23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 005-007804
Offentliggjort
09.01.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Udbud af rammeaftale om behandling af grå stær

(27.03.2018)
Konsortiet Grå Stær Sjælland v/ Privatklinik Hørsholm IS
Usserød Kongevej 93
2970 Hørsholm

Udbud af rammeaftale om behandling af grå stær


Region Sjælland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Alléen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Johannes Baad Michelsen
Telefon: +45 20537288
E-mail: jbm@elmann.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.regionsjaelland.dk/omregionen/udbud/Aktuelle-udbud/Sider/Graa-Staer-operationer.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Elmann Advokatpartnerselskab
34584915
Stockholmsgade 41
København
2100
Danmark
Kontaktperson: Henrik Græsdal
Telefon: +45 51740199
E-mail: hgr@elmann.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.elmann.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om behandling af grå stær

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85111000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der er tale om udbud af en rammeaftale på operationer for grå stær. Der udbydes hele forløb, inkl. udredning. Se nærmere nedenfor, samt i udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85111100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Leverandørens behandlingssteder må ligge maksimalt 60 km fra Region Sjællands grænser.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Sjælland ønsker på baggrund af nye ventetidsregler om maksimalt 30 dages ventetid på behandling for grå stær at indgå en rammeaftale med en privat sundhedsaktør vedrørende operationer for grå stær, som led i løsningen af regionens opgaver. Rammeaftalen skal omfatte såvel komplicerede som ukomplicerede operationer, og skal som udgangspunkt kunne håndtere alle Regionens patienter på området.

Operationer med toriske linser er ikke omfattet af aftalen. Her skal patienter henvises til offentlige sygehuse.

Omfanget af operationer forventes at udgøre op til 2.000 stk. om året fordelt på 1.100-1.200 patienter.

Fordelingen henover året er usikker, da den afgøres af patienternes behov. Den må dog forventes at være nogenlunde stabil fordelt. Den private aktør skal allerede fra kontrakt-startdato være i stand til at modtage den fulde kapacitet af patienter.

Rammeaftalen vil indeholde alle faser af et operationsforløb, efter patienten er henvist fra Regionshospitalet, Sjællands Universitetshospital. Det må forventes, at mellem 10-15 % af patienterne skal have en kompliceret operation.

Region Sjælland benytter sig allerede i dag af samarbejdsaftaler med private sundhedsaktører i forhold til grå stær.

Region Sjælland forventer at anvende ca. 10-12 mio. kr. årligt på at købe operationer.

Formålet med rammeaftalen er at styrke Region Sjællands opfyldelse af sin opgave med at betjene Regionens borgere. Det betyder, at den private aktør skal have fysiske faciliteter inden for en afstand af maksimalt 60 km af Region Sjællands grænser. Dette er af hensyn til nærhed til borgeren og Regionens sygehusvæsen.

Der er tale om en rammeaftale, hvorfor der ikke kan garanteres en minimumsomsætning.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Se udbudsmaterialet.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles krav om lægeautorisation for de medarbejdere der skal udføre ydelser under kontrakten. Se nærmere i udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Kontrakten tildeles til det økonomisk mest fordelagtige bud, på baggrund af en evaluering af pris og kvalitet. Se nærmere i udbudsmaterialet.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 21/02/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Se nærmere om faktureringsoplysninger i udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/01/2018

Send til en kollega

0.054