23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 197-559408
Offentliggjort
12.10.2022
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aalborg Universitet

Vindere

(12.10.2022)
Thirdroom ApS
Højbroplads 1
2200 København K

Køb af højeffektlaser


Aalborg Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
CVR-nummer: 29102384
Postadresse: Fredrik Bajers Vej 7K
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Denaa
E-mail: md@adm.aau.dk
Telefon: +45 99403949
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cef4765b-5e3e-42f5-9b65-45a80108ef49/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Køb af højeffektlaser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aalborg Universitet IT Services har behov for at købe et åbent digitalt kollaborationssystem til studerende, forskere, iværksættere og repræsentanter for virksomheder, som understøtter AAU’s tilgang til problembaseret forskning og uddannelse. Platformen understøtter projektsamarbejde, opbygger profiler, synliggør kompetencer og netværk for de enkelte brugere. Brugerne kan oprette udfordringer, der kan løses i et samspil der understøttes af førnævnte funktionalitet. AAU har kun fundet ét system i verden, som kan opfylde disse behov.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 360 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33112300 Ultralydscannere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

AAU finder at købet er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivets artikel 32, hvorfor AAU agter at gennemføre købet som en direkte tildeling.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Aalborg Universitet IT Services har behov for at købe et åbent digitalt kollaborationssystem til studerende, forskere, iværksættere og repræsentanter for virksomheder, som understøtter AAU’s tilgang til problembaseret forskning og uddannelse. Platformen understøtter projektsamarbejde, opbygger profiler, synliggør kompetencer og netværk for de enkelte brugere. Brugerne kan oprette udfordringer, der kan løses i et samspil der understøttes af førnævnte funktionalitet. AAU har kun fundet ét system i verden, som kan opfylde disse behov.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/10/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Thirdroom ApS
CVR-nummer: 42089095
Postadresse: Højbroplads 1
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2200
Land: Danmark
Internetadresse: https://www.thirdroom.ai/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 360 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2022

Send til en kollega

0.125