23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 020-055468
Offentliggjort
27.01.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

AMGROS I/S

EU-udbud af Radioaktive lægemidler, Præparationssæt (Kits)


AMGROS I/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AMGROS I/S
CVR-nummer: 1447 9880
Postadresse: Dampfærgevej 27-29
By: København Ø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Michele Sandersen
E-mail: msa@amgros.dk
Telefon: +45 35293928
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/284126
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=349434&B=AMGROS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=349434&B=AMGROS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af Radioaktive lægemidler, Præparationssæt (Kits)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros ønsker at indgå

rammeaftaler for de i afsnit II.2.4) angivne radioaktive lægemidler med henblik på at forsyne

regionernes sygehuse. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Rammeaftalerne indgås uden

købspligt, og sygehusafdelingerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.

Dette udbud vedrører radioaktive lægemidler, Præparationssæt (Kits). Udbuddet er opdelt i 13 delaftaler, jf. nedenfor pkt. II.2.4. Tildeling sker separat for hver delaftale.

Foruden dette udbud udbyder Amgros også et udbud af Radioaktive lægemidler, Isotoper.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Technetium (99rn-tc)-oxidronat

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omhandler Technetium (99rn-tc)-oxidronat jf. tilbudslisten og den deri anførte

vejledning om afgivelse af tilbud, herunder på levering af lægemidlerne.

Årlig anslået mængde er 2.000 vials af det udbudte lægemiddel samt 30 stk leveringer.

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at

afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny

anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene

tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb

under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalmængde i hele kontraktperioden er 10.000 vials af det udbudte lægemiddel samt 180 stk leveringer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Technetium(99m-tc)-butedronic acid

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omhandler Technetium(99m-tc)-butedronic acid jf. tilbudslisten og den deri anførte vejledning om afgivelse af tilbud, herunder på levering af lægemidlerne.

Årlig anslået mængde er 1.150 vials af det udbudte lægemiddel samt 30 stk leveringer.

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at

afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny

anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene

tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb

under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalmængde i hele kontraktperioden er 5.800 vials af det udbudte lægemiddel samt 180 stk leveringer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Technetium(99m-tc)-pentetat

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omhandler Technetium(99m-tc)-pentetat jf. tilbudslisten og den deri anførte

vejledning om afgivelse af tilbud, herunder på levering af lægemidlerne.

Årlig anslået mængde er 3.000 vials af det udbudte lægemiddel samt 55 stk leveringer.

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at

afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny

anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene

tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb

under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalmængde i hele kontraktperioden er 15.000 vials af det udbudte lægemiddel samt 340 stk leveringer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Technetium(99m-tc)-succimer

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omhandler Technetium(99m-tc)-succimer jf. tilbudslisten og den deri anførte

vejledning om afgivelse af tilbud, herunder på levering af lægemidlerne.

Årlig anslået mængde er 280 vials af det udbudte lægemiddel samt 25 stk leveringer.

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at

afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny

anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene

tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb

under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalmængde i hele kontraktperioden er 1.400 vials af det udbudte lægemiddel samt 180 stk leveringer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Technetium(99m-tc)-mertiatid

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 5 omhandler Technetium(99m-tc)-mertiatid jf. tilbudslisten og den deri anførte

vejledning om afgivelse af tilbud, herunder på levering af lægemidlerne.

Årlig anslået mængde er 3.250 vials af det udbudte lægemiddel samt 55 stk leveringer.

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at

afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny

anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene

tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb

under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalmængde i hele kontraktperioden er 16.250 vials af det udbudte lægemiddel samt 300 stk leveringer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Technetium(99m-tc)-SESTAMIBI

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 6 omhandler Technetium(99m-tc)-SESTAMIBI jf. tilbudslisten og den deri anførte vejledning om afgivelse af tilbud, herunder på levering af lægemidlerne.

Årlig anslået mængde er 1.200 vials af det udbudte lægemiddel samt 30 stk leveringer.

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at

afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny

anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene

tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb

under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalmængde i hele kontraktperioden er 6.000 vials af det udbudte lægemiddel samt 180 stk leveringer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
</div>
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

TECHNETIUM(99M-TC)-TETROFOSMIN

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 7 omhandler TECHNETIUM(99M-TC)-TETROFOSMIN jf. tilbudslisten og den deri anførte

vejledning om afgivelse af tilbud, herunder på levering af lægemidlerne.

Årlig anslået mængde er 500 vials af det udbudte lægemiddel samt 10 stk leveringer.

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at

afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny

anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene

tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb

under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalmængde i hele kontraktperioden er 2.500 vials af det udbudte lægemiddel samt 70 stk leveringer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

TECHNETIUM(99M-TC)-HUMAN ALBUMIN

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 8 omhandler TECHNETIUM(99M-TC)-HUMAN ALBUMIN jf. tilbudslisten og den deri anførte vejledning om afgivelse af tilbud, herunder på levering af lægemidlerne.

Årlig anslået mængde er 2.750 vials af det udbudte lægemiddel samt 55 stk leveringer.

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at

afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny

anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene

tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb

under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalmængde i hele kontraktperioden er 13.800 vials af det udbudte lægemiddel samt 360 stk leveringer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

TECHNETIUM(99M-TC)-STANNOUS AGENT LABELLED CELLS, tre-komponent

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 9 omhandler TECHNETIUM(99M-TC)-STANNOUS AGENT LABELLED CELLS, tre-komponent jf. tilbudslisten og den deri anførte

vejledning om afgivelse af tilbud, herunder på levering af lægemidlerne.

Årlig anslået mængde er 250 vials af det udbudte lægemiddel samt 25 stk leveringer.

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at

afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny

anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene

tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb

under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalmængde i hele kontraktperioden er 1.250 vials af det udbudte lægemiddel samt 180 stk leveringer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

TECHNETIUM(99M-TC)-STANNOUS AGENT LABELLED CELLS, enkeltkomponent

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 10 omhandler TECHNETIUM(99M-TC)-STANNOUS AGENT LABELLED CELLS, enkeltkomponent jf. tilbudslisten og den deri anførte

vejledning om afgivelse af tilbud, herunder på levering af lægemidlerne.

Årlig anslået mængde er 75 vials af det udbudte lægemiddel samt 6 stk leveringer.

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at

afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny

anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene

tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb

under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalmængde i hele kontraktperioden er 375 vials af det udbudte lægemiddel samt 40 stk leveringer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

TECHNETIUM(99M-TC)-EXAMETAZIME med cobalt chloride

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 11 omhandler TECHNETIUM(99M-TC)-EXAMETAZIME med cobalt chloride jf. tilbudslisten og den deri anførte vejledning om afgivelse af tilbud, herunder på levering af lægemidlerne.

Årlig anslået mængde er 75 vials af det udbudte lægemiddel samt 5 stk leveringer.

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at

afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny

anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene

tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb

under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalmængde i hele kontraktperioden er 375 vials af det udbudte lægemiddel samt 40 stk leveringer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

TECHNETIUM(99M-TC)-MACROSALB

Delkontraktnr.: 12
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 12 omhandler TECHNETIUM(99M-TC)-MACROSALB jf. tilbudslisten og den deri anførte

vejledning om afgivelse af tilbud, herunder på levering af lægemidlerne.

Årlig anslået mængde er 2.750 vials af det udbudte lægemiddel samt 65 stk leveringer.

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at

afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny

anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene

tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb

under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalmængde i hele kontraktperioden er 13.750 vials af det udbudte lægemiddel samt 460 stk leveringer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

TECHNETIUM(99M-TC)-NANOCOLLOID

Delkontraktnr.: 13
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 13 omhandler TECHNETIUM(99M-TC)-NANOCOLLOID jf. tilbudslisten og den deri anførte

vejledning om afgivelse af tilbud, herunder på levering af lægemidlerne.

Årlig anslået mængde er 2.700 vials af det udbudte lægemiddel samt 35 stk leveringer.

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at

afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny

anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene

tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb

under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalmængde i hele kontraktperioden er 13.500 vials af det udbudte lægemiddel samt 220 stk leveringer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det er ikke påkrævet, at der på tidspunktet for tilbuddets afgivelse foreligger

markedsføringstilladelse til de tilbudte varer, men endelig markedsføringstilladelse gældende

for Danmark skal foreligge senest den i udbudsbetingelsernes pkt. 11 angivne dato.

Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engrosforhandling af

lægemidler inden for EU/EØS.

Der henvises i øvrigt til rammeaftalen.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en ordre tildeles en sammenslutning af leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles

befuldmægtiget

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Norsk, Nordsamisk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/03/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Leverandører, der ønsker at afgive tilbud, skal i CTM udfylde formularen for det fælles

europæiske udbudsdokument (ESPD) og dermed afgive erklæring vedrørende de

obligatoriske udelukkelsesgrunde i § § 134a, 135 og 136 i udbudsloven (lov nr. 1564 af

15.12.2015 med ændringer).

Den/de vindende leverandør(er), som Amgros har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal

yderligere inden tildelingen have gjort dokumentation tilgængelig for Amgros for så vidt angår

de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. § § 152 - 153 i udbudsloven.

For danske virksomheder vil dokumentationen bestå i en serviceattest udstedt af

Erhvervsstyrelsen mindre end 6 måneder før tilbudsfristen. Dokumentation for en udenlandsk

tilbudsgiver afhænger af mulighederne i det pågældende land.

Amgros kan ikke udelukke en leverandør, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske

udelukkelsesgrunde, såfremt leverandøren kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at

leverandøren desuagtet er pålidelig, jf. § 138 i udbudsloven. Amgros tager forbehold for at

gennemføre en sådan "self-cleaning" proces, såfremt det måtte være relevant.

Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr.

833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/1269.

I relation til pkt. IV.2.4 bemærkes, at SPC og dokumentation for oplysningerne afgivet i

ESPD, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 4.3 kan være på engelsk.

I relation til pkt. VI.2 bemærkes, at elektronisk fakturering kræves.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle senere

ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at

ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren

har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt

underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt

klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er

indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende

virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsn
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/01/2023

Send til en kollega

0.047