23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 079-235290
Offentliggjort
21.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesindkøb Fyn

Udbud af ortopædisk fodtøj og brystproteser


Fællesindkøb Fyn

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Østerågade 40
By: Broby
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5872
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
E-mail: asbkj@fmk.dk
Telefon: +45 7253111131
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/197675516.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Tinghøj Allé 2
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
E-mail: asbkj@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/197675516.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://www.fmk.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Kommune
CVR-nummer: 29189722
Postadresse: Torvet 1
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
E-mail: asbkj@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/197675516.aspx
Internetadresse for køberprofilen: www.nyborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns Kommune
CVR-nummer: 29188947
Postadresse: Østergade 23
By: Bogense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5400
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
E-mail: asbkj@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/197675516.aspx
Internetadresse for køberprofilen: www.nordfynskommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Kommune
CVR-nummer: 29189706
Postadresse: Hans Schacksvej 4
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5300
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
E-mail: asbkj@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/197675516.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://kerteminde.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Kommune
CVR-nummer: 29188955
Postadresse: Fredensvej 1
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5900
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
E-mail: asbkj@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/197675516.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://langelandkommune.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/197675516.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/197675516.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af ortopædisk fodtøj og brystproteser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141740 Ortopædisk fodtøj
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter for delaftale 1, måltagning, fremstilling og levering af ortopædisk fodtøj, herunder reparation og tilretning af samme, samt ortopædiske fodindlæg og for delaftale 2 brystproteser, til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112, jf. LBK nr. 170 af 24/01/2022. Med ortopædisk fodtøj menes individuelt fremstillet fodtøj, semiortopædisk fodtøj og fabriksfremstillet fodtøj, se bilag 3 "Tilbudsliste", fane 2 "Definitioner" for nærmere definition.

Udbuddet er gældende for alle de nævnte kommuners borgere, der er bevilliget til indkøb af Ortopædisk fodtøj mv. og brystproteser efter servicelovens § 112.

Det samlede forventede forbrug af de produkter, der er omfattet af udbuddet, udgør på årsbasis følgende:

Delaftale 1 - Ca. 3.500.000 kr. årligt.

Delaftale 2 - Ca. 700.000 kr. årligt.

Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler. Der indgås aftale med én tilbudsgiver pr. delaftale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Ortopædisk Fodtøj

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740 Ortopædisk fodtøj
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Fyn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter for delaftale 1, måltagning, fremstilling og levering af ortopædisk fodtøj, herunder reparation og tilretning af samme, samt ortopædiske fodindlæg til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112, jf. LBK nr. 170 af 24/01/2022. Med ortopædisk fodtøj menes individuelt fremstillet fodtøj, semiortopædisk fodtøj og fabriksfremstillet fodtøj, se bilag 3 "Tilbudsliste", fane 2 "Definitioner" for nærmere definition.

Delaftalen omhandler levering til borgere , i følgende myndigheder:

- Faaborg-Midtfyn Kommune,

- Kerteminde Kommune,

- Langeland Kommune,

- Nordfyns Kommune,

- Nyborg Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Brystproteser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33184400 Brystproteser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Fyn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter for delaftale 2 brystproteser til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112, jf. LBK nr. 170 af 24/01/2022.

Delaftalen omhandler levering til borgere , i følgende myndigheder:

- Faaborg-Midtfyn Kommune,

- Kerteminde Kommune,

- Langeland Kommune,

- Nordfyns Kommune,

- Nyborg Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede omsætning i det seneste afsluttede årsregnskab,

- Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal for hver delaftale der bydes på - i det seneste afsluttede årsregnskab - have en årlig omsætning, mindst svarende til den det samlede forventede forbrug af de produkter, der er omfattet af udbuddet for delaftalen jf. pkt. 1.6. Bydes der f.eks. på begge delaftaler kræver det således en årlig omsætning på minimum 4.200.000 kr. for at kunne vinde begge delaftaler. Bydes der på begge delaftaler uden at have den samlet set fornødne omsætning, vil Tilbudsgiver udelukkende kunne vinde delaftaler med et samlet forventet forbrug svarende til sin årlige omsætning, startende med den delaftale med det højeste forventede forbrug og så fremdeles. Har Tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver via Tilbudsgivers bogholderi kan dokumentere, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal havde den nødvendige omsætning. Dokumentationen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

- Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en egenkapital på minimum 500.000 kr. Har Tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra Tilbudsgivers bogholderi, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal har en egenkapital på minimum 500.000 kr. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse referencer for begge delaftaler.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1:

Tilbudsgiver skal for delaftale 1 anføre en referenceliste med angivelse af minimum 2 kommuner, hvor Tilbudsgiver - via igangværende eller afsluttet kontrakt/rammeaftale - i løbet af de sidste 3 år har varetaget levering af ortopædisk fodtøj - det vil sige individuelt fremstillet fodtøj, semiortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet fodtøj og/eller ortopædiske fodindlæg - til borgere med bevilling i henhold til Servicelovens §112. Det er ikke et krav, at referencerne vedrører alle produkttyperne - det vil sige individuelt fremstillet fodtøj, semiortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet fodtøj og ortopædiske fodindlæg. Tilbudsgiver bedes oplyse kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference der angives.

Delaftale 2:

Tilbudsgiver skal for delaftale 2 anføre en referenceliste med angivelse af minimum 2 kommuner, hvor Tilbudsgiver - via igangværende eller afsluttet kontrakt/rammeaftale - i løbet af de sidste 3 år har varetaget levering af brystproteser - til borgere med bevilling i henhold til Servicelovens §112. Tilbudsgiver bedes oplyse kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference der angives.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: "Udvælgelse".

Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det bemærkes, at der i henhold til Servicelovens § 112 er frit hjælpemiddelvalg, hvilket medfører, at borgere frit kan vælge anden leverandør end den, kommunen har indgået aftale med. Benyttes det frie hjælpemiddelvalg kan borgeren maksimalt få bevilget tilskud, svarende til det beløb, som kommunen vil kunne anskaffe det pågældende hjælpemiddel til i henhold til de rammeaftaler, som vil blive indgået på baggrund af dette udbud for henholdsvis delaftale 1 og 2.

Implicit i det frie hjælpemiddelvalg ligger også, at borgeren til enhver tid har mulighed for at vælge et dyrere produkt end det, kommunen bevilger som værende det bedst egnede og billigste.

Tilbudsgiver skal have fast forretningsadresse på Fyn i hele kontraktperioden, og denne skal være etableret senest ved kontraktstart.

Leverandøren er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 mio. pr. år.

Der er bodsbestemmelser

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/05/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/05/2023
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det vil ikke være muligt for tilbudsgivere at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Følgende kommuner indgår rammeaftale pr. delaftale fra aftalernes ikrafttræden:

- Faaborg Midtfyn Kommune,

- Kerteminde Kommune,

- Langeland Kommune,

- Nordfyns Kommune,

- Nyborg Kommune.

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, stk. 1 til 3, og § 136 (se ESPD'ens afsnit "Udelukkelse"). Derudover finder Udbudslovens §134a anvendelse.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbudslovens § 137 (se ESPD'ens afsnit "Udelukkelse"):

- Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller

arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1

- Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller

likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

- Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf.

udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3

- Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt/rammeaftale og

misligholdelsen har medført kontraktens/rammeaftalens ophævelse eller lignende sanktion, jf.

udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4

- Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens

beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige

fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have

væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af

minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af aftale, jf.

udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Er tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love afgivet over for en offentlig myndighed i det pågældende land.

På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer eller præciseringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og tilbudsgiver bør således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

Hvis der er fejl eller mangler i en positionslinje, som ikke kan berigtiges, vil Ordregiver rent evalueringsteknisk fastsætte den tilbudte pris til 15 % højere end den dyreste pris blandt de andre tilbudsgivere for den pågældende positionslinje. Samlet set må der maksimalt være fejl eller mangler i 5 positionslinjer for hver delaftale, som ikke kan berigtiges, for at tilbuddet fortsat er konditionsmæssigt. Har ingen tilbudsgivere budt ind med et konditionsmæssigt pris/produkt i en positionslinje og denne ikke kan berigtiges, vil varelinjen udgå i sin helhed fra evalueringen og samtidig ikke tælle med i de 5 positionslinjer hvor der må være fejl eller mangler.

Den maksimale værdi og dermed det maksimale træk på aftalen over de potentielt 48 måneder kan max være DKK 20.000.000 fordelt på DKK 16 mio. på delaftale 1 og DKK 4.000.000. Såfremt dette beløb skulle overstiges i aftaleperioden, vil aftalen have udtømt sin virkning for den konkrete delaftale.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/04/2023

Send til en kollega

0.047