23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 236-489358
Offentliggjort
08.12.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederikshavn Kommune

Vindere

Delaftale 1: kørestol aktiv krydsramme

(14.03.2018)
Etac A/S
Egeskovvej 12
8700 Horsens

Delaftale 3: Siddepude, statisk (luft eller med luftceller)

(14.03.2018)
Etac A/S
Egeskovvej 12
8700 Horsens

Delaftale 2: Kørestol hjælpermanøvreret

(14.03.2018)
Etac A/S
Egeskovvej 12
8700 Horsens

Delaftale 5: Siddepude, statisk (skum, gelé eller polyuretan)

(14.03.2018)
CarePartner A/S
Lindevej 2
4200 Slagelse

Opdateringer

Annullering
(14.03.2018)

For yderligere oplysninger omkring udfyldelse af ESPD henvises til Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning ”ESPD Dokumentation og e-Certis" af juni 2017.
Vejledningen findes på hjemmesiden: https://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdf.

Udbud på levering af kørestole og siddepuder


Frederikshavn Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederikshavn Kommune
29189498
Rådhus Allé 100
Frederikshavn
9900
Danmark
Kontaktperson: Udbudskonsulent Helle E. Aakær
Telefon: +45 98458627
E-mail: indkoeb@frederikshavn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.frederikshavn.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://frederikshavn.dk/Sider/Kommunale-udbud.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af kørestole og siddepuder.

Sagsnr.: EMN-2017-01864
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33196100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud på levering af kørestole og siddepuder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 923 662.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 5
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: kørestol aktiv krydsramme.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100
33196200
33193120
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Frederikshavn Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud på levering af kørestole og siddepudder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 043 623.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Kørestol hjælpermanøvreret.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100
33196200
33193120
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Frederikshavn Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud på levering af kørestole og siddepuder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 729 233.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Siddepude, statisk (luft eller med luftceller).

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100
33196200
33193221
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Frederikshavn Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud på levering af kørestole og siddepuder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 392 690.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4: Siddepude, statisk (luftfyldt men som ikke kan indstilles).

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100
33196200
33193221
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

Frederikshavn Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud på levering af kørestole og siddepuder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 654 485.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5: Siddepude, statisk (skum, gelé eller polyuretan).

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100
33196200
33193221
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

Frederikshavn Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud på levering af kørestole og siddepuder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 392 690.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/01/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/01/2018
Tidspunkt: 13:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

For yderligere oplysninger omkring udfyldelse af ESPD henvises til Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning ”ESPD Dokumentation og e-Certis" af juni 2017.

Vejledningen findes på hjemmesiden: https://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdf.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@efst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2017

Send til en kollega

0.066