23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 236-490079
Offentliggjort
08.12.2017
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Gentofte Kommune

Udbud af personlig og praktisk hjælp


Gentofte Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Gentofte Kommune
19438414
Bernstorffsvej 161
Charlottenlund
2920
Danmark
Kontaktperson: Dorthe Friis-Vigh
Telefon: +45 39983399
E-mail: dbfv@gentofte.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a06c794a-8994-4a29-8a99-973e8b771ce3/homepage

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a06c794a-8994-4a29-8a99-973e8b771ce3/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af personlig og praktisk hjælp.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Markedsdialog forud for udbud af personlig og praktisk hjælp.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85141210
98513310
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Gentofte Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Gentofte Kommune ønsker at udbyde praktisk og personlig hjælp, jf. servicelovens § 83.

Gentofte Kommune inviterer derfor alle potentielle tilbudsgivere til en dialog om udformningen af kommunens kommende materiale vedr. udbud af personlig og praktisk hjælp.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Se invitationen på Gentofte Kommunes hjemmeside:

http://www.gentofte.dk/da/Erhverv-,-a-,-arbejde/Leverand%C3 %B8r-til-kommunen/Udbud/Udbud-af-personlig-og-praktisk-hjaelp

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/03/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Gentofte Kommune forbereder udbud af personlig og praktisk hjælp. I den forbindelse inviteres alle potentielle tilbudsgivere/leverandører til et dialogmøde i Gentofte den 19. december 2017. For yderligere information, herunder invitation, se dette link:

http://www.gentofte.dk/da/Erhverv-,-a-,-arbejde/Leverand%C3 %B8r-til-kommunen/Udbud/Udbud-af-personlig-og-praktisk-hjaelp

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2017

Send til en kollega

0.092