23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 006-013375
Offentliggjort
09.01.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Sjælland

Markedsdialog forud for EU-udbud af produkter til blodprøvetagning


Region Sjælland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Pauline Dich-Johansen
E-mail: padi@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93566052
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=349277&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog forud for EU-udbud af produkter til blodprøvetagning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141300 Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Markedsdialog forud for EU-udbud af produkter til blodprøvetagning

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Markedsdialog forud for EU-udbud af produkter til blodprøvetagning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141300 Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Markedsdialog forud for EU-udbud af produkter til blodprøvetagning

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/03/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Som led i forberedelsen af Region Sjællands kommende udbud af produkter til blodprøvetagning, indbyder Region Sjælland til en markedsdialog, hvor potentielle tilbudsgivere vil have mulighed for at give skriftlige input til det foreløbige udkast til udbudsmateriale samt deltage i fysiske møder, hvor der er mulighed for at præsentere produkter for udbuddets brugergruppe samt gennemgå de skriftlige høringssvar. Høringsmaterialet kan tilgås i CTM. Skriftlige høringssvar skal afgives senest d. 26. januar 2023 kl. 12.00. Høringssvar skal afgives på dansk. Der vil blive holdt enkeltvise møder d. 10. februar 2023 i Regionshuset, Alleen 15, Sorø. Tilmelding til høringsmøde/produktpræsentation skal fremsendes senest d. 23. januar 2023 kl. 12.00 via beskedmodulet i CTM. Ved tilmeldingen bedes det oplyst, hvilke delaftaler man forventer at afgive tilbud på/afgive skriftligt høringssvar til.

Region Sjælland forbeholder sig retten til af ressourcemæssige hensyn at begrænse antallet af deltagere ved møderne. En eventuel begrænsning vil i så fald ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet Region Sjælland ønsker at sammensætte gruppen af deltagere på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/01/2023

Send til en kollega

0.063