23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 197-559479
Offentliggjort
12.10.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Herning Kommune

Børne- og ungdomstandpleje


Herning Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 19
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Marc Masana
E-mail: marc.masana@herning.dk
Telefon: +45 96282349
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/846a07a7-b4d1-4068-9240-8efc023b1343/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/846a07a7-b4d1-4068-9240-8efc023b1343/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/846a07a7-b4d1-4068-9240-8efc023b1343/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/846a07a7-b4d1-4068-9240-8efc023b1343/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Børne- og ungdomstandpleje

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af børne- og ungdomstandpleje til knap 3.000 børn og unge bosiddende i skoledistrikterne Vinding Skole, Ørnhøj Skole, Vildbjerg Skole, Kildebakke Skolen og Timring Skole.

Udbuddet gennemføres efter reglerne i light-regimet efter udbudslovens afsnit III jf. udbudslovens § 7.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85130000 Behandling hos praktiserende tandlæger og hermed beslægtet virksomhed
85131000 Tjenester ydet af praktiserende tandlæger
85131100 Tandregulering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører vederlagsfri børne og ungdomstandpleje, for børn og unge (0-21 år) bosiddende i skoledistrikterne Vinding Skole, Ørnhøj Skole, Vildbjerg Skole, Kildebakke Skolen og Timring Skole.

Kontrakten forudsættes indgået med 1 leverandør.

Det er et minimumskrav at tilbudsgiver kan udføre behandlingen på en klinik beliggende inden for bygrænsen af Vildbjerg by. Kravet er et hensyn til tilgængelighed i forhold til, at færrest mulige borgere skal buge tid og økonomi på transport.

For nærmere beskrivelse af de udbudte tjenester, herunder de mindstekrav der skal opfyldes, henvises kravspecifikationen (bilag 1) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver forbeholder sig retten til at afvise en tilbudsgiver der, grundet oplysningerne afleveret i

relation til udbudsbetingelsernes punkt 9, a.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver forbeholder sig retten til at afvise en tilbudsgiver der, grundet oplysningerne afleveret i

relation til udbudsbetingelsernes punkt 9, b.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/06/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/11/2022
Tidspunkt: 10:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2022

Send til en kollega

0.047