23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 199-562067
Offentliggjort
14.10.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Aarhus Kommune

Vejledende forhåndsmeddelelse vedr. kommende markedsdialog om udbud af senge med lav liggefladehøjde over gulv og senge med ind- og udstigningsfunktion i siden


Aarhus Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Kjellerup Nordquist
E-mail: cakjn@aarhus.dk
Telefon: +45 41862052
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dfbca170-dfc3-4ae9-8e7e-0683c9acf3b3/homepage
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dfbca170-dfc3-4ae9-8e7e-0683c9acf3b3/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vejledende forhåndsmeddelelse vedr. kommende markedsdialog om udbud af senge med lav liggefladehøjde over gulv og senge med ind- og udstigningsfunktion i siden

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vejledende forhåndsmeddelelse vedr. kommende markedsdialog om udbud af senge med lav liggefladehøjde over gulv og senge med ind- og udstigningsfunktion i siden.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33192130 Indstillelige senge med motor
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Kommune inviterer til markedsdialog vedr. et kommende udbud af af senge med lav liggefladehøjde over gulv og senge med ind- og udstigningsfunktion i siden.

Nærmere beskrivelse af sengene der udbydes:

Der ønskes senge, der kan gøre borgeren selvhjulpen i forbindelse med ind- og udstigning. Samtidig ønskes det, at sengene kan benyttes af 1 hjælper til borgere, der har behov for hjælp til ind- og udstigning af sengen. Sengene skal desuden kunne brugs til borgere, der har behov for hjælp af personale til personlig pleje. Produktet skal kunne anvendes både i borgers eget hjem og på plejehjem. ISO-nummer: 18121034.

Endvidere ønskes der indstillelige senge som har 4 delt liggeflade og er motoriseret med lav indstigningshøjde. Sengen skal gå langt ned til gulvet, så borgere har mulighed for at trille eller rulle ind og ud af seng, og derved forebygge fald ud af seng. Samt til borger der har behov for hjælp af personale til personlig pleje. Sengene skal desuden kunne brugs til borgere, der har behov for hjælp af personale til personlig pleje. Produktet skal kunne anvendes både i borgers eget hjem og på plejehjem.

Som led i udbudsprocessen ønsker Aarhus Kommune at afholde markedsdialog, hvor potentielle tilbudsgivere får mulighed for at blive inviteret til at drøfte hvilke muligheder der findes på markedet.

Markedsdialogerne afholdes den 5-7 november 2022 i tidsrummet fra kl. 08.00-16.00.

Såfremt en potentiel tilbudsgiver ønsker at blive inviteret til markedsdialogen, bedes tilbudsgiveren fremsende en kort beskrivelse/begrundelse for, hvorfor Aarhus Kommune burde invitere denne til markedsdialog. Frist for fremsendelsen: den 25 oktober 2022.

Aarhus Kommune har til hensigt at inviterer 5-10 potentielle tilbudsgivere ind til dialog. såfremt der er flere end 5-10 potentielle tilbudsgivere forbeholder Aarhus Kommune sig retten til at udvælge et repræsentativt udvalg på markedet til at deltage i markedsdialogen.

Tilmeldingen sker via ETHICS under 'markedsundersøgelse'.

Ved spørgsmål kontakt Camilla Nordquist, Udbudskonsulent: cakjn@aarhus.dk

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/03/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2022

Send til en kollega

0.047