23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 250-730939
Offentliggjort
28.12.2022
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Automatisk prøveforberedelse

(28.12.2022)
Hamilton Nordic AB
Kistagången 20B
164 40 Kista

Massespektrometer

(28.12.2022)
Shimadzu Danmark Filial af Shimadzu Europa GmbH, Tyskland
Lautruphøj 5
2750 Ballerup

Indkøb af massespektrometer og automatiseret prøveforberedelsesstation til solitær og batch opsætning


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Rie Juul Kaspersen
E-mail: rie.juul.kaspersen@regionh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rigshospitalet.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af massespektrometer og automatiseret prøveforberedelsesstation til solitær og batch opsætning

Sagsnr.: 42876
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af massespektrometer og automatiseret prøveforberedelsesstation til analyse af lægemiddel (immundæmpende medicin), der er i blodet hos transplanterede patienter.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 800 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Massespektrometer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Laboratoriet har akut behov for et workflow til analyse af immundæmpende lægemidler i blod på transplanterede patienter.

Workflow skal bestå af en automatiseret prøveforberedelse som kan håndtere både batch og enkelte prøver i et integreret workflow med massespektrometrisk måling.

Workflowet skal anvendes til analyse af ciclosporin, tacrolimus, everolimus og sirolimus i blod med en svartid på mindre end 4 timer.

Workflowet skal kunne håndtere akutte prøver med automatisk prøveforberedelse og analyse. Workflowet skal kunne håndtere og analysere 33000 prøver årligt.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Automatiseret prøveforberedelsesstation

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Laboratoriet har akut behov for et workflow til analyse af immundæmpende lægemidler i blod på transplanterede patienter.

Workflow skal bestå af en automatiseret prøveforberedelse som kan håndtere både batch og enkelte prøver i et integreret workflow med massespektrometrisk måling.

Workflowet skal anvendes til analyse af ciclosporin, tacrolimus, everolimus og sirolimus i blod med en svartid på mindre end 4 timer.

Workflowet skal kunne håndtere akutte prøver med automatisk prøveforberedelse og analyse. Workflowet skal kunne håndtere og analysere 33000 prøver årligt.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Ordregiver har i 2021 indgået kontrakt med leverandør af samme instrument. Den pågældende leverandør har i efteråret 2022 meddelt, at produktet vil blive taget af markedet, og leverandøren vil fra udgangen af juni 2023 ikke længere leve op til vilkårene i aftalen.

Hvis leverandøren afhenter sit instrument, uden ordregiver i mellemtiden har fået et nyt instrument i drift, vil konsekvensen være, at ordregivers afdeling for Klinisk Biokemi ikke kan analysere den mængde prøver og med den responstid, som ordregiver har behov for. Risikoen herved er, at transplantationspatienterne ikke får den optimale immundæmpende effekt, og der hersker dermed en øget risiko for overdosering og bivirkninger eller underdosering og derved risiko for afstødning af det transplanterede organ.

Da et nyt instrument skal tilpasses til ordregiver og igennem en lang valideringsproces, før det kan tages i brug, er ordregiver nødsaget til omgående at indgå kontrakt med en ny leverandør, hvis det nye instrument skal være idriftsat inden udgangen af juni 2023.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Massespektrometer

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/12/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Shimadzu Danmark Filial af Shimadzu Europa GmbH, Tyskland
CVR-nummer: 41250437
Postadresse: Lautruphøj 5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Automatisk prøveforberedelse

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/12/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Hamilton Nordic AB
Postadresse: Kistagången 20B
By: Kista
NUTS-kode: SE110 Stockholms län
Postnummer: 164 40
Land: Sverige
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/12/2022

Send til en kollega

0.079