23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 204-577657
Offentliggjort
21.10.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Sjælland

Udbud af forbrugsvarer til Fleksibel Endoskopi Bronko


Region Sjælland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Brigitte Bjerregaard
E-mail: biwi@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 99999999
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=343813&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
//txtmark end-->
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af forbrugsvarer til Fleksibel Endoskopi Bronko

Sagsnr.: EMN-2022-02454
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33168000 Apparatur til endoskopi og endokirurgi
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af forbrugsvarer til fleksibel endoskopi - bronko.

Udbuddet er opdelt i 24 delaftaler med forbrugsvarer, som dækker de mest gængse produkter indenfor dette speciale

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af forbrugsvarer til Fleksibel Endoskopi Bronko

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
33168000 Apparatur til endoskopi og endokirurgi
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med klargøring af dette udbud vil Ordregiver afholde leverandørhørings- / produktpræsentationsmøder med deltagelse af den kliniske brugergruppe.

De interesserede Tilbudsgivere kan komme med input til det præliminære udbudsmateriale og præsentere produkter for brugergruppen.

Udbudsmaterialet er tæt på den endelige version.

Høringsmøderne finder sted d. 22. og 23. november 2022 i tidsrummet fra kl. 08:30 - 15:30 på Sjællands Universitetshospital Roskilde - Ny Østergade 7, 4. sal - 4000 Roskilde - Mødelokale Odin.

Ordregiver vil efter tilmeldingsfristens udløb tildele et mødetidspunkt til de interesserede Tilbudsgivere.

Tilbudsgiver bedes angive, hvilke delaftaler Tilbudsgiver har interesse i at afgive høringssvar og præsentation på, dan den tildelte tid vil afhænge heraf.

For rekvirering af udbudsmateriale og tilmelding til høringsmøderne fremsendes en e-mail til: Udbudskonsulent Birgitte Bjerregaard på biwi@regionsjaelland.dk senest d. 14. november 2022 kl. 14:00

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
12/12/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2022

Send til en kollega

0.063