23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 201-571182
Offentliggjort
18.10.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vejle Kommune

Levering af trykaflastende madrasser


Vejle Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Amalie Rødsgaard-Rosenbeck
E-mail: amrod@vejle.dk
Telefon: +45 20468698
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b683e8fe-6254-4a94-be09-13afc1847e01/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b683e8fe-6254-4a94-be09-13afc1847e01/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b683e8fe-6254-4a94-be09-13afc1847e01/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b683e8fe-6254-4a94-be09-13afc1847e01/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af trykaflastende madrasser

Sagsnr.: 88.00.00-G01-17-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33196000 Medicinske hjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af trykaflastende madrasser; delaftale 1, Kombinationsmadras; delaftale 2, Luftmadras; delaftale 3, Skummadras

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Kombinationsmadras

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
33196000 Medicinske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
39143112 Madrasser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til udbudsmaterialets pkt. 2 samt kravspecifikation, bilag 1 og tilbudslisten, bilag 2.

Jf. kravspecifikation er madrassen en tryksårsforebyggende kombinationsmadras af luft og skum og er af typen helmadras, der lægges direkte på sengebunden. Madrassen skal kunne bruges med og uden pumpe.

Estimeret forbrug er 180 stk. madrasser.

Maksimal forbrug er 243 stk. madrasser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/02/2023
Slut: 14/02/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
//txtmark end-->
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Luftmadras

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
33196000 Medicinske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
39143112 Madrasser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til udbudsmaterialets pkt. 2 samt kravspecifikation, bilag 1 og tilbudslisten, bilag 2.

Jf. kravspecifikation, er madrassen af typen tryksårsforebyggende dynamisk luftmadras, helmadras, som fyldes med luft og anvendes sammen med en pumpe, der giver et vekslende tryk i madrassen.

Estimeret forbrug er 80 stk. madrasser

Maksimal forbrug er 108 stk. madrasser

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/02/2023
Slut: 14/02/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 - Skummadras

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
33196000 Medicinske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
39143112 Madrasser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til udbudsmaterialets pkt. 2 samt kravspecifikation, bilag 1 og tilbudslisten, bilag 2.

Jf. kravspecifikation, er madrassen af typen tryksårsforbyggende skummadras i syntetisk skum.

Estimeret forbrug er 550 stk. madrasser

Maksimal forbrug er 742 stk. madrasser

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/02/2023
Slut: 14/02/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse egenkapital for de sidste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapitalen skal som minimum være positiv 1 af de sidste 3 regnskabsår, for at tilbudsgiver kan komme i betragtning.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leveringer, der er igangværende eller afsluttet inden for de seneste tre kalenderår, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Referencelisten skal indeholde minimum 2 referencer. Med sammenlignelige referencer menes referencer, på levering af hjælpemidler, som bevilliges til en kommunes borger efter Servicelovens §112.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 2 sammenlignelige referencer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/11/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/11/2022
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2022

Send til en kollega

0.063