23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 011-021579
Offentliggjort
17.01.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Terrænsikkerhedsmedarbejdere til psykiatrien i Slagelse

(24.04.2018)
G4S Security Services
Roskildevej 157
2620 Albertslund

Terrænsikkerhedsmedarbejdere til psykiatrien


Region Sjælland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Alleen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Milica Milutinovic
Telefon: +45 93567915
E-mail: milmi@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=202510&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=202510&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Terrænsikkerhedsmedarbejdere til psykiatrien

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79710000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af én terrænsikkerhedsmedarbejder 24/7 året rundt til psykiatrien i hhv. Slagelse, Roskilde og Vordingborg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Terrænsikkerhedsmedarbejdere til psykiatrien i Slagelse

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79713000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Slagelse.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Én terrænsikkerhedsmedarbejder til psykiatrien i Slagelse 24/7 året rundt.

Terrænsikkerhedsmedarbejderens primære tilknytning vil være på akutmodtagelsen.

 

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Terrænsikkerhedsmedarbejdere til psykiatrien i Roskilde

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79713000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Roskilde.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Én terrænsikkerhedsmedarbejder til psykiatrien i Roskilde 24/7 året rundt.

Terrænsikkerhedsmedarbejderens primære tilknytning vil være på akutmodtagelsen.

 

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Terrænsikkerhedsmedarbejdere til psykiatrien i Vordingborg

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79713000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Vordingborg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Én terrænsikkerhedsmedarbejder til psykiatrien i Vordingborg 24/7 året rundt.

Terrænsikkerhedsmedarbejderens primære tilknytning aftales ved kontraktstart.

 

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Økonomisk/finansiel formåen.

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk/finansiel formåen for at deltage i prækvalifikationen.

1) Positiv soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden angives

således som forholdet mellem tilbudsgiverens samlede egenkapital og tilbudsgiverens samlede aktiver.

2) Positiv bruttofortjeneste i det seneste disponble regnskabsår teknisk/faglig formåen.

Krav om referencer for lignende leverede ydelser inden for de seneste 3 år. Referencer kan fx være indenfor psykiatrien, socialpsykiatriske bosteder mv. Ved evaluering af referencer vil der blive lagt vægt på følgende konkurrenceparametre rangeret i prioritet:

1. Relevans.

2. Størrelsesorden i omsætning.

3. Antal af referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

 

Udbud med forhandling kan beskrives som en 5-trins proces.

1. Først er der prækvalifikationsfasen, hvor der sker prækvalifikation på baggrund af

Indkomne ansøgninger.

2. Derefter indledes tilbudsprocessen med de prækvalificerede ansøgere der ønsker at afgive

Tilbud.

3. Eventuel forhandling om de modtagne tilbud.

4. Afgivelse af endeligt tilbud.

5. Evaluering af tilbud og deling af kontrakt

 

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 05/02/2018
Tidspunkt: 08:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnerens Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2018

Send til en kollega

0.055