45 51717649
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c6131ff5-6716-49ca-8756-556fe297e9ed/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Diabetesprodukter

Sagsnr.: 50.97
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

På vegne af de danske kommuner skal SKI udbyde en rammeaftale om diabetesprodukter. Udbuddet forventes at blive offentliggjort i Q1 2023 og forventes at omfatte diabetesprodukter (delaftale 1) og produkter til kontinuerlig glukosemåling (delaftale 2).

Denne forhåndsmeddelelse offentliggøres bl.a. for at gøre potentielle leverandører opmærksomme på det kommende udbud og gøre relevante markedsaktører opmærksomme på den tekniske dialog (2. runde) i perioden fra d. 3.-31. okt. 2022. 1. runde blev gennemført i foråret 2022.

Teknisk dialog afholdes via platformen Ethics.

Under den tekniske dialog kan potentielle tilbudsgivere og andre interesserede melde tilbage med forslag til ændringer, rettelser eller tilføjelser. SKI opfordrer leverandørerne til at deltage i den tekniske dialog, idet der på dette tidspunkt er mulighed for at påvirke udbuddets indhold, således det bliver så markedskonformt som muligt. SKI er ikke forpligtet til at imødekomme forslag/kommentarer fra den tekniske dialog.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Diabetesprodukter

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33615000 Lægemidler mod diabetes
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
33141220 Kanyler
33141300 Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning
33141900 Blodlancetter
33196000 Medicinske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen forventes at omfatte:

• Blodsukkerapparat

• Teststrimler

• Fingerprikkere

• Lancetter

• Flergangs-insulinpenne

• Penkanyler

• Insulinsprøjte

• Tilbehør

II.2.14) Yderligere oplysninger

Oplysningerne i denne meddelelse er baseret på den forventede tilrettelæggelse af udbuddet. Der kan ske ændringer i de angivne oplysninger, f.eks. i forhold til delaftaler, sortiment, offentliggørelse, procedure, mv. inden udbuddet offentliggøres. For yderligere oplysninger henvises til www.ski.dk hvor de løbende orienteres om vigtige forhold samt datoer vedrørende udbuddet.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Produkter til kontinuerlig glukosemåling

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33615000 Lægemidler mod diabetes
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
33196000 Medicinske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
33141900 Blodlancetter
33141220 Kanyler
33141300 Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tilbudsgiver skal byde ind med et system til kontinuerlig glukosemåling, der kan anvendes uden insulinpumpe (CGM).

II.2.14) Yderligere oplysninger

Oplysningerne i denne meddelelse er baseret på den forventede tilrettelæggelse af udbuddet. Der kan ske ændringer i de angivne oplysninger, f.eks. i forhold til delaftaler, sortiment, offentliggørelse, procedure, mv. inden udbuddet offentliggøres. For yderligere oplysninger henvises til www.ski.dk hvor de løbende orienteres om vigtige forhold samt datoer vedrørende udbuddet.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/01/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2022

Send til en kollega

0.063