23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 244-509560
Offentliggjort
20.12.2017
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknik

Vindere

CardioInsight med tilhørende EKG-veste

(05.01.2018)
Medtronic Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S

CardioInsight med tilhørende EKG-veste


Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknik

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknik
Olof Palmes Allé 15
Aarhus
8200
Danmark
Kontaktperson: Helle Slotsdal
Telefon: +45 78410003
E-mail: im.projektsektionen@stab.rm.dk
Fax: +45 78410003
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.im.rm.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

CardioInsight med tilhørende EKG-veste.

Sagsnr.: 1-23-4-72-32-17
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33124110
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udstyr til varmebehandling ar arteriefluimren, formålet med udstyret er non-invasivt at vise samtidige, biatriale og biventrikulære kardiale 3D-kortlægninger m.h.p. forberedelse/planlægning af proceduren for atrie- og ventrikelflimmerablation. Denne kortlægning opnås ved at kombinere CT-scanningsdata med EKG-signaler.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 225 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33162100
33182300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Århus Universitetshospital.

Hoved-Hjerte-Centret, Hjertesygdomme.

Palle Juul-Jensens Boulevard 99.

8200 Aarhus N

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udstyr til varmebehandling ar arteriefluimren, formålet med udstyret er non-invasivt at vise samtidige, biatriale og biventrikulære kardiale 3D-kortlægninger m.h.p. forberedelse/planlægning af proceduren for atrie- og ventrikelflimmerablation. Denne kortlægning opnås ved at kombinere CT-scanningsdata med EKG-signaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

— Serviceoptioner,

— Reservedelsoptioner,

— Uddannelsesoptioner.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

CardioInsight er et udstyr som noninvasivt kan finde områder som er ansvarlige for vedligeholdelse af atrieflimren. Indtil nu har vi behandlet atrieflimren kun med lungeveneisolation, som fjerner fokus som sætter forkamre i flimren, men ikke ændrer noget på forkamrenes tilbøjelighed til flimren. Vi ser nu flere og flere patienter, som vi ikke kan hjælpe med lungeveneisolation, fordi deres tilbøjelighed til flimren er for stor. Disse patienter kræver et udstyr som kan identificere områder som er ansvarlige for vedligeholdelse af atrieflimren. CardioInsight er det eneste udstyr på markedet som kan gøre dette non-invasivt, dvs uden at føre katetre in i patienten. Det giver os mulighed ved efterfølgende ablationsprocedure målrettet at ablatere områder som er ansvarlige for vedligeholdelse af atrieflimren. Udover dette kan udstyret hjælpe med at finde den rigtige placering for venstre ventrikels elektrode til biventrikulær pacing og finde fokus for andre hjerterytmeforstyrrelser fra hjertets forkamre, men også hovedkamre. Vurderingen af at Cardioindsight pt. er det eneste udstyr på markedet, som kan imødekomme det tekniske behov er bl.a. baseret på, at Landstinget i Uppasala Län i december 2016 har indrykket en bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed for at vurdere, om der skulle være flere leverandører på markedet. Det var ikke tilfældet. Det er således Region Midtjyllands vurdering, at kun én økonomisk aktør af tekniske årsager kan levere det pågældende udstyr, hvorfor nærværende bekendtgørelse indrykkes med henvisning til Udbudslovens § 81, stk. stk. 3, nr. 3.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 15808
Betegnelse:

Udstyr til varmebehandling af arterie flimren.

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/12/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Medtronic Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 17
København
2300
Danmark
NUTS-kode: DK02
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 225 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse:http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse:http://KFST.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2017

Send til en kollega

0.054