23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 202-574019
Offentliggjort
19.10.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af urologiske produkter til Region Nordjylland og de nordjyske kommuner - invitation til yderligere markedsdialog samt produktdag


Region Nordjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Hjerrild
E-mail: cahj@rn.dk
Telefon: +45 51839080
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=343823&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af urologiske produkter til Region Nordjylland og de nordjyske kommuner - invitation til yderligere markedsdialog samt produktdag

Sagsnr.: U234CAH21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141621 Inkontinenssæt
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud omhandler urologiske produkter til Region Nordjylland og de nordjyske kommunerne. Denne høring omhandler beskrivelsen af selve projektet og således ikke en nærmere beskrivelse af de konkrete produkter. Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner er i fællesskab i gang med at udarbejde et fælles udbud af urologiske produkter. Formålet med dette projekt er at styrke det tværsektorielle samarbejde og at skabe et bedre patientforløb med kontinuitet i behandlingen og et mere sammenhængende behandlingsforløb. Det altovervejende mål er at sætte patienten/borgeren i fokus til gavn for patienten/borgeren.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33125000 Udstyr til urologiske undersøgelser
33141615 Urinposer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland ønsker at invitere alle interesserede leverandører til en yderligere mundtlig markedsdialog vedrørende det samlede set-up omkring Region Nordjyllands og de 11 nordjyske kommuners samlede udbud af urologiske produkter samt en produktdag.

Datoen for markedsdialogen er den 3. november 2022 kl. 8.30. Dagen starter med en fælles orientering fra Region Nordjylland omkring projektet. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål i plenum. Derudover er der mulighed for at tilkendegive, at man ønsker et møde alene med deltagelse af Region Nordjylland - og således ikke det øvrige marked - senere samme dag.

Dagen afvikles via Teams og de konkrete tidspunkter fremsendes efter tilmeldingsfrist, som er fredag den 28. oktober 2022.

Yderligere inviteres der til en produktdag, hvor leverandørerne kan komme og fremvise deres produkter for den kliniske brugergruppe. Der ønskes en gennemgang af de relevante produkter og der opfordres til at medbringe vareprøver til fremvisning. Den dag afholdes torsdag den 5. januar 2023.

Dagen afvikles i Regionshuset, Aalborg Ø, og de konkrete tidspunkter fremsendes efter tilmeldingsfrist, som er mandag den 19. december 2022.

Tilmelding til begge dage kan ske til cahj@rn.dk eller via EU-supply.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet omfatter forventeligt følgende produkter:

Engangskatetre

Ballonkatetre/permanente katetre

Urinposer

Uridomer

Katerisationssæt

Kateterklemmer

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/10/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/10/2022

Send til en kollega

0.062