23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 218-624745
Offentliggjort
11.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Spar 5

Vindere

Udbud af rammeaftale om levering af dagligvarer til visiterede borgere

(09.06.2023)
Intervare
Banemarksvej 58
2605 Brøndby

Udbud af rammeaftale om levering af dagligvarer til visiterede borgere


Spar 5

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Spar 5
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Lundsager
E-mail: anlu05@frederiksberg.dk
Telefon: +45 53880823
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/51981e8d-19af-4bb0-8cc3-b0c63918d4d2/homepage
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
CVR-nummer: 19438414
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Lundsager
E-mail: anlu05@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982046
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://gentofte.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
CVR-nummer: 11 71 53 11
Postadresse: Lyngby Torv 17
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Lundsager
E-mail: anlu05@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982046
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ltk.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
CVR-nummer: 62761113
Postadresse: Rådhus Allé 7
By: Søborg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Lundsager
E-mail: anlu05@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982046
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://gladsaxe.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Smallegade 1
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Lundsager
E-mail: anlu05@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982046
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.frederiksberg.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Lundsager
E-mail: anlu05@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982046
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/51981e8d-19af-4bb0-8cc3-b0c63918d4d2/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/51981e8d-19af-4bb0-8cc3-b0c63918d4d2/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/51981e8d-19af-4bb0-8cc3-b0c63918d4d2/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om levering af dagligvarer til visiterede borgere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312200 Hjemmelevering af dagligvarer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører levering af dagligvarer til borgere i Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune samt Rudersdal Kommune. Opgaven omfatter følgende hovedelementer

- Modtagelse af borgernes bestilling.

- Plukning og pakning af varer

- Levering af varer til borgerens hjem

- På-plads-lægning af køle-/frysevarer for borger

- Afregning.

Der er tale om praktisk hjælp der leveres i henhold til §83 i Lov om Social Service. Ordregiver har pligt til at sørge for, at der tilbydes personlig og/eller praktisk hjælp i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre visse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Dette gælder også hjælp til indkøb.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 57 890 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Spar5 kommunerne, herunder:

Frederiksberg Kommune

Gentofte Kommune

Gladsaxe Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

Rudersdal Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune udbyder i fællesskab rammeaftale om levering af dagligvarer til kommunernes visiterede borgere i eget hjem

Frederiksberg Kommune gennemfører det fælles udbud på vegne af alle kommunerne, der samlet benævnes ”Ordregiver”. Alle kommunerne er i fællesskab ansvarlige for de dele af det fælles udbud, som den enkelte kommune deltager i. Alle kommunerne indgår individuelle rammeaftaler med de vindende tilbudsgivere på baggrund af udbudsmaterialets kontrakt.

I forbindelse med opgaven betaler kommune for bestilling og levering mens borgerne betaler for varerne. De neden for estimerede udgifter og værdi af kontrakten dækker alene over kommunens omkostninger til opgaven.

Det estimerede værdi af kontrakten er 46.2 mio. kr. det maksimale forbrug på rammeaftalen er skønnet til at være 25% større og det samlede maksimale forbrug på rammeaftalen er estimeret til 11,6 mio. kr. X 1,25 X 4 = i alt 57,89 mio.

Der er i udbuddet gennemført tiltag for at sikre miljømæssig bæredygtighed. Miljø indgå som et tildelingskriterium, endvidere stilles der miljøkrav krav til opgaveudførelsen, herunder krav om borgerne også skal have mulighed for at købe økologiske produkter.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Bestillings og leveranceprocedure / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10&
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 57 890 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2023
Slut: 31/03/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I Udbuddet indgår følgende udelukkelsesgrunde

1. Overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler

2. Konkurs m.m.

3. Alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet

4. Konkurrenceforvridende aftaler

5. Tidligere misligholdelse af en offentlig kontrakt

6. Forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces

7. Gæld til det offentlige.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles krav til nettoomsætning og egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-Tilbudsgiver har mindst en gennemsnitligt årlig nettoomsætning på salg og levering af dagligvarer på 5 mio. kr. i de seneste 3 regnskabsår.

-Tilbudsgiver skal have en egenkapital må mindst 1.000.000 kr. i seneste disponible årsregnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Krav til referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-Tilbudsgiver skal have mindst 2 referencer på salg og levering af fødevarer til offentlige institutioner eller borgere visiteret til en offentlig indkøbsordning inden for de seneste 3 år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/12/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2022

Send til en kollega

0.031