23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 195-553077
Offentliggjort
10.10.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forhåndsmeddelelse om udbud af indsatser til flygtninge og familiesammenførte i selvforsørgelses- og hjemrejseprogram


Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Bo Johansen
E-mail: z66i@kk.dk
Telefon: +45 21513671
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/187731846.aspx
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Vejledning og opkvalificering

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse om udbud af indsatser til flygtninge og familiesammenførte i selvforsørgelses- og hjemrejseprogram

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85310000 Sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer et fremtidigt behov for indkøb af beskæftigelses- og integrationsrettede indsatser, som led i det lovpligtige selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, jf. § 16 i Lov om integration af udlændinge i Danmark.

Opgaven omhandler potentielt set alle ydelser, som led i selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, dvs. beskæftigelses- og integrationsrettede ydelser, fx bistand til kontinuerlig at finde job og virksomhedsplaceringer til målgruppen og vejledning og opkvalificering. Mentorstøtte kan også potentielt blive omfattet af opgaven.

Fx kan der læses mere om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet her:

https://uim.dk/arbejdsomraader/integration-af-nye-borgere/selvforsoergelses-og-hjemrejseprogrammet-og-introduktionsprogrammet/

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer et fremtidigt behov for indkøb af beskæftigelses- og integrationsrettede indsatser, som led i det lovpligtige selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, jf. § 16 i Lov om integration af udlændinge i Danmark.

Et øget kapacitetsbehov ift. de lovpligtige indsatser er opstået pga. af den store tilstrømning af ukrainske fordrevne, som ikke uden videre kan håndteres af den eksisterende kapacitet i Jobcenter København.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil forventeligt på mødet den 12. december 2022 behandle sag om håndtering af et øget kapacitetsbehov,  som følge af ukrainske fordrevne, herunder mandat til forvaltningen om at igangsætte forberedelserne af en offentlig udbudsproces inden for de rammer, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget eventuelt måtte beslutte.  

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer i 2023 et hel eller delvis udbud af opgaverne under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, hvorfor denne vejledende forhåndsmeddelelse nu bekendtgøres for at forberede markedet.

Det er Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, der træffer beslutning om igangsætning og efterfølgende konkret gennemførelse af et udbud.

Tilbudsgivere til et evt. kommende udbud kan meddele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen deres interesse for opgaven via Mercell.

Potentielle tilbudsgivere anbefales i øvrigt også at holde øje med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens hjemmeside på kk.dk vedrørende forvaltningens leverandørsamarbejde.

Information om aktuelle udbud på forvaltningens faglige indkøbsområde, herunder evt. afholdelse af markedsdialog, offentliggøres på denne side:

Leverandør til beskæftigelsesindsatsen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/02/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2022

Send til en kollega

0.063