23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 002-001316
Offentliggjort
04.01.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning

Opdateringer

Annullering
(24.01.2018)

Udbuddet annulleres og genudbydes hurtigst muligt pga.. uhensigtsmæssigheder i materialet og indkomne spørgsmål.

Rammeaftale køb af Diabetesprodukter


Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning
29189420
Rantzausgade 4 2.sal
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Hanne Krogsgaard Hansen
Telefon: +45 99314569
E-mail: udbud@aalborg.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk

I.1) Navn og adresser
Brønderslev Kommune
29189501
Ny Rådhusplads 1
Brønderslev
9700
Danmark
Kontaktperson: Hanne Krogsgaard Hansen
Telefon: +45 99314569
E-mail: udbud@aalborg.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk

I.1) Navn og adresser
Læsø Kommune
45973328
Doktorvejen 2
Læsø
9944
Danmark
Kontaktperson: Hanne Krogsgaard Hansen
Telefon: +45 99314569
E-mail: udbud@aalborg.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.aalborg.dk/business/leverandører/leverandører-til-Aalborg-Kommune/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale køb af Diabetesprodukter

Sagsnr.: 2017-018522
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33190000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelse af Diabetesprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner med det formål at danne et visitationsgrundlag for kommunernes bevilling af tilskud til Diabetesprodukter, samt at sikre borgerne muligheden for at indkøbe diabetesprodukter til en pris, der ligger inden for den tildelte bevilling.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 53 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196000
33190000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at indgå en innovativ og fremtidssikret rammeaftale på Diabetesprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø kommuner, som leveres efter bevilling til den enkelte borger.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 53 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges på uændrede vilkår i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/02/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/02/2018
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevnenshus.dk

Internetadresse:http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af §7 i lov nr. 492 af 12.05.2010 med senere ændringer, om håndhævelse af udbudsregler mv.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/01/2018

Send til en kollega

0.055