23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 082-247480
Offentliggjort
26.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Øre-Næse-Halskirurgi


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Tanja Svensson
E-mail: tanja.beena.svensson@regionh.dk
Telefon: +45 21140389
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=354370&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=354370&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Øre-Næse-Halskirurgi

Sagsnr.: 23012313
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden henviser patienter til Øre-Næse-Halskirurgi, for at sikre patienters mulighed for en behandling inden for ventetidsgarantien.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Øre

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden henviser patienter til Øre-Næse-Halskirurgi, for at sikre patienters mulighed for en behandling inden for ventetidsgarantien.

Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler.

Der kan afgives tilbud på 1 eller flere delaftaler, det vil dog kun blive muligt at blive nr. 1 på 1 delaftale pr. Tilbudsgiver på henholdsvis delaftale 1-2.

Ordregiver agter således, at indgå kontrakt med Ordregiver under følgende forudsætninger for hver delaftale:

Delaftale 1 Øre – 2 leverandører

Delaftale 2 Næse – 2 leverandører

Delaftale 3 Hals – 1 leverandør

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/06/2023
Slut: 13/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten forventes at løbe fra den 15. juni 2023 til og med den 13. juni 2025.

Ordregiver har option på at kunne forlænge Kontrakten i op til 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregivers mulighed for at forlænge Kontrakten er op til 24 måneder, af en eller flere omgange.

Ordregiver har dermed potentielt mulighed for forlængelse af kontrakten med 8 varslinger af 3 måneder i de 2 options år.

Forlængelse skal ske med 3 måneders varsel til den 1. i en måned og sker på uændrede vilkår.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Næse

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden henviser patienter til Øre-Næse-Halskirurgi, for at sikre patienters mulighed for en behandling inden for ventetidsgarantien.

Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler.

Der kan afgives tilbud på 1 eller flere delaftaler, det vil dog kun blive muligt at blive nr. 1 på 1 delaftale pr. Tilbudsgiver på henholdsvis delaftale 1-2.

Ordregiver agter således, at indgå kontrakt med Ordregiver under følgende forudsætninger for hver delaftale:

Delaftale 1 Øre – 2 leverandører

Delaftale 2 Næse – 2 leverandører

Delaftale 3 Hals – 1 leverandør

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/06/2023
Slut: 13/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten forventes at løbe fra den 15. juni 2023 til og med den 13. juni 2025.

Ordregiver har option på at kunne forlænge Kontrakten i op til 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregivers mulighed for at forlænge Kontrakten er op til 24 måneder, af en eller flere omgange.

Ordregiver har dermed potentielt mulighed for forlængelse af kontrakten med 8 varslinger af 3 måneder i de 2 options år.

Forlængelse skal ske med 3 måneders varsel til den 1. i en måned og sker på uændrede vilkår.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Hals

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden henviser patienter til Øre-Næse-Halskirurgi, for at sikre patienters mulighed for en behandling inden for ventetidsgarantien.

Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler.

Der kan afgives tilbud på 1 eller flere delaftaler, det vil dog kun blive muligt at blive nr. 1 på 1 delaftale pr. Tilbudsgiver på henholdsvis delaftale 1-2.

Ordregiver agter således, at indgå kontrakt med Ordregiver under følgende forudsætninger for hver delaftale:

Delaftale 1 Øre – 2 leverandører

Delaftale 2 Næse – 2 leverandører

Delaftale 3 Hals – 1 leverandør

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/06/2023
Slut: 13/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten forventes at løbe fra den 15. juni 2023 til og med den 13. juni 2025.

Ordregiver har option på at kunne forlænge Kontrakten i op til 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregivers mulighed for at forlænge Kontrakten er op til 24 måneder, af en eller flere omgange.

Ordregiver har dermed potentielt mulighed for forlængelse af kontrakten med 8 varslinger af 3 måneder i de 2 options år.

Forlængelse skal ske med 3 måneders varsel til den 1. i en måned og sker på uændrede vilkår.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Finansielle nøgletal.

For det finansielle nøgletal: Soliditetsgrad og Likviditetsgrad erklærer den økonomiske aktør, at den faktiske værdi for de påkrævede nøgletal er opfyldt.

Årsomsætning:

Tilbudsgiver skal angive årsomsætning fra det seneste regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgrad på min. 10 og Likviditetsgrad på min. 70.

Kravet angives i ESPD og findes i mappen ”udvælgelseskriterier”

Tilbudsgiver skal angive årsomsætning fra det seneste regnskabsår.

Kravet angives i ESPD og findes i mappen ”udvælgelseskriterier”

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Kvalitet vurderes på baggrund af fremsendte CVér og Tilbudsgivers supplerende beskrivelser, jf. krav til patientforløb etc. samt øvrige krav og ønsker anført i kontraktbilag 1, Kravspecifikationen i udbudsmaterialet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

(VI.3) De frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD finder anvendelse på dette udbud.

pkt. II.1.4 og II.2.4 ved brug af rammeaftaler:

(II.1.4 ) Den samlede maksimumværdi af køb på alle rammeaftale) over 4 år er, jf. Udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4, 50.000.000 kr. ex moms.

(II.2.4) Maksimumværdi af køb på delaftale 1 er kr. 20.000.000 ex moms: delaftale 2 er 21.000.000 kr. ex moms: delaftale 3 er kr. 20.000.000 ex moms:, jf. Udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4ff.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/05/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Tildeling af ordre efter miniudbud baseret på rammeaftale: 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

Tildeling af rammeaftale) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/04/2023

Send til en kollega

0.047