23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 199-566788
Offentliggjort
14.10.2022

Udbyder

Region Midtjylland

Udbud af sundhedsfaglige- og pædagogiske vikarer


Region Midtjylland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeppe Pedersen
E-mail: Jeppe.Pedersen@stab.rm.dk
Telefon: +45 40860158
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=343398&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=343398&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af sundhedsfaglige- og pædagogiske vikarer

Sagsnr.: 1-23-4-101-25-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
79625000 Anvisning af hospitalspersonale
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører løbende levering af sundhedsfaglige- og pædagogiske vikarer til samtlige regionens sygehusenheder og institutioner med undtagelse af Respirationscenteret.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 114 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Somatik

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 1 – Somatik

Følgende faggrupper:

- Basis sygeplejersker

- Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 102 200 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Samlet anslået værdi i kr. (ekskl. moms) i kontraktens løbetid: 73.000.000 DKK

Samlet maksimal værdi i kr. (ekskl. moms) i kontraktens løbetid: 102.000.000 DKK

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Somatik (specialuddannelse)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 2 – Somatik (specialuddannelse)

Følgende faggrupper:

- Sygeplejersker med specialuddannelse inden for Intensivsygepleje

- Sygeplejersker med specialuddannelse inden for Anæstesi

Endvidere ønsker ordregiver at medtage sygeplejersker med specialuddannelse inden for Infektionshygiejne og Kræftpleje som en option inden for nærværende delkontrakt.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 400 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Samlet anslået værdi i kr. (ekskl. moms) i kontraktens løbetid: 6.000.000 DKK

Samlet maksimal værdi i kr. (ekskl. moms) i kontraktens løbetid: 8.400.000 DKK

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Psykiatri

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 3 – Psykiatri

Følgende faggrupper:

- Basis sygeplejersker

- Social- og sundhedsassistenter og plejere

- Pædagoger

Endvidere ønsker ordregiver at medtage sygeplejersker med specialuddannelse inden for Psykiatri som en option inden for nærværende delkontrakt.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Samlet anslået værdi i kr. (ekskl. moms) i kontraktens løbetid: 25.000.000 DKK

Samlet maksimal værdi i kr. (ekskl. moms) i kontraktens løbetid: 35.000.000 DKK

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Socialområdet

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 4 – Socialområdet

Følgende faggrupper:

- Basis sygeplejersker

- Social- og sundhedsassistenter, plejere og sygehjælpere

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 600 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Samlet anslået værdi i kr. (ekskl. moms) i kontraktens løbetid: 4.000.000 DKK

Samlet maksimal værdi i kr. (ekskl. moms) i kontraktens løbetid: 5.600.000 DKK

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Socialområdet (pædagoger)

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 5 – Socialområdet (pædagoger)

Følgende faggrupper:

- Pædagoger

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 400 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Samlet anslået værdi i kr. (ekskl. moms) i kontraktens løbetid: 6.000.000 DKK

Samlet maksimal værdi i kr. (ekskl. moms) i kontraktens løbetid: 8.400.000 DKK

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 10 %, jf. hertil udbudsbetingelserne pkt. 6.3.

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen, jf. hertil

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af sundhedsfaglige vikarer og/eller pædagogiske vikarer til hospitaler, institutioner, psykiatri -og/eller socialområdet over en periode på minimum 1 år. Det er herudover et minimumskrav, at der til de pågældende referencer er leveret for minimum 1.500.000 danske kroner ekskl. moms pr. år, jf. hertil udbudsbetingelserne pkt. 6.3.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder følgende særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten med hensyn til:

Arbejdsmiljø

Arbejdsklausul

Arbejde med børn

Straffeattester

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet” på baggrund af følgende underkriterier og vægtninger:

- Økonomi: 50 %

- Kvalitet 50 %

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 11/11/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2022

Send til en kollega

0.062