23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 238-494039
Offentliggjort
12.12.2017
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Hillerød Kommune

Opdateringer

Rettelse
(10.01.2018)

II.1.4)
I stedet for:
Jobcentret i Hillerød Kommune påtænker at gennemføre en tilbudsindhentning efter udbudslovens Afsnit III (light-regimet).
Jobcentret i Hillerød Kommune udbyder en del af opgaven med mentorstøtte efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (herefter BL) §§ 93 og 96c og Lov om integration af udlændinge § 23d.
Læses:
Jobcentret i Hillerød Kommune påtænker at gennemføre en tilbudsindhentning efter udbudslovens Afsnit III (light-regimet).
Jobcentret i Hillerød Kommune udbyder en del af opgaven med mentorstøtte efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (herefter BL) kap 9b og §§ 93 og 96c og Lov om integration af udlændinge § 23d.

Rammeaftaler på levering af mentorstøtte efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 93 og 96c og Lov om integration af udlændinge § 23d


Hillerød Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Hillerød Kommune
29189366
Trollesmindealle 27
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Kim Mikkelsen
Telefon: +45 72320653
E-mail: kmik@hillerod.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/77482632.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hillerod.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/77482632.aspx

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftaler på levering af mentorstøtte efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 93 og 96c og Lov om integration af udlændinge § 23d.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Jobcentret i Hillerød Kommune påtænker at gennemføre en tilbudsindhentning efter udbudslovens Afsnit III (light-regimet).

Jobcentret i Hillerød Kommune udbyder en del af opgaven med mentorstøtte efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (herefter BL) §§ 93 og 96c og Lov om integration af udlændinge § 23d.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Målgruppen for indsatsen er, jf. BL, borgere, der har særligt komplekse helbredsmæssige eller socialt begrundede udfordringer med at opnå hel eller delvis selvforsørgelse.

Herunder:

— Aktivitetsparate, der på grund af personlige forhold ikke kan deltage i de almindelige aktivtilbud, og som i stedet skal have en mentor for 6 måneder,

— Borgere, der er omfattet af BL, og som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse (udskrivningsmentor),

— Borgere, der er enlige forsørgere, som modtager uddannelseshjælp og som har fået et uddannelsespålæg,

— Borgere, der er på vej til at blive løsladt fra fængsel (udslusningsmentor),

— Udlændinge, der har brug for mentorstøtte, til at opnå eller fastholde beskæftigelsesrettede aktiviteter,

— Udlændinge under 30 år, der tilbydes et integrationsprogram, kan få støtte til en mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår.

Der kan herudover være behov for en specialiseret mentorindsats inden for følgende områder:

— Borgere med fysiske udfordringer,

— Borgere med psykiske lidelser,

— Borgere, der er socialt udsatte,

— Borgere med lidelser inden for autisme-spektret,

— Borgere der vurderes kriminalitetstruede,

— Borgere med misbrugsrelaterede problemer,

— Borgere, der er udviklingshæmmede og/eller hjerneskadede.

Mentorforløbet skal bidrage til at støtte udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet til at opnå og fastholde en bæredygtig selvforsørgende tilværelse, hvorfor det er afgørende for Jobcenter Hillerød, at leverandøren evner at opnå dette mål samt dokumentere, at borgeren med støtte fra indsatsen er kommet nærmere målet.

Antallet af timer, der bevilliges til det enkelte mentorforløb, vil afhænge af borgerens konkrete støttebehov/mentorbehov. Et mentorforløb består som hovedregel af 2 timer hver anden uge eller 1 time hver uge.

Den del af opgaven, der udbydes, udgør estimeret 4 500-5 000 timer årligt, fordelt på 100-150 borgerforløb (medregnet alle målgrupper).

Der vil ske en opdeling i delaftaler, med henblik på at ydelser til visse borgergrupper følges af krav til mere konkrete faglige kompetencer. Rammeaftalerne vil blive indgået med en løbetid på 4 år inkl. option på forlængelse.

Rammeaftalerne vil blive tildelt uden yderligere offentliggørelse, og interesserede leverandører som ønsker at byde på opgaven skal tilkendegive deres interesse skriftligt ved at kontakte ordregiver via Kommunikationsfanen i Mercell senest den 19.01.2018.

Anslået værdi eksklusive moms: 1 800 000 DKK pr. år.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/02/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/12/2017

Send til en kollega

0.078