23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 247-518873
Offentliggjort
23.12.2017
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Fotoscreeningsudstyr til diabetes ambulatorier i Region Hovedstaden

(23.12.2017)
Topcon Danmark
Præstemarksvej 25
4000 Roskilde

Fotoscreeningsudstyr til diabetes ambulatorier i Region Hovedstaden


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Marianne Malek
Telefon: +45 38665831
E-mail: marianne.malek@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fotoscreeningsudstyr til diabetes ambulatorier i Region Hovedstaden

Sagsnr.: 1922
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33110000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fotoscreenig udstyr af type: Swept source OCT til diabetes ambulatorier i Region Hovedstaden.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33110000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fotoscreenig udstyr af type: Swept source OCT til diabetes ambulatorier i Region Hovedstaden.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Teknisk uforlignelighed: SDCC er en forskningsinstitution, der er afhængig af at have sammenlignelige data for mange år. SDCC har øjenfotos lagret for en længere årrække, som er et vigtigt instrument i forskning indenfor dette felt. På den baggrund er det essentielt for SDCC fortsat at beholde det samme system til øjenfotos som hidtil.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Fotoscreeningsudstyr til diabetes ambulatorier i Region Hovedstaden

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/12/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Topcon Danmark
26505259
Præstemarksvej 25
Roskilde
4000
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver påregner tidligst at indgå kontrakt med den i pkt. V.2.3 nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1.

Klage over ordregivers valg af procedure mv. kan indgives til klagenævnet. Senest samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette Ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indgives for nævnet.

Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud §7, stk. 3. Senest samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette Ordregiver om den påståede overtrædelse og om, klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://wwwkfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/12/2017

Send til en kollega

0.049