23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 236-489565
Offentliggjort
08.12.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

Primære mediale unikompartmentale knæalloplastikker

(05.05.2018)
Zimmer Biomet Denmark ApS
Herstedvang 12
2620 Albertslund

Primære totale knæalloplastikker

(05.05.2018)
Stryker Danmark
Postboks 1607
0900 København C.

Opdateringer

Rettelse
(14.12.2017)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 22-01-2018
Time: 16:00
Læses:
Dato: 31-01-2018
Time: 16:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 22-01-2018
Time: 16:00
Læses:
Dato: 31-01-2018
Time: 16:00

Kontrakt om levering af knæimplantater


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Karsten Kirkegaard
Telefon: +45 29201909
E-mail: kk@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=200059&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=200059&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=200059&B=REGIONSYDDK
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om levering af knæimplantater.

Sagsnr.: Sagsnr.: 11/27104
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33183100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

De udbudte rammekontrakter vedrører indkøb af knæimplantater til Sygehus Lillebælt Vejle i Region Syddanmark. Indkøbet omfatter køb af knæimplantater med tilhørende instrumentarier samt service og samarbejde.

Sydvestjysk Sygehus i Region Syddanmark har option på at tiltræde de 3 udbudte rammeaftaler med knæimplantater.

Omfang og volumen af de 3 udbudte rammeaftaler er udførligt beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Primære totale knæalloplastikker.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33169000
33183200
33184100
73000000
79632000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

7100 Vejle

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammekontrakt vedrører indkøb af primære totale knæalloplastikker med tilhørende instrumentarier til Sygehuse Lillebælt Vejle i Region Syddanmark.

Anskaffelserne indeholder desuden samarbejde, service og uddannelse i implantaterne og de tilhørende instrumentarier samt implementeringsservice. Forventet antal patienter pr. år på Sygehuse Lillebælt Vejle: 425 patienter.

Ved Sydvestjysk Sygehus eventuelle tiltrædelse af den udbudte rammeaftale på primære totale knæalloplastikker, er det forventede antal patienter pr. år: 375 patienter.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 100
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har under denne delkontrakt option på følgende:

* Tilkøb af primære knæalloplastikker til accelereret operationsforløb - 4 patienter pr. 8 timers operationsstuetid.

* Tilkøb af primære femoropatellare knæalloplastikker.

* Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsteds tiltrædelse af delkontrakten.

Det er frivilligt om tilbudsgiver vil byde på ordregivers optioner har under denne delkontrakt.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte aftale indeholder elementer af både en rammeaftale og en offentlig kontrakt i henhold til Udbudslovens § 24, nr. 24 og 30.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Total- og delrevisioner af knæalloplastikker.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33169000
33183200
33184100
73000000
79632000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

7100 Vejle

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammekontrakt vedrører indkøb af total- og delrevisioner af knæalloplastikker med tilhørende instrumentarier til Sygehuse Lillebælt Vejle i Region Syddanmark. Anskaffelserne indeholder desuden samarbejde, service og uddannelse i implantaterne og de tilhørende instrumentarier samt implementeringsservice. Forventet antal patienter pr. år på Sygehuse Lillebælt Vejle: 90 patienter.

Ved Sydvestjysk Sygehus eventuelle tiltrædelse af den udbudte rammeaftale på total- og delrevisioner af knæalloplastikker, er det forventede antal patienter pr. år: 55 patienter.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 100
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har under denne delkontrakt option på følgende:

• Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsteds tiltrædelse af delkontrakten.

Det er frivilligt om tilbudsgiver vil byde på ordregivers option har under denne delkontrakt.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte aftale indeholder elementer af både en rammeaftale og en offentlig kontrakt i henhold til Udbudslovens § 24, nr. 24 og 30.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Primære mediale unikompartmentale knæalloplastikker.

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33169000
33183200
33184100
73000000
79632000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

7100 Vejle

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammekontrakt vedrører indkøb af primære mediale unikompartmentale knæalloplastikker med tilhørende instrumentarier til Sygehuse Lillebælt Vejle i Region Syddanmark. Anskaffelserne indeholder desuden samarbejde, service og uddannelse i implantaterne og de tilhørende instrumentarier samt implementeringsservice. Forventet antal patienter pr. år på Sygehuse Lillebælt Vejle: 200 patienter.

Ved Sydvestjysk Sygehus eventuelle tiltrædelse af den udbudte rammeaftale på primære mediale unikompartmentale knæalloplastikker, er det forventede antal patienter pr. år: 30 patienter.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 100
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har under denne delkontrakt option på tilkøb af følgende system:

* Tilkøb af primære laterale knæalloplastikker.

* Tilkøb af femoropatellare knæalloplastikker.

* Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsteds tiltrædelse af delkontrakten.

Det er frivilligt om tilbudsgiver vil byde på ordregivers optioner har under denne delkontrakt.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte aftale indeholder elementer af både en rammeaftale og en offentlig kontrakt i henhold til Udbudslovens § 24, nr. 24 og 30.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital:

Tilbudsgiveren skal i ESPD oplyse sin egenkapital i DKK(ultimo året) i det.

Seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital:

Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det anførte regnskabsår er minimum 500.000 danske kroner.

Som dokumentation for egenkapitalens størrelse skal den vindende Tilbudsgiver fremsende følgende, afhængigt af hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører:

Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig:

* Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring.

Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig:

* enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring,

* eller revisors reviewerklæring om egenkapitalens størrelse for seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste:

Tilbudsgiver skal i ESPD udarbejde referenceliste for de af udbuddet omfattede og tilsvarende ydelser leveret inden for de seneste 3 år. Referencelisten skal således indeholde en beskrivelse af de betydeligste leveringer inklusive datoer (start/slut) for leveringsperiode og kundens navn (inkl. kontaktperson hos kunden). Herudover skal Tilbudsgiver angive størrelsesordenen (i form af beløb i danske kroner eksklusiv moms).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når der til den pågældende kunde er leveret ortopædkirurgiske knæimplantater for minimum 1.000.000 danske kroner (ekskl. moms). pr. år i minimum 2 år (24 måneder). Kunden skal yderligere være et hospital i EU eller i et land med en offentlig regulering af medicinsk udstyr og af leverandører af medicinsk udstyr på mindst samme niveau som i EU.

Som dokumentation for Tilbudsgiverens relevante erfaring skal den vindende Tilbudsgiver fremsende underskrevet referenceliste, hvorefter Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder følgende særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten:

Socialt ansvar.

Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 18.

Databehandleraftale.

Den vindende tilbudsgiver vil evt. skulle behandle personoplysninger på Ordregivers vegne. Jf. kontrakten skal der derfor evt. underskrives en databehandleraftale i medfør af persondatalovgivningen.

Udfasningsperiode.

Leverandøren skal være indstillet på, at Kontrakten vil være gældende på uændrede vilkår i en eventuel udfasningsperiode efter kontraktudløb ved overgang til en anden leverandør i en efterfølgende kontraktperiode. Perioden kan dog ikke overstige 6 måneder. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 4.5.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år: Varigheden er fastsat til 100 måneder begrundet i aftalens partnerskabskarakter med fælles risikodeling for patientoutcome/forløb og initialinvesteringer forbundet hermed samt afskrivningsperioden for de tilknyttede instrumentarier, uddannelse af personale samt minimering af negative patienteffekter forbundet med personalets nødvendige erfaringsopbygning ved et eventuelt systemskifte.
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 117-234461
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/01/2018
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/12/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/01/2018
Tidspunkt: 16:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der kan ikke deltages i åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Januar 2026.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive de oplysninger om Tilbudsgiveren, der efterspørges i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6.

Bemærk at Tilbudsgiver i ESPD bl.a. skal afgive oplysninger vedr. OBLIGATORISKE udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver skal i ESPD således erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af Udbudslovens § 135, stk. 1 og 3.

Tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver i henhold til § 135 ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, eller børnearbejde og andre former for menneskehandel.

Ordregiver skal endvidere udelukke en Tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret. Ordregiver kan dog under særlige betingelser undlade at udelukke i denne situation.

Tilsvarende skal Ordregiver i henhold til § 136 bl.a. udelukke en Tilbudsgiver, når Ordregiver kan påvise, en interessekonflikt i forhold til udbuddet, som ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger, en konkurrencefordrejning som følge af en forudgående inddragelse af Tilbudsgiver, herunder som rådgiver i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud, som ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger, eller at Tilbudsgiver i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger mv.

Tilbudsgiver udelukkes endvidere fra udbudsprocessen, såfremt Tilbudsgiver i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6 og Udbudslovens § 137 er omfattet af følgende FRIVILLIGE udelukkelsesgrunde:

* Tilsidesættelse gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område mv. i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

* Konkurs, Insolvens, Tvangsakkord uden for konkurs, En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, Aktiver, der administreres af en kurator eller Erhvervsvirksomheden er indstillet i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

* Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

* Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

* Ophævelse eller lignende sanktion i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eusupply.com/ctm/supplier/publictenders?b=REGIONSYDDK Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Ordregiver afholder et informationsmøde og besigtigelse på det i tidsplanen anførte tidspunkt og sted, jf. udbudsbetingelserne.

Tilbud skal affattes på dansk. Eventuelle bilag omfattende produktdatablade, operationsvejledninger, sortimentsoversigter, tekniske specifikationer, brochuremateriale eller lignende må dog gerne være på engelsk, såfremt dokumentationen ikke foreligger på dansk. Dokumentation, som kun den vindende Tilbudsgiver skal fremsende i henhold til pkt. 6.5, kan fremsendes på dansk, engelsk, tysk, svensk eller norsk, idet Tilbudsgiver dog efterfølgende – for Tilbudsgivers regning – skal oversætte dokumentationen til dansk, såfremt Ordregiver finder, at dette er nødvendigt.

Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7. Det fremgår bl.a. heraf:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal dog være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2017

Send til en kollega

1.138