23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 068-203825
Offentliggjort
05.04.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Nordjylland

PET/CT skanner til Aalborg Universitetshospital Syd


Region Nordjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Buus-Andersen
E-mail: mbu@rn.dk
Telefon: +45 21596653
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

PET/CT skanner til Aalborg Universitetshospital Syd

Sagsnr.: PET/CT Aalborg SYD
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33115100 CT-scannere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Med forsinkelsen af flytning til NAU er det nødvendigt at udvide PET/CT skannerkapacitet på Aalborg UH Syd med en ekstra PET/CT skanner, så der i alt vil være 3 PET/CT skannere.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33111620 Gammakameraer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Med forsinkelsen af flytning til NAU er det nødvendigt at udvide PET/CT skannerkapacitet på Aalborg UH Syd med en ekstra PET/CT skanner, så der i alt vil være 3 PET/CT skannere.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Kun Siemens leverer PET/CT-skanner med kontinuert lejebevægelse. Dette er vigtigt fordi:

• Den kontinuerte bevægelse af lejet sikrer en jævn optagelse-sensitivitet hen over det skannede område. En PET-skanner har den største følsomhed (fanger flest fotoner, størst cps/Bq) midt i skannerens aksiale retning. Det betyder, at i en enkelt bed-position vil ikke alle dele af patienten blive skannet med samme følsomhed. Bedpositioner med overlap løser kun dette delvist. Leje med kontinuert bevægelse giver en mere jævnt fordelt sensitivitet af skanningen, fordi alle dele af det skannede område bliver skannet ens: fra skanneråbningens indgang, over den optimale position midt mellem åbningerne, og ud i den anden ende.

• Færre bevægelsesartefakter og derfor færre omskanninger. Optagelse med traditionelt leje bevæger sig i ryk mellem bedpositioner. Nogle patienter forstyrres af disse ryk og kommer til at bevæge sig, hvilket fører til artefakter i billedet og i nogle tilfælde behov for omskanning. Med kontinuert lejebevægelse undgås dette, fordi lejet bevæger sig med jævn, langsom hastighed gennem PET-skanningen.

• Optagelsesområde kan defineres mere præcist. Dette er i modsætning til optagelse med bedpositioner, hvor optagelsesområdet skal defineres ud fra et helt antal bedpositioner. Hvis inddelingen er i bedpositioner, og et helt antal ikke passer, så må man enten knibe området (med risiko for at få for lidt med), eller udvide området unødigt, hvilket ikke blot øger skantiden ud over det nødvendige, men også medfører CT-bestråling af et større område end nødvendigt, da disse følges ad.

Kun Siemens leverer skanner med åbning på 78 cm.

• Flere klaustrofobiske patienter vil kunne skannes med en større åbning (78 cm mod 70 cm), hvorved arealet af skanneråbningen er 24% større.

• Mere optimale skanninger for meget store patienter. Selv om 70 cm er stort nok til at næsten alle patienter rent fysisk kan komme igennem åbningen, så er det lettere at lave en optimal skanning med en større åbning.

• Bedre plads til at have armene oppe. Hvis patienterne skannes med armene ned langs siden, er der risiko for artefakter i torso-regionen, fordi især armenes knogler giver stor dæmning i det vandrette plan. Derfor skannes flertallet af patienter med armene over hovedet. Imidlertid kræver lejring med armene over hovedet, at albuerne er indenfor skanneråbningen. Det vil kunne gennemføres for flere patienter med en større skanneråbning.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
31/03/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens Healthcare A/S
CVR-nummer: 88578228
Postadresse: Borupvang 9
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

• - Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

• - Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

o - Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

• - Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/03/2023

Send til en kollega

0.063