23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 010-017751
Offentliggjort
16.01.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Vindere

Bleer til børneinstitutioner og dagplejere (Region Syddanmark)

(11.08.2018)
Simi A/S
Gammelgårdsvej 67
3520 Farum

Bleer med bevilling

(11.08.2018)
Abena A/S
Egelund 35
6200 Aabenraa

Bleer med bevilling

(11.08.2018)
Essity Denmark A/S
Gydevang 33
3450 Allerød

Opdateringer

Rettelse
(01.02.2018)

III.1.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:Afsnit 2
I stedet for:
— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal oplyse 3 referencer på leverancer af tilsvarende produkter, som er omfattet af rammeaftalens sortiment til lignende kunder og er udført i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017. Med tilsvarende produkter forstås produkter med identiske CPV koder som angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.2. Med en lignende kunde forstås levering til en kunde med minimum 500 leveringsadresser.
Læses:
— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal oplyse 3 referencer på leverancer af tilsvarende produkter, som er omfattet af rammeaftalens sortiment til lignende kunder og er udført i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017. Med tilsvarende produkter forstås produkter med identiske CPV koder som angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.2. Med en lignende kunde forstås levering til en kunde med minimum 500 leveringsadresser.

III.1.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:Afsnit 3
I stedet for:
— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal oplyse 2 referencer på implementeringsprocesser af tilsvarende karakter og omfang udført i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017. Med tilsvarende karakter og omfang forstås konvertering af borgere med bevilling samt bistand til implementering af kunder med minimum 500 leveringsadresser.
Læses:
— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal oplyse 2 referencer på implementeringsprocesser af tilsvarende karakter og omfang udført i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017. Med tilsvarende karakter og omfang forstås konvertering af borgere med bevilling samt bistand til implementering af kunder med minimum 500 leveringsadresser.

III.1.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:Afsnit 5
I stedet for:
— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal oplyse 3 referencer på leverancer af tilsvarende produkter, som er omfattet af rammeaftalens sortiment til lignende kunder og er udført i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017. Med tilsvarende produkter forstås produkter med identiske CPV koder som angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.2. Med en lignende kunde forstås levering til en kunde med minimum 100 leveringsadresser.
Læses:
— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal oplyse 3 referencer på leverancer af tilsvarende produkter, som er omfattet af rammeaftalens sortiment til lignende kunder og er udført i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017. Med tilsvarende produkter forstås produkter med identiske CPV koder som angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.2. Med en lignende kunde forstås levering til en kunde med minimum 100 leveringsadresser.

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 13-02-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 02-03-2018
Time: 13:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 13-02-2018
Time: 13:01
Læses:
Dato: 02-03-2018
Time: 13:01


Yderligere oplysninger
Ordregiver har korrigeret datoen for referenceperioden i udbudsbetingelsernes punkt III.1.3 for delaftale 1 samt delaftale 2-6, således referenceperioden ved teknisk og faglig formåen strækker sig 3 år- og ikke 4 år tilbage. På denne baggrund har ordregiver valgt at foretage en fuld fristforlængelse. Der vil på baggrund af korrektionen endvidere ske en opdatering i udbudsbetingelsernes punkt 7.2.2.1 (delaftale 1), punkt 7.2.2.2 (delaftale 2-6) samt punkt 12 (Tilbudsfrist og vedståelse) i overensstemmelse med denne berigtigelse.

Rettelse
(27.02.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 02-03-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 27-03-2018
Time: 13:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 02-03-2018
Time: 13:01
Læses:
Dato: 27-03-2018
Time: 13:01


Yderligere oplysninger
SKI henviser til svar på spørgsmål 1.93, hvor SKI har præciseret udbudsbetingelsernes punkt 9.2.5 samt bilag VII Rammeaftalen, punkt 6.4.1, således der alene kræves solidarisk hæftelse for økonomisk og finansiel formåen, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen. Der kræves således ikke solidarisk hæftelse, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen.

Bleer


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
17472437
H.C. Hansens Gade 4
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Henrik Østergaard
E-mail: Heo@ski.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/asp3/tender/SKI_5096_20180110.nsf
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bleer

Sagsnr.: 50.96
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33751000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder aftale vedrørende bleer benævnt 50.96. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Udbuddet gennemføres på vegne af SKI´s kunder, der er oplistet i bilag I.

SKI har valgt at opdele udbuddet i 2 delområder: delområde 1 Bleer med bevilling (delaftale 1) og delområde 2 Bleer til børneinstitutioner og dagplejere (delaftale 2-6). Delaftale 2-6 udgør 5 parallelle regionsopdelte rammeaftaler, der alene adskiller sig ved kundernes geografiske placering.

For at sikre forsyningssikkerhed og den fremadrettede konkurrence på markedet kan én og samme leverandør maksimalt vinde 4 ud af de 5 regioner på delområde 2.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 452 387 745.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 5
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bleer med bevilling (landsdækkende)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33751000
33771200
33772000
18312000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter levering af bleer og dertil relaterede inkontinensprodukter i henhold til servicelovens bestemmelser samt de i udbudsmaterialets beskrevne tilknyttede ydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 406 430 995.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges i to gange 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bleer til børneinstitutioner og dagplejere (Region Hovedstaden)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33751000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet af delaftale 2-6 omhandler levering af børnebleer til børneinstitutioner, dagplejere og andre offentligt støttede pasningsordninger, der får leveret børnebleer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 416 396.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalerne kan forlænges i to gange 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bleer til børneinstitutioner og dagplejere (Region Sjælland)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33751000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet af delaftale 2-6 omhandler levering af børnebleer til børneinstitutioner, dagplejere og andre offentligt støttede pasningsordninger, der får leveret børnebleer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 540 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalerne kan forlænges i to gange 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bleer til børneinstitutioner og dagplejere (Region Syddanmark)

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33751000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet af delaftale 2-6 omhandler levering af børnebleer til børneinstitutioner, dagplejere og andre offentligt støttede pasningsordninger, der får leveret børnebleer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 870 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalerne kan forlænges to gange 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bleer til børneinstitutioner og dagplejere (Region Midtjylland)

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33751000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet af delaftale 2-6 omhandler levering af børnebleer til børneinstitutioner, dagplejere og andre offentligt støttede pasningsordninger, der får leveret børnebleer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 770 354.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalerne kan forlænges to gange 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bleer til børneinstitutioner og dagplejere (Region Nordjylland)

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33751000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet af delaftale 2-6 omhandler levering af børnebleer til børneinstitutioner, dagplejere og andre offentligt støttede pasningsordninger, der får leveret børnebleer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 360 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalerne kan forlænges to gange 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet til delaftale 1 - opfylde følgende mindstekrav vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår har haft en samlet omsætning på minimum DKK 50 mio,

— Det er endvidere et minimumskrav, at tilbudsgiver i senest disponible regnskabsår har haft en positiv egenkapital.

Såfremt tilbudsgiver i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske og faglige formåen henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.4 om ESPD og punkt 9.2.5 om støtteerklæring.

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet til delaftale 2-6- opfylde følgende mindstekrav vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår har haft en samlet omsætning på minimum DKK 5 mio,

— Det er endvidere et minimumskrav, at tilbudsgiver i senest disponible regnskabsår har haft en positiv egenkapital.

Såfremt tilbudsgiver i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske og faglige formåen henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.4 om ESPD og punkt 9.2.5 om støtteerklæring.

Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 7.2.1 Økonomisk og finansiel formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret som egnet til delaftale 1- opfylde følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal oplyse 3 referencer på leverancer af tilsvarende produkter, som er omfattet af rammeaftalens sortiment til lignende kunder og er udført i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017. Med tilsvarende produkter forstås produkter med identiske CPV koder som angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.2. Med en lignende kunde forstås levering til en kunde med minimum 500 leveringsadresser,

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal oplyse 2 referencer på implementeringsprocesser af tilsvarende karakter og omfang udført i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017. Med tilsvarende karakter og omfang forstås konvertering af borgere med bevilling samt bistand til implementering af kunder med minimum 500 leveringsadresser.

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret som egnet til delaftale 2-6 opfylde følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal oplyse 3 referencer på leverancer af tilsvarende produkter, som er omfattet af rammeaftalens sortiment til lignende kunder og er udført i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017. Med tilsvarende produkter forstås produkter med identiske CPV koder som angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.2. Med en lignende kunde forstås levering til en kunde med minimum 100 leveringsadresser.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/02/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/02/2018
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

— Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundende angivet i udbudslovens §§ 135, stk. 1-3, 136 og § 137, stk. 1, nr. 2,

— En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal afgive tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse,

— Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.5) og II.2.6): De anførte beløb er et skønnet forbrug over 4 år opgjort på baggrund af kundernes forventede forbrug. Leverandørerne vil ikke kunne støtte ret på disse tal, men bærer fuldt ud den kommercielle risiko i såvel opadgående som nedadgående retning.

— Ad IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem skal der gøres opmærksom på, at delaftale 1 udgør en rammeaftale med flere leverandører som angivet, hvor det højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen udgør 3.

Delaftale 2-6 udgør derimod rammeaftaler med en enkelt aktør.

Der kan søges yderligere oplysninger herom i udbuddets udbudsbetingelser.

— Elektronisk fælles europæisk udbudsdokument (ESPD):

Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af tilbud udfylde et elektronisk ESPD til hver delaftale, der afgives tilbud på, som et foreløbigt bevis for, at en tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, jf. om udelukkelsesgrunde ovenfor, og egnethed. Bemærk at ordregiver inden tildeling skal kræve endelig dokumentation herfor i henhold til udbudslovens § 151.

— For information om udfyldelse og indsendelse af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og 9.2.4. I øvrigt henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 16 om endelig dokumentation,

— Udbudssystemet Ethics:

Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics.

Adgangen til Ethics sker via linket: https://www.ethics.dk/asp3/tender/SKI_5096_20180110.nsf.

Alternativ adgang til Ethics findes via SKI's hjemmeside www.ski.dk Her findes der i bunden af siden overskriften »For leverandører« et link til ETHICS. I udbudsoversigten skal klikkes på ikonet til venstre for det udbud/udbudssystem, der ønskes at få adgang til. På denne side klikkes på det røde ikon ud for den pågældende rammeaftale. Der er fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet.

Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at klikke på »Tilmeld eksisterende bruger«. Eksisterende brugere får ikke tilsendt en ny signatur, men skal anvende den signatur, som brugeren tidligere har modtaget fra Ethics. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login.

Har man ikke i forvejen en bruger, sker tilmelding ved at klikke på »Opret og tilmeld ny bruger«. Herefter får man en mail indeholdende et aktiveringslink. Ved at følge linket, aktiveres man som bruger, og vil automatisk blive tilmeldt. Er den oprettede bruger underskriftsberettiget, vil man, efter succesfuld aktivering, få tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering (Vær opmærksom på, at mails indeholdende aktiveringslink og signatur i nogle tilfælde kan ende i ens spamfilter).

— Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende tilbud og de til tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen,

— SKI henleder opmærksomheden på, at servertiden i Ethics, der vises online, er den gældende tidsangivelse for rettidig modtaget tilbud. Når tilbudsgiver uploader tilbuddet og signerer følgebrevet, registreres denne tid på alle de uploadede dokumenter. Det bemærkes, at det ikke er muligt at uploade yderligere dokumenter i Ethics efter tilbudsfristens udløb i henhold til servertiden i Ethics.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være tildelt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/01/2018

Send til en kollega

1.076