23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 240-498898
Offentliggjort
14.12.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederikshavn Kommune

Vindere

Levering af sundhedsfaglige og pædagogiske vikarydelser til Frederikshavn kommune

(12.05.2018)
CareLink A/S
kristrupvej 37
8960 Randers sø

Levering af sundhedsfaglige- og pædagogiske vikarydelser til Vesthimmerlands Kommune

(12.05.2018)
CareLink A/S
Kristrupvej 37
8960 Randers

Udbud af sundhedsfaglige og pædagogiske vikarydelser for Frederikshavn og Vesthimmerlands Kommuner


Frederikshavn Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederikshavn Kommune
29189498
Rådhus Allé 100
Frederikshavn
9900
Danmark
Kontaktperson: Helle Haugaard Andersen
Telefon: +45 98458620
E-mail: hhan@frederikshavn.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.frederikshavn.dk

I.1) Navn og adresser
Frederikshavn Kommune
29189498
Rådhus Allé 100
Frederikshavn
9900
Danmark
Kontaktperson: Helle Haugaard Andersen
Telefon: +45 98458620
E-mail: hhan@frederikshavn.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.frederikshavn.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://frederikshavn.dk/Sider/Kommunale-udbud.aspx?topemne=4123759d-5f4c-4b99-b356-8393d08c572e&emne=8e87e092-c2fb-4552-b232-cda0d85bfcfb

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af sundhedsfaglige og pædagogiske vikarydelser for Frederikshavn og Vesthimmerlands Kommuner.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85141210
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Frederikshavn og Vesthimmerlands Kommuner, udbyder hermed rammeaftale på levering af vikarydelser til det sunhedsfaglige område samt til handicap og psykiatri.

Udbuddet er opdelt i to delaftaler:

Delaftale 1: Sundhedsfaglige og pædagogiske vikarydelser i Frederikshavn Kommune.

Delaftale 2: Sundhedsfaglige og pædagogiske vikarydelser i Vesthimmerlands Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 52 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på en enkelt delkontrakt
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af sundhedsfaglige og pædagogiske vikarydelser til Frederikshavn Kommune.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85144100
85141200
85141210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1. omhandler levering af vikarydelser til det sundhedsfaglige samt handicap og psykiatri til Frederikshavn Kommune.

Udbyder ønsker at indgå rammeaftale med op til 3 prioriterede leverandører.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af sundhedsfaglige og pædagogiske vikarydelser til Vesthimmerlands Kommune.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85144100
85141200
85141210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2. omhandler levering af vikarydelser til det sundhedsfaglige samt handicap og psykiatri til Vesthimmerlands Kommune.

Udbyder ønsker at indgå rammeaftale med op til 3 prioriterede leverandører.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 800 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge de nedenstående krævede oplysninger til sit tilbud.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal dokumentationen vedlægges for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Den nedenfor angivne dokumentation danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave.

Økonomisk og finansiel formåen.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

• Tilbudsgiver skal vedlægge tilbuddet den som bilag 6 vedlagte soliditetserklæring. Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i mindst 2 af de seneste 3 regnskabsår.

• Tilbudsgiver skal vedlægge en kopi af en gyldig erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 10 000 000 kr.

• Tilbudsgiver skal vedlægge en udfyldt Tro- og loveerklæring.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 01/02/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse:http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Jura og Udbud
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2017

Send til en kollega

0.054