23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 218-625467
Offentliggjort
11.11.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Midtjylland

Invitation til markedsdialog angående affaldsbeholdere


Region Midtjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Universitetsbyen 25, Bygning 2A, 3. sal
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mille Pedersen
E-mail: mille.pedersen@stab.rm.dk
Telefon: +45 51441401
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på:
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Invitation til markedsdialog angående affaldsbeholdere

Sagsnr.: 1-23-4-101-1-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

I januar 2021 vedtog regionsrådet i Region Midtjylland Strategi for Bæredygtighed 2030. Én af strategiens målsætninger er, at vi senest i 2030 skal genanvende 70% af affaldet i Region Midtjylland. Samtidig er der kommet ny lovgivning på området, der siger, at vi skal sortere i mange flere fraktioner, end vi gør i dag, så værdifulde materialer kan gå til genanvendelse. Derfor har vi brug for beholdere til de nye fraktioner, som passer til forholdene i de forskelligartede rum, hvor affald skal sorteres.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19640000 Affaldssække og -poser af polyethylen
33141123 Affaldsbeholdere til skarpe genstande
39224340 Affaldsspande og -kurve
44613700 Affaldscontainere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter levering af affaldsbeholdere, både væghængte løsninger, affaldsstativer, pæne affaldsstationer og andre løsninger til kildesortering af affald, til brug for indsamling af affald indendørs på kliniske og ikke kliniske områder på hospitalerne og i regionshusene i Region Midtjylland. Vi er også interesserede i at se kreative løsninger, som kan hjælpe med at løse vores udfordringer med små rum og sortering i operationsstuer, hvor en vogn eller et sorteringsbord eventuelt kunne være interessant.

Vi lægger især vægt på følgende kriterier:

• Skalerbarhed mht. flere fraktioner

• Skalerbarhed mht. mængder

• Skalerbarhed mht. andre hospitaler og andre afsnit, enheder og rum

• Mobilitet/fleksibilitet

• Udnyttelse af m3 og m2

• Arbejdsmiljø

• Ergonomi

• Hygiejne

• Bæredygtig produktion

Udbuddet kan inddeles i to områder:

1. Beholdere til affaldssortering på de kliniske områder

2. Beholdere til affaldssortering på de ikke kliniske områder (kantiner, ankomsthaller, kontorer mv.)

Der vil blive afsat max 45 minutter til 2 timer til hver leverandør, afhængigt af hvor mange der byder ind. På mødet ønsker vi en dialog omkring følgende:

• Kort præsentation af virksomheden (Max 5 minutter)

• Produktpræsentation (Mulighed for fremvisning af produkter, videoer eller andet præsentationsmateriale)

• Affaldsløsninger

• Arbejdsmiljø, ergonomi, hygiejne, bæredygtig produktion mv.

• Skalerbarhed mht. flere fraktioner / mængder andre hospitaler, afsnit enheder og rum

• Innovation

• Andet

Dialogmøderne for udbud af affaldsbeholdere afholdes i Regionshuset Aarhus:

Mandag d. 28. november 2022 eller tirsdag d. 29. november 2022.

Ønsker I deltagelse i dialogmøde skal i fremsende en mail til mille.pedersen@stab.rm.dk senest mandag den 21. november 2022 kl. 10.00. Region Midtjylland vil derefter udvælge virksomheder til dialogmøde. Tilbagemelding om hvilken dag, I bliver tildelt, vil være senest tirsdag den 22. november 2022. Samtidigt vil dagsorden blive fremsendt. På mødet deltager brugergruppen.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Der er endnu intet udbudsmateriale tilgængeligt, da dette endnu ikke er udarbejdet.

Dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse skal kun anses som vejledende, da det vil afhænge af hvornår udbusmaterialet er klar.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/03/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2022

Send til en kollega

0.047