23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 020-056967
Offentliggjort
27.01.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

AMGROS I/S

EU-udbud af Radioaktive lægemidler, Isotoper


AMGROS I/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AMGROS I/S
CVR-nummer: 1447 9880
Postadresse: Dampfærgevej 27-29
By: København Ø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Michele Sandersen
E-mail: msa@amgros.dk
Telefon: +45 35293928
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/284126
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=349418&B=AMGROS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=349418&B=AMGROS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af Radioaktive lægemidler, Isotoper

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros ønsker at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4) angivne radioaktive lægemidler med henblik på at forsyne regionernes sygehuse. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Rammeaftalerne indgås uden købspligt, og sygehusafdelingerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.

Dette udbud vedrører radioaktive lægemidler, isotoper. Udbuddet er opdelt i 5 delaftaler, jf. nedenfor pkt. II.2.4. Tildeling sker separat for hver delaftale.

Foruden dette udbud udbyder Amgros også et udbud af Radioaktive lægemidler, Præparationssæt/kits.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Tc-generatorer med tilbehør

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omhandler Tc-generatorer med tilbehør jf. tilbudslisten og den deri anførte vejledning om afgivelse af tilbud, herunder på levering af lægemidlerne.

Årlige anslåede mængder er:

Tc-generator 1-10 Gbq: 1 stk

Tc-generator 11-20 Gbq, 1 stk

Tc-generator 21-30 Gbq, 100 stk

Tc-generator 31-40 Gbq, 50 stk

Tc-generator 41-50 Gbq, 300 stk

Tc-generator 51-60 Gbq, 250 stk

Tc-generator 61-70 Gbq, 1 stk

Tc-generator 71-80 Gbq, 150 stk

Tc-generator 81-90 Gbq, 1 stk

Levering sjælland, senest mandag kl 06, 400 stk

Levering sjælland, senest onsdag kl 11, 50 stk

Levering fyn/jylland, senest mandag kl 06, 400 stk

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalværdi i hele kontraktperioden er 50.000.000 kr. excl. moms.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlighed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 90
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Jod-produkter (I131-kapsler) ≤ 36 Mbq

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omhandler Jod-produkter (I131-kapsler) ≤ 36 Mbq jf. tilbudslisten og den deri anførte vejledning om afgivelse af tilbud, herunder på levering af lægemidlerne.

Årlige anslåede mængder er:

Iod(131-i)-natriumiodid, Kapsler, 0 - 1,20 Mbq, 450 stk

Iod(131-i)-natriumiodid, Kapsler, 1,21 - 36 Mbq, 450 stk

Levering Sjælland, hverdage og weekend, 25 stk

Levering fyn/jylland, weekend, 25 stk

Levering fyn/jylland, hverdage, 1 stk

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalværdi i hele kontraktperioden inklusiv optioner er 2.000.000 kr.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Amgros kan forlænge Rammeaftalen 2 gange på uændrede vilkår med op til 1 år ad gangen, såfremt Amgros meddeler dette til Leverandøren senest 6 måneder inden aftaleudløb.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Jod-produkter (I131-kapsler) ≥ 37 Mbq

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark</span>
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omhandler Jod-produkter (I131-kapsler) ≥ 37 Mbq

Årlige anslåede mængder er:

Iod(131-i)-natriumiodid, Kapsler, 37-149 Mbq, 150 stk

Iod(131-i)-natriumiodid, Kapsler, 150 - 249 Mbq, 300 stk

Iod(131-i)-natriumiodid, Kapsler, 250 - 369 Mbq, 100 stk

Iod(131-i)-natriumiodid, Kapsler, 370 - 479 Mbq, 500 stk

Iod(131-i)-natriumiodid, Kapsler. 480 - 569 Mbq, 300 stk

Iod(131-i)-natriumiodid, Kapsler, 570 - 639 Mbq, 120 stk

Iod(131-i)-natriumiodid, Kapsler, 640 - 740 Mbq, 300 stk

Iod(131-i)-natriumiodid, Kapsler, 741 - 1100 Mbq, 30 stk

Iod(131-i)-natriumiodid, Kapsler, 1101 - 1700 Mbq, 60 stk

Iod(131-i)-natriumiodid, Kapsler, 1701 - 2700 Mbq, 40 stk

Iod(131-i)-natriumiodid, Kapsler, 2701 - 3700 Mbq, 50 stk

Iod(131-i)-natriumiodid, Kapsler, 3701 - 4200 Mbq, 140 stk

Iod(131-i)-natriumiodid, Kapsler, 4201 - 5200 Mbg, 80 stk

Iod(131-i)-natriumiodid, Kapsler, 5201 - 5600 Mbq, 100 stk

Levering Sjælland, hverdage og weekend, 100 stk

Levering fyn/jylland, weekend, 170 stk

Levering fyn/jylland, hverdage, 1 stk

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalværdi i hele kontraktperioden inklusiv optioner er 12.000.000 kr.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 90
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Amgros kan forlænge Rammeaftalen 2 gange på uændrede vilkår med op til 1 år ad gangen, såfremt Amgros meddeler dette til Leverandøren senest 6 måneder inden aftaleudløb.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Selenium

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omhandler Selenium.

Årlige anslåede mængder er:

SELENIUM(75-SE)-TAUROSELCHOLICCID, 1400 kapsler

Levering Sjælland, hverdage og weekend, 40 stk

Levering fyn/jylland, weekend, 40 stk

Levering fyn/jylland, hverdage, 10 stk

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalværdi i hele kontraktperioden inklusiv optioner er 33.000.000 kr.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Amgros kan forlænge Rammeaftalen 2 gange på uændrede vilkår med op til 1 år ad gangen, såfremt Amgros meddeler dette til Leverandøren senest 6 måneder inden aftaleudløb.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indium produkter

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 5 omhandler Indium produkter.

Årlige anslåede mængder er:

INDIUM(111-IN) COMPOUNDS, 37-149 Mbq, 10 vials

INDIUM(111-IN) COMPOUNDS, 150 - 249 Mbq, 5 vials

INDIUM(111-IN) COMPOUNDS, 250 - 479 Mbq, 5 vials

INDIUM(111-IN) COMPOUNDS, 480 - 569 Mbq, 5 vials

INDIUM(111-IN) COMPOUNDS, 570 - 740 Mbq, 5 vials

INDIUM(111-IN)-PENTETATE, 10 - 29 Mbq, 25 vials

INDIUM(111-IN)-PENTETATE, 30 - 50 Mbq, 15 vials

INDIUM(111-IN)-OXINATE LABELLED CELLS, 30 - 50 Mbq, 55 vials

INDIUM(111-IN)-PENTETREOTIDE, 100 - 150 Mbq, 1 kit

Levering Sjælland, hverdage og weekend, 20 stk

Levering fyn/jylland, weekend, 60 stk

Levering fyn/jylland, hverdage, 5 stk

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk indkøb, og at afdelingernes behov for de udbudte varer og indkøb af forskellige radioaktive lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny anvendelse af radioaktive lægemidler i løbet af rammeaftaleperioden. Der er derfor alene tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra, jf. rammeaftalens pkt. 2.

Maksimalværdi i hele kontraktperioden inklusiv optioner er 3.000.000 kr.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Amgros kan forlænge Rammeaftalen 2 gange på uændrede vilkår med op til 1 år ad gangen, såfremt Amgros meddeler dette til Leverandøren senest 6 måneder inden aftaleudløb.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det er ikke påkrævet, at der på tidspunktet for tilbuddets afgivelse foreligger markedsføringstilladelse til de tilbudte varer, men endelig markedsføringstilladelse gældende for Danmark skal foreligge senest den i udbudsbetingelsernes pkt. 11 angivne dato.

Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS.

Der henvises i øvrigt til rammeaftalen.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en ordre tildeles en sammenslutning af leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Norsk, Nordsamisk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/03/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Leverandører, der ønsker at afgive tilbud, skal i CTM udfylde formularen for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dermed afgive erklæring vedrørende de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § § 134a, 135 og 136 i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med ændringer).

Den/de vindende leverandør(er), som Amgros har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal yderligere inden tildelingen have gjort dokumentation tilgængelig for Amgros for så vidt angår de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. § § 152 - 153 i udbudsloven.

For danske virksomheder vil dokumentationen bestå i en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen mindre end 6 måneder før tilbudsfristen. Dokumentation for en udenlandsk tilbudsgiver afhænger af mulighederne i det pågældende land.

Amgros kan ikke udelukke en leverandør, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, såfremt leverandøren kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at leverandøren desuagtet er pålidelig, jf. § 138 i udbudsloven. Amgros tager forbehold for at gennemføre en sådan "self-cleaning" proces, såfremt det måtte være relevant.

Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/1269.

I relation til pkt. IV.2.4 bemærkes, at SPC og dokumentation for oplysningerne afgivet i

ESPD, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 4.3 kan være på engelsk.

I relation til pkt. VI.2 bemærkes, at elektronisk fakturering kræves.

I relation til pkt. IV.1.3 bemærkes, at der for delaftale 1 og 3 påtænkes indgået rammeaftale med 2 leverandører, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 5.1 og 5.3. For delaftale 2, 4, 5 vil Amgros indgå rammeaftale med 1 leverandør pr. delaftale.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle senere ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsn
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/01/2023

Send til en kollega

0.047