23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 081-245744
Offentliggjort
25.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Holstebro Kommune

Personlig pleje og praktisk hjælp, afløsning, hverdagsrehabilitering og udvalgte delegerede sygeplejeydelser til borgere i eget hjem i Holstebro Kommune


Holstebro Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Holstebro Kommune
CVR-nummer: 29189927
Postadresse: Kirkestræde 11
By: Holstebro
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7500
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Louise Bech-Christensen
E-mail: oktb@holstebro.dk
Telefon: +45 96117066
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/59dbfc38-08bf-476e-97dc-0a270b1f3d48/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/59dbfc38-08bf-476e-97dc-0a270b1f3d48/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/59dbfc38-08bf-476e-97dc-0a270b1f3d48/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/59dbfc38-08bf-476e-97dc-0a270b1f3d48/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Personlig pleje og praktisk hjælp, afløsning, hverdagsrehabilitering og udvalgte delegerede sygeplejeydelser til borgere i eget hjem i Holstebro Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud på levering af personlig pleje og praktisk hjælp, afløsning, hverdagsrehabilitering og udvalgte delegerede sygeplejeydelser til borgere i eget hjem i Holstebro Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 154 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98513310 Hjemmehjælp
85141210 Hjemmesygepleje
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Holstebro Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud på levering af personlig pleje og praktisk hjælp, afløsning, hverdagsrehabilitering og udvalgte delegerede sygeplejeydelser til borgere i eget hjem i Holstebro Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 110 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2023
Slut: 30/09/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter for at imødekomme stordriftsfordele og kontraktadministration.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Krav om en omsætning på min. kr. 1.000.000 i hvert af de seneste 2 regnskabsår.

Oplysninger om tilbudsgivers egenkapital for det senest afsluttede regnskabsår. Det er i den forbindelse et krav, at tilbudsgiver har haft positiv egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Serviceattest, som på tidspunktet for indlevering ikke er ældre end 6 måneder. Såfremt den vindende tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland. En filial af en udenlandsk virksomhed betragtes som en udenlandsk virksomhed.

Regnskaber for de seneste 2 år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer: Tilbudsgiver skal dokumentere sin erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver for offentlige myndigheder ved at fremsende min. 1 og max. 3 sammenlignelige referencer udført indenfor de seneste to kalenderår.

Referencelisten skal for hver reference indeholde:

• Navn på den offentlige myndighed

• Kontakt for den offentlige myndighed, herunder telefonnummer

• Kontraktperiode

• Samlet omsætning for referencen

• Beskrivelse af referencen

Det er i den forbindelse et krav at tilbudsgiver kan dokumentere erfaring med én tilsvarende leverance som den udbudte i løbet af de sidste to år indeholdende ovenstående informationer. Ved tilsvarende leverancer anses levering af personlig pleje og praktisk hjælp til offentlige myndigheder.

Oversigt over de medarbejdere i virksomheden, som nuværende varetager de udbudte ydelser fordelt på uddannelseskategorier, eksempelvis sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og anden relevant sundhedsuddannelse.

Det er i den forbindelse et krav for at være konditionsmæssig, at tilbudsgiver for nuværende har ansatte indenfor kategorierne social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/05/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/05/2023
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i dette udbud anvende frivillige de udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 stk 1, nr 1 og 4.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/04/2023

Send til en kollega

0.031