23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 210-602632
Offentliggjort
31.10.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Syddanmark

Teknisk dialog forud for et eventuelt udbud af præhospitale ydelser inkl. liggende ikke-behandlingskrævende patientkørsel


Region Syddanmark

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Malene Jeppesen
E-mail: Malene.Jeppesen@rsyd.dk
Telefon: +45 21570551
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=344852&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Teknisk dialog forud for et eventuelt udbud af præhospitale ydelser inkl. liggende ikke-behandlingskrævende patientkørsel

Sagsnr.: 22/22292
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85143000 Ambulancetjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Syddanmarks seneste udbud af præhospitale ydelser inkl. den liggende ikke-behandlingskrævende patientkørsel byggede på følgende grundelementer, som forventes at fortsætte i den fremadrettede strategi for de præhospitale ydelser:

* en beredskabsmodel

* fire delområder

* intern drift af AMK-vagtcentral inkl. teknisk disponering

* ambulancer, lægebiler og akutbiler drives samlet som de præhospitale ydelser

Forud for vedtagelsen af den fremtidig strategi for regionens præhospitale ydelser, ønsker Region Syddanmark at gennemføre en teknisk dialog med aktører i markedet, som nærmere

beskrevet nedenfor i pkt. II.2.4). Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse i den tekniske dialog er den 9. november 2022.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
85143000 Ambulancetjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Regionsrådet i Region Syddanmark skal primo 2023 beslutte den fremadrettede strategi for de præhospitale ydelser og skal i den forbindelse tage stilling til om:

1. alle de præhospitale ydelser skal hjemtages til regionens egen operatør Ambulance Syd

2. de præhospitale ydelser eller dele heraf skal i udbud, herunder den liggende ikke-behandlingskrævende patientkørsel

3. hvor og hvordan klimahensyn adresseres i den fremadrettede strategi for de præhospitale ydelser

Regionen ønsker derfor i perioden medio november til primo december 2022 at have en teknisk dialog med interesserede potentielle operatører af de præhospitale ydelser og den liggende ikke-behandlingskrævende patientkørsel i Region Syddanmark.

Formålet med den tekniske dialog er at afdække relevant viden, erfaringer og udviklingstendenser til den fremtidige strategi for de præhospitale ydelser i Region Syddanmark og en eventuel beslutning om at genudbyde dele af eller alle regionens præhospitale ydelser i forlængelse af den vedtagne strategi for de præhospitale ydelser i Region Syddanmark.

Region Syddanmark ønsker med den tekniske dialog at få et nærmere indblik i blandt andet:

* Ambulancekørsel inkl. lægebiler og akutbiler, herunder bl.a. adgangsbarriere, risici og omkostningsdrivere, rekruttering/fastholdelse af personale, etablering af baser, anskaffelse af ambulancer/udstyr og klimavenlige præhospitale ydelser

* Samspilsfordele og -ulemper ift. ambulancekørsel inkl. lægebiler og akutbiler, herunder bl.a. liggende ikke-behandlingskrævende patientkørsel og flere operatører af de præhospitale ydelser

* Nye tiltag/visioner på markedet af teknisk og/eller strategisk karakter, herunder bl.a. nyt materiel, nye udrykningsressourcer

De anførte dialogtemaer ovenfor er uddybet i en forventet dagsorden, der kan downloades under "Dokumenter" i EU-Supply. Den endelig dagsorden fremsendes sammen med mødeindkaldelsen til dialogmødet.

Den tekniske dialog vil ske via bilaterale møder af ca. 2 timers varighed. Møderne vil blive afholdt fysisk i Regionshuset i Vejle eller som videomøde efter aftale med den enkelte virksomhed. Møderne vil som udgangspunkt blive gennemført på dansk, men kan også gennemføres på engelsk.

Anmodning om deltagelse i den tekniske dialog skal ske til Malene.Jeppesen@rsyd.dk.

Venligst mærk anmodningen "Teknisk dialog forud for et eventuelt udbud af de præhospitale ydelser i Region Syddanmark".

Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse er den 9. november 2022

II.2.14) Yderligere oplysninger

Region Syddanmark forbeholder sig ret til under et eventuelt efterfølgende udbud at anvende enhver information, som virksomheder afgiver under den tekniske dialog, medmindre virksomheden forudgående har tilkendegivet, at informationen afgives i fortrolighed, udgør en forretningshemmelighed eller er omfattet af eksklusive enerettigheder.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/03/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Anmodning om deltagelse i den tekniske dialog skal ske til Malene.Jeppesen@rsyd.dk.

Venligst mærk anmodningen "Teknisk dialog forud for et eventuelt udbud af de præhospitale ydelser i Region Syddanmark".

Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse er den 9. november 2022

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/10/2022

Send til en kollega

0.047