23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 016-032066
Offentliggjort
24.01.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Midtjylland

Høring: udbud af hofteimplantater


Region Midtjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Olof Palmes Allé 15
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Anders Kahr Dalsgaard
Telefon: +45 21591813
E-mail: Anders.Dalsgaard@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
Kontaktperson: Mads Buus-Andersen
E-mail: mbu@rn.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring: udbud af hofteimplantater

Sagsnr.: 1-23-4-101-3-18
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33183100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Høring af foreløbigt udbudsmateriale for udbud af hofteimplantater til Region Midtjylland og Nordjylland.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Cementeret femurstem

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33184100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Cementerede femurstem til hoftealloplastikker.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ucementeret femurstem med proximal indvækstzone (fiksation i metafysen)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33184100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ucementerede femurstem med proximal indvækstzone (fiksation i metafysen) til hoftealloplastikker.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ucementeret femurstem (fiksation i metafysen og diafysen)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33184100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ucementerede femurstem (fiksation i metafysen og diafysen) til hoftealloplastikker.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ucementeret femurstem med HA-coatning.

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33184100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ucementerede femurstem med HA-coatning til hoftealloplastikker.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Cementeret cup

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33184100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Cementerede cupper til hoftealloplastikker.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ucementeret cup

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33184100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ucementerede cupper til hoftealloplastikker.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Dual-mobility cup

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33184100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dual-mobility cupper til hoftealloplastikker.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Revisionsstem

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33184100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Revisionsstem til hoftealloplastikker.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
09/04/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Region Midtjylland i fællesskab med Region Nordjylland udbyder i foråret 2018 hofteimplantater.

For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, sendes det foreløbige materiale i høring.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes indeholde uddybende forklaringer og henvise til hvilket afsnit i udbudsmaterialet kommentaren vedrører.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af udbudsafdelingen og hvis det er hensigtsmæssigt af den pågældende brugergruppe, som er sammensat af repræsentanter fra regionernes hospitaler.

Vi vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning ændringer i det pågældende materiale.

Høringsmaterialet består af:

— Kravspecifikation,

— Tilbudsliste.

Ordregiver vil endvidere gerne have svar på følgende konkrete spørgsmål:

— Er der obligatoriske positioner i Tilbudslisten, som gør det vanskeligt at byde ind?

— Mangler der positioner på Tilbudslisten (er der noget Tilbudsgiver ønsker at byde ind med, som ikke er afdækket)?

— Er der mindstekrav i Kravspecifikationen, som gør det vanskeligt at byde ind?

— Er der yderligere kvalitative parametre, som Ordregiver bør inddrage i evalueringen?

— Er der krav i Kravspecifikationen som er uklare, og bør defineres yderligere?

Høringssvar bedes fremsendt til:

anders.dalsgaard@stab.rm.dk

Høringssvar bedes mærket:

Sagsnr. 1-23-4-101-3-18 Høring af udbud af hofteimplantater.

Høringssvaret skal være regionen i hænde senest onsdag d. 14. februar 2018 kl. 12.00.

Foruden muligheden for at fremsende skriftlige høringssvar, vil der blive afholdt individuelle høringsmøder i Aarhus på følgende datoer:

— Tirsdag d 1. februar 2018,

— Fredag d. 2. februar 2018,

— Onsdag d. 7 februar 2018.

Leverandører som ønsker at deltage I et høringsmøde, kan fremsende et ønske om en dato til: anders.dalsgaard@stab.rm.dk.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål, hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/01/2018

Send til en kollega

0.062