23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 201-570955
Offentliggjort
18.10.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Høring vedrørende kommende udbud på Sprøjter, kanyler, pvk m.m


Region Hovedstaden

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Lene Rosenlund
E-mail: lene.rosenlund@regionh.dk
Telefon: +45 29772203
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=343750&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring vedrørende kommende udbud på Sprøjter, kanyler, pvk m.m.

Sagsnr.: 22025730
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141310 Sprøjter
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med det kommende udbud af Sprøjter, kanyler, PVK m.m. til Region Hovedstaden sendes kravspecifikationer og de Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage i høring. Formålet med høringen er at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud/produkter pga. af uhensigtsmæssige krav, samt sikre en så bred konkurrence som muligt. Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikationer og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Desuden vil Region Hovedstaden også gerne have potentielle leverandører til at udfylde skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage".

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141200 Katetre
33141321 Anæstesikanyler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med det kommende udbud af Sprøjter, kanyler, PVK m.m. til Region Hovedstaden sendes kravspecifikation og de Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage i høring. Formålet med høringen er at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud/produkter pga. af uhensigtsmæssige krav, samt sikre en så bred konkurrence som muligt. Region Hovedstaden indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemlæse vedlagte kravspecifikationer og fremsende høringssvar om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Desuden vil Region Hovedstaden også gerne have potentielle leverandører til at udfylde skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage".

Det er især følgende punkter Ordregiver meget gerne vil have kommentarer til:

• påtænkte krav vedr. funktion, størrelser, mål mv.

• udfyldelse af skabelonen med de "Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage"

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøbsafdelingen og brugergruppen, hvor Ordregiver vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i kravspecifikationerne.

Kravspecifikationerne kan downloades under fanen»Dokumenter«i regionens E-sourcing system CTM.

Høringssvaret skal sendes via CTM (EU-supply) senest torsdag d. 27. oktober kl. 12.00 ved at vedhæfte høringsvaret som et excel eller word dokument.

Høringssvar bedes henvise til hvilket produkt og punkt i kravspecifikationen kommentaren vedrører.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Der gøres desuden opmærksom på, at høringsmaterialet kun er et foreløbigt materiale. Regionerne forbeholder sig ret til at ændre i de foreløbige kravspecifikationer forud for selve udbuddet, og er ikke forpligtet til at tage højde for de indkomne høringssvar. Bemærk i øvrigt, at de oplysninger, som høringssvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
14/10/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der gøres desuden opmærksom på, at høringsmaterialet kun er et foreløbigt materiale. Regionerne forbeholder sig ret til at ændre i de foreløbige kravspecifikationer og tilbudsliste forud for selve udbuddet, og er ikke forpligtet til at tage højde for de indkomne høringssvar. Bemærk i øvrigt, at de oplysninger, som høringssvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2022

Send til en kollega

0.047