23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 017-046435
Offentliggjort
24.01.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Tårnby Kommune

Dialogbaseret light-udbud på rammeaftaler om beskæftigelsesrettede indsatser


Tårnby Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tårnby Kommune
CVR-nummer: 20310413
Postadresse: Amager Landevej 76
By: Kastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2770
Land: Danmark
Kontaktperson: Johannes Michelsen
E-mail: JBM@ELMANN.DK
Telefon: +45 20537288
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.elmann.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330971
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dialogbaseret light-udbud på rammeaftaler om beskæftigelsesrettede indsatser

Sagsnr.: 27100-001
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Tårnby Kommune ønsker med et dialogbaseret udbud efter udbudslovens light-regime (afsnit III) at indgå en række rammeaftaler på beskæftigelsesfremmende forløb til borgere i Tårnby og Dragør kommuner, der vurderes at have en arbejdsevne.

Indsatserne er opdelt på 4 delområder, hvorfor der vil blive tale om 4 delkontrakter.

Rammeaftalerne udbydes i et begrænset ”light-udbud”, hvorfor interesserede tilbudsgivere indledningsvis skal ansøge om prækvalifikation i overensstemmelse med instruktionerne i prækvalifikationsbetingelserne. Prækvalifikationsansøgerne skal leve op til egnethedskriterier af økonomisk karakter, såvel som erfaring med udførsel af lignende opgaver på beskæftigelsesområdet.

Tårnby Kommune ønsker at prækvalificere 6 tilbudsgivere eller tilbudsgiversammenslutninger.

Hver tilbudsgiver eller sammenslutning af tilbudsgivere skal som minimum kunne afgive bud på 2 (to) delkontrakter og må afgive tilbud på alle delkontrakter.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 166 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Beskæftigelsesfremmende forløb til kernearbejdskraften

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85321000 Administrativ virksomhed i forbindelse med socialt arbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Tårnby- og Dragør kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tårnby Kommune ønsker med et dialogbaseret udbud efter udbudslovens light-regime (afsnit III) at indgå en række rammeaftaler på beskæftigelsesfremmende forløb til borgere, der vurderes at have en arbejdsevne.

Udbuddet omfatter både borgere beboende i Tårnby Kommune og Dragør Kommune, idet kommunerne har indgået et forpligtende samarbejde på området. Der vil i rammeaftaleperioden blive visiteret borgere fra både Tårnby Kommune og Dragør Kommune.

Tårnby Kommune har opdelt indsatserne på 4 delområder, hvorfor der vil blive tale om 4 delkontrakter.

Rammeaftalerne udbydes i et begrænset ”light-udbud”, hvorfor interesserede tilbudsgivere indledningsvis skal ansøge om prækvalifikation i overensstemmelse med instruktionerne i prækvalifikationsbetingelserne.

Der gøres opmærksom på, at prækvalifikationsansøgerne skal leve op til egnethedskriterier af økonomisk karakter, såvel som erfaring med udførsel af lignende opgaver på beskæftigelsesområdet.

Tårnby Kommune ønsker at prækvalificere 6 tilbudsgivere eller tilbudsgiversammenslutninger og ved flere end 6 ansøgninger om deltagelse, vil ansøgerne blive sorteret på deres referencer på leverancer af beskæftigelsesrettede indsatser.

Hver tilbudsgiver eller sammenslutning af tilbudsgivere skal som minimum kunne afgive bud på 2 (to) delkontrakter og må afgive tilbud på alle delkontrakter.

Der er tale om rammeaftaler, og de private aktører garanteres således ikke nogen minimumsomsætning.

Beskæftigelsesrettede indsatser leveret af private aktører er omfattet af bekendtgørelsen om andre aktører (BEK. nr. 1183 af 25. november 2019), hvorfor interesserede tilbudsgiveres opmærksomhed henledes herpå.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tårnby Kommune ønsker med et dialogbaseret udbud efter udbudslovens light-regime (afsnit III) at indgå en række rammeaftaler på beskæftigelsesfremmende forløb til borgere, der vurderes at have en arbejdsevne.

Processen indledes med en prækvalifikation, og Tårnby Kommune påtænker at prækvalificere 6 tilbudsgivere/konsortier til deltagelse i processen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Beskæftigelsesfremmende forløb til risikogruppen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85321000 Administrativ virksomhed i forbindelse med socialt arbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Tårnby- og Dragør kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tårnby Kommune ønsker med et dialogbaseret udbud efter udbudslovens light-regime (afsnit III) at indgå en række rammeaftaler på beskæftigelsesfremmende forløb til borgere, der vurderes at have en arbejdsevne.

Udbuddet omfatter både borgere beboende i Tårnby Kommune og Dragør Kommune, idet kommunerne har indgået et forpligtende samarbejde på området. Der vil i rammeaftaleperioden blive visiteret borgere fra både Tårnby Kommune og Dragør Kommune.

Tårnby Kommune har opdelt indsatserne på 4 delområder, hvorfor der vil blive tale om 4 delkontrakter.

Rammeaftalerne udbydes i et begrænset ”light-udbud”, hvorfor interesserede tilbudsgivere indledningsvis skal ansøge om prækvalifikation i overensstemmelse med instruktionerne i prækvalifikationsbetingelserne.

Der gøres opmærksom på, at prækvalifikationsansøgerne skal leve op til egnethedskriterier af økonomisk karakter, såvel som erfaring med udførsel af lignende opgaver på beskæftigelsesområdet.

Tårnby Kommune ønsker at prækvalificere 6 tilbudsgivere eller tilbudsgiversammenslutninger og ved flere end 6 ansøgninger om deltagelse, vil ansøgerne blive sorteret på deres referencer på leverancer af beskæftigelsesrettede indsatser.

Hver tilbudsgiver eller sammenslutning af tilbudsgivere skal som minimum kunne afgive bud på 2 (to) delkontrakter og må afgive tilbud på alle delkontrakter.

Der er tale om rammeaftaler, og de private aktører garanteres således ikke nogen minimumsomsætning.

Beskæftigelsesrettede indsatser leveret af private aktører er omfattet af bekendtgørelsen om andre aktører (BEK. nr. 1183 af 25. november 2019), hvorfor interesserede tilbudsgiveres opmærksomhed henledes herpå.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tårnby Kommune ønsker med et dialogbaseret udbud efter udbudslovens light-regime (afsnit III) at indgå en række rammeaftaler på beskæftigelsesfremmende forløb til borgere, der vurderes at have en arbejdsevne.

Processen indledes med en prækvalifikation, og Tårnby Kommune påtænker at prækvalificere 6 tilbudsgivere/konsortier til deltagelse i processen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 - Beskæftigelsesfremmende forløb til sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85321000 Administrativ virksomhed i forbindelse med socialt arbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Tårnby- og Dragør kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tårnby Kommune ønsker med et dialogbaseret udbud efter udbudslovens light-regime (afsnit III) at indgå en række rammeaftaler på beskæftigelsesfremmende forløb til borgere, der vurderes at have en arbejdsevne.

Udbuddet omfatter både borgere beboende i Tårnby Kommune og Dragør Kommune, idet kommunerne har indgået et forpligtende samarbejde på området. Der vil i rammeaftaleperioden blive visiteret borgere fra både Tårnby Kommune og Dragør Kommune.

Tårnby Kommune har opdelt indsatserne på 4 delområder, hvorfor der vil blive tale om 4 delkontrakter.

Rammeaftalerne udbydes i et begrænset ”light-udbud”, hvorfor interesserede tilbudsgivere indledningsvis skal ansøge om prækvalifikation i overensstemmelse med instruktionerne i prækvalifikationsbetingelserne.

Der gøres opmærksom på, at prækvalifikationsansøgerne skal leve op til egnethedskriterier af økonomisk karakter, såvel som erfaring med udførsel af lignende opgaver på beskæftigelsesområdet.

Tårnby Kommune ønsker at prækvalificere 6 tilbudsgivere eller tilbudsgiversammenslutninger og ved flere end 6 ansøgninger om deltagelse, vil ansøgerne blive sorteret på deres referencer på leverancer af beskæftigelsesrettede indsatser.

Hver tilbudsgiver eller sammenslutning af tilbudsgivere skal som minimum kunne afgive bud på 2 (to) delkontrakter og må afgive tilbud på alle delkontrakter.

Der er tale om rammeaftaler, og de private aktører garanteres således ikke nogen minimumsomsætning.

Beskæftigelsesrettede indsatser leveret af private aktører er omfattet af bekendtgørelsen om andre aktører (BEK. nr. 1183 af 25. november 2019), hvorfor interesserede tilbudsgiveres opmærksomhed henledes herpå.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tårnby Kommune ønsker med et dialogbaseret udbud efter udbudslovens light-regime (afsnit III) at indgå en række rammeaftaler på beskæftigelsesfremmende forløb til borgere, der vurderes at have en arbejdsevne.

Processen indledes med en prækvalifikation, og Tårnby Kommune påtænker at prækvalificere 6 tilbudsgivere/konsortier til deltagelse i processen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4 - Mestringsforløb til sygedagpengemodtagere, jobafklaringsforløb, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og fleksjob

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85321000 Administrativ virksomhed i forbindelse med socialt arbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Tårnby- og Dragør kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tårnby Kommune ønsker med et dialogbaseret udbud efter udbudslovens light-regime (afsnit III) at indgå en række rammeaftaler på beskæftigelsesfremmende forløb til borgere, der vurderes at have en arbejdsevne.

Udbuddet omfatter både borgere beboende i Tårnby Kommune og Dragør Kommune, idet kommunerne har indgået et forpligtende samarbejde på området. Der vil i rammeaftaleperioden blive visiteret borgere fra både Tårnby Kommune og Dragør Kommune.

Tårnby Kommune har opdelt indsatserne på 4 delområder, hvorfor der vil blive tale om 4 delkontrakter.

Rammeaftalerne udbydes i et begrænset ”light-udbud”, hvorfor interesserede tilbudsgivere indledningsvis skal ansøge om prækvalifikation i overensstemmelse med instruktionerne i prækvalifikationsbetingelserne.

Der gøres opmærksom på, at prækvalifikationsansøgerne skal leve op til egnethedskriterier af økonomisk karakter, såvel som erfaring med udførsel af lignende opgaver på beskæftigelsesområdet.

Tårnby Kommune ønsker at prækvalificere 6 tilbudsgivere eller tilbudsgiversammenslutninger og ved flere end 6 ansøgninger om deltagelse, vil ansøgerne blive sorteret på deres referencer på leverancer af beskæftigelsesrettede indsatser.

Hver tilbudsgiver eller sammenslutning af tilbudsgivere skal som minimum kunne afgive bud på 2 (to) delkontrakter og må afgive tilbud på alle delkontrakter.

Der er tale om rammeaftaler, og de private aktører garanteres således ikke nogen minimumsomsætning.

Beskæftigelsesrettede indsatser leveret af private aktører er omfattet af bekendtgørelsen om andre aktører (BEK. nr. 1183 af 25. november 2019), hvorfor interesserede tilbudsgiveres opmærksomhed henledes herpå.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tårnby Kommune ønsker med et dialogbaseret udbud efter udbudslovens light-regime (afsnit III) at indgå en række rammeaftaler på beskæftigelsesfremmende forløb til borgere, der vurderes at have en arbejdsevne.

Processen indledes med en prækvalifikation, og Tårnby Kommune påtænker at prækvalificere 6 tilbudsgivere/konsortier til deltagelse i processen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 050-130862
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Dialogbaseret light-udbud på rammeaftaler om beskæftigelsesrettede indsatser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/01/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Copenhagency
CVR-nummer: 42511595
Postadresse: Studsbøl Alle 46
By: Kastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2770
Land: Danmark
E-mail: kgs@copenhagency.dk
Kontrahenten er en SMV
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 55 320 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Dialogbaseret light-udbud på rammeaftaler om beskæftigelsesrettede indsatser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/01/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dansk Raastof
CVR-nummer: 20672315
Postadresse: Prags Boulevard 80, 5.
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: jh@dr.nu
Telefon: +452 7601428
Kontrahenten er en SMV
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Dialogbaseret light-udbud på rammeaftaler om beskæftigelsesrettede indsatser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/01/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Fairway Consult
CVR-nummer: 36714883
Postadresse: Center Boulevard 5
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: ajm@fairwayconsult.dk
Kontrahenten er en SMV
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 11 880 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Dialogbaseret light-udbud på rammeaftaler om beskæftigelsesrettede indsatser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/01/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: HKI - Hans Knudsen Instituttet
CVR-nummer: 67790928
Postadresse: Vermundsgade 5
By: København Ø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: mbh@hki.dk
Telefon: +45 39162130
Kontrahenten er en SMV
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 46 920 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Dialogbaseret light-udbud på rammeaftaler om beskæftigelsesrettede indsatser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/01/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Tiponi ApS
CVR-nummer: 38233734
Postadresse: Høffdingsvej 34,
By: Valby
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: helle@tiponi.dk
Telefon: +45 21256661
Kontrahenten er en SMV
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 15 840 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Dialogbaseret light-udbud på rammeaftaler om beskæftigelsesrettede indsatser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/01/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Væksthuset - Den erhvervsdrivende Fond
CVR-nummer: 15802383
Postadresse: Sundholmsvej 34, 1.
By: Copenhagen S.
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: adm@vaeksthus.dk
Kontrahenten er en SMV
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 27 720 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er indgået i alt 12 rammeaftaler på de 4 delområder på baggrund af i alt 20 tilbud på områderne. Der var konkurrence om rammeaftalerne på alle 4 delområder.

På delområde 1 blev der indgået rammeaftaler med Copenhagency og Dansk Råstof

På delområde 2 blev der indgået rammeaftaler med Copenhagency, HKI, Tiponi og Væksthuset

På delområde 3 blev der indgået rammeaftaler med Copenhagency, Fairway, HKI og Væksthuset

På delområde 4 blev der indgået rammeaftaler med Copenhagency og HKI.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

</div>
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/01/2023

Send til en kollega

0.094