23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 065-193400
Offentliggjort
31.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Udbud af Sundhedsfagligevikarer til Region Hovestadens Hospitaler og Psykiatrien


Region Hovedstaden

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse - Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Lazareva
E-mail: anastasia.lazareva@regionh.dk
Telefon: +45 38665846
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352623&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352623&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Sundhedsfagligevikarer til Region Hovestadens Hospitaler og Psykiatrien

Sagsnr.: 23008255
II.1.2) Hoved-CPV-kode
79625000 Anvisning af hospitalspersonale
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der udbydes rekruttering af vikariater indenfor følgende stillinger:

- sygeplejerskevikar

- sygeplejerskevikar med specialuddannelse

- social og sundhedsassistenter

- sygehjælpere

Der efterspørges både korttidsvikarer og langtidsvikarer.

Den samlede maksimumværdi af køb på rammeaftalen over 6 år er, DKK 180 mio. ex moms.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79600000 Rekrutteringstjenester
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85110000 Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes rekruttering af vikariater indenfor følgende stillinger:

- sygeplejerskevikar

- sygeplejerskevikar med specialuddannelse

- social og sundhedsassistenter

- sygehjælpere

Kontrakten vedrører rekrutteringer af Sundhedsfagligevikarer til både korte og længerevarende vikariater til Region Hovedstadens Hospitaler samt Psykiatrien. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, Ordregiver forventer at indgå parallelle rammeaftaler med 4 Leverandører. Når rammeaftalerne er tildelt, vil tildeling af de konkrete ordrer ske efter kaskademodel.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har option på at kunne forlænge Kontrakten i op til 3 x12 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

ESPD Del III: Udelukkelsesgrunde A-C.

ESPD del IV C: Teknisk og faglig formåen: Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af sygeplejerskevikarer til et hospital.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Leverandøren skal kunne tilbyde Sygeplejerskevikarer med specialuddannelse, Sygeplejerskevikarer, SOSU-assistentvikarer, Sygehjælper-vikarer.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsbetingelser pkt. 12.2 vedr. sociale klausuler, pkt. 12.3 arbejdsudleje, samt pkt. 12.4 Arbejde med børn.

De frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD finder anvendelse på dette udbud.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildelingskriteriet er det for Ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet efter kriteriet:

Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Pris vægter 40 %

Kvalitet vægter 60 %, fordelt på:

- Kandidatmatch 50%

- Leveringssikkerhed 30 %

- Håndtering af klager 20 %

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 27/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Frivillige udelukkelsesgrunde § 137 finder anvendelse

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale, 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/03/2023

Send til en kollega

0.047