23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 006-010029
Offentliggjort
10.01.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Psykiatri, langtidsvikariater

(21.04.2018)
Medflex
Brabrand

Psykiatri, langtidsvikariater

(21.04.2018)
Medassist
Esbjerg

Psykiatri, langtidsvikariater

(21.04.2018)
Vikarlæger.dk
København

Psykiatri, langtidsvikariater

(21.04.2018)
Medicotrust
Kolding

Radiologi, langtidsvikariater

(21.04.2018)
Transmedica
København

Radiologi, langtidsvikariater

(21.04.2018)
Medflex
Brabrand

Radiologi, langtidsvikariater

(21.04.2018)
Vikarlæger.dk
København

Psykiatri, korttidsvikariater

(21.04.2018)
Medicotrust
Kolding

Somatik, langtidsvikariater (undt. radiologi)

(21.04.2018)
Medicotrust
Koldind

Psykiatri, langtidsvikariater

(21.04.2018)
KonZenta
Nørresundby

Radiologi, langtidsvikariater

(21.04.2018)
Medicotrust
Kolding

Psykiatri, korttidsvikariater

(21.04.2018)
Medassist
Esbjerg

Radiologi, langtidsvikariater

(21.04.2018)
KonZenta
Nørresundby

Psykiatri, korttidsvikariater

(21.04.2018)
Medflex
Brabrand

Levering af lægevikarer


Region Midtjylland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Camilla Høgenhaven
Telefon: +45 24210860
E-mail: camilla.hoegenhaven@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af lægevikarer

Sagsnr.: 1-23-4-101-38-17
II.1.2) Hoved-CPV-kode
79625000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af lægevikarydelser inden for det somatiske område og psykiatrien. Udbuddet omfatter korttidsvikariater og langtidsvikariater.

Udbuddet er opdelt i 6 delkontrakter.

Udbuddet indebærer udarbejdelse af rammeaftaler med flere leverandører pr. rammeaftale/delkontrakt. Se nærmere i udbudsbetingelserne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Psykiatri, korttidsvikariater

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale vedr. lægevikarer til psykiatrien, korttidsvikariater.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Psykiatri, langtidsvikariater

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale vedr. lægevikarer til psykiatrien, langtidsvikariater.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Somatik, korttidsvikariater (undt. radiologi)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale vedr. lægevikarer til somatikken (undt. radiologi), korttidsvikariater.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Somatik, langtidsvikariater (undt. radiologi)

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale vedr. lægevikarer til somatikken (undt. radiologi), langtidsvikariater.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Radiologi, korttidsvikariater

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale vedr. lægevikarer til radiologi, korttidsvikariater.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Radiologi, langtidsvikariater

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000
85100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale vedr. lægevikarer til radiologi, langtidsvikariater.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Referenceliste:

Delkontrakt 1-2 (psykiatri):

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år (2015-2017). En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af lægevikarydelser inden for psykiatrien til et hospital.

Delkontrakt 3-6 (somatik og radiologi):

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år (2015-2017). En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af lægevikarydelser til et hospital.

Referenceliste:

Som dokumentation for Tilbudsgiverens relevante erfaring skal Tilbudsgiver fremsende referenceliste indeholdende leveringssted/kunde, kontaktperson hos kunden og kontaktoplysninger (e-mail og telefonnr.), hvor meget der er leveret for (DKK) til kunden i de seneste tre år (2015-2017) og leveringsperiode.

Oplysningerne kan afgives i Udbudsbilag 3.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdsmiljø: Kundens retningslinjer mv. for personalets adfærd, herunder ryge- og alkoholpolitik skal efterleves.

Arbejdsklausul: Leverandøren skal sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underlev, som medvirker til at opfylde Kontrakten i Danmark, er sikret løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår i henhold til udkast til kontrakt pkt. 8.3.

Socialt ansvar: Kontrakten indeholder regler om socialt ansvar, jf. udkast til kontrakt pkt. 19.

Arbejdsudleje: Regler for arbejdsudleje skal overholdes, jf. udkast til kontrakt pkt. 8.6.

Arbejde med børn: Leverandørens skal sikre, at de medarbejdere, der løser opgaver i henhold til Kontrakten, ikke er uegnede til at udføre de pågældende opgaver på betryggende og ansvarlig vis, jf. udkast til kontrakt pkt. 8.7.

Straffeattester: Leverandørens skal sikre, at de medarbejdere, der løser opgaver i henhold til kontrakten, ikke er uegnede til at udføre de pågældende opgaver på betryggende og ansvarlig vis, jf. udkast til kontrakt pkt. 8.8.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af de økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet” på baggrund af de i udbudsbetingelserne angivne underkriterier.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 217-451300
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 19/02/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger Tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com.

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Ordregiver afholder et informationsmøde på det i tidsplanen anførte tidspunkt og sted, jf. udbudsbetingelserne. Frist for tilmelding fremgår ligeledes af udbudsbetingelserne.

Tilbud skal affattes på dansk. Dokumentation, som kun den vindende Tilbudsgiver skal fremsende i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6.5, kan endvidere fremsendes på andre sprog, men kan kræves oversat til dansk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2018

Send til en kollega

0.064