23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 021-044069
Offentliggjort
31.01.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administrationen

Vindere

Projektledelse i relation til anskaffelse og implementering af sundhedssystemer

(05.04.2018)
CSC Scandihealth A/S
Aarhus

Rådgivning og assistance til drift, systemforvaltning og vedligehold af sundhedssystemer

(05.04.2018)
CSC Scandihealth A/S
Aarhus

IT-arkitektur i relation til sundhedsvæsenet og dertil hørende sikkerhedskomponenter.

(05.04.2018)
CSC Scandihealth A/S
Aarhus

Opdateringer

Rettelse
(02.02.2018)

II.2.9)
I stedet for:
Objektive kriterier for valg af detbegrænsede antal ansøgere 2 relevante referencer for ydelser vedrørende IT-arkitektur i relation til sundhedsvæsenet og dertilhørende sikkerhedskomponenter, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder. Alle referencer skal indeholde:
- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-7),
- Kontaktoplysninger på modtager - Beskrivelse af referencens relevans.
Læses:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere 2 relevante referencer for ydelser vedrørende IT-arkitektur i relation til sundhedsvæsenet og dertilhørende sikkerhedskomponenter, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder. Alle referencer skal indeholde:
- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-9),
- Kontaktoplysninger på modtager,
- Beskrivelse af referencens relevans.

II.2.9)
I stedet for:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere 2 relevante referencer for
ydelser vedrørende BI, ledelsesinformation, dataanalyse på sundhedsdata, leveret indenfor
Sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder. Alle referencer skal indeholde:
- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-7),
- Kontaktoplysninger på modtager - Beskrivelse af referencens relevans.
Læses:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere 2 relevante referencer for
ydelser vedrørende BI, ledelsesinformation, dataanalyse på sundhedsdata, leveret indenfor
sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder. Alle referencer skal indeholde:
- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-9),
- Kontaktoplysninger på modtager,
- Beskrivelse af referencens relevans.

II.2.9)
I stedet for:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere 2 relevante referencer for ydelser vedrørende projektledelse i relation til anskaffelse og implementering af sundhedssystemer, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder. Alle referencer skal indeholde:
- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-7),
- Kontaktoplysninger på modtager,
- Beskrivelse af referencens relevans.
Læses:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere 2 relevante referencer for ydelser vedrørende projektledelse i relation til anskaffelse og implementering af sundhedssystemer, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én referenceskal være leveret indenfor de sidste 12 måneder. Alle referencer skal indeholde:
- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-9),
- Kontaktoplysninger på modtager - Beskrivelse af referencens relevans.

II.2.9)
I stedet for:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere 2 relevante referencer for ydelser vedrørende rådgivning og assistance til proces og implementering ifm sundhedssystemer i tværsektorielt perspektiv, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder. Alle referencer skal indeholde:
- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-7),
- Kontaktoplysninger på modtager,
- Beskrivelse af referencens relevans.
Læses:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere 2 relevante referencer for ydelser vedrørende rådgivning og assistance til proces og implementering ifm sundhedssystemer i tværsektorielt perspektiv, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder. Alle referencer skal indeholde:
- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-9),
- Kontaktoplysninger på modtager,
- Beskrivelse af referencens relevans.

II.2.9)
I stedet for:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere 2 relevante referencer for ydelser vedrørende rådgivning indenfor infrastruktur, mobility, MDM og relateret strategi i sundhedsvæsenet, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder. Alle referencer skal indeholde:
- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-7),
- Kontaktoplysninger på modtager,
- Beskrivelse af referencens relevans.
Læses:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere 2 relevante referencer for ydelser vedrørende rådgivning indenfor infrastruktur, mobility, MDM og relateret strategi i sundhedsvæsenet, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder. Alle referencer skal indeholde:
- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-9),
- Kontaktoplysninger på modtager,
- Beskrivelse af referencens relevans.

II.2.9)
I stedet for:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere 2 relevante referencer for ydelser vedrørende test management, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder. Alle referencer skal indeholde:
- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-7),
- Kontaktoplysninger på modtager,
- Beskrivelse af referencens relevans.
Læses:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere 2 relevante referencer for ydelser vedrørende test management, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder. Alle referencer skal indeholde:
- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-9),
- Kontaktoplysninger på modtager,
- Beskrivelse af referencens relevans.

II.2.9)
I stedet for:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere 2 relevante referencer for ydelser vedrørende datawarehouse udvikling, udbygning og vedligehold, leveretindenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder. Alle referencer skal indeholde:
- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-7),
- Kontaktoplysninger på modtager,
- Beskrivelse af referencens relevans.
Læses:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere 2 relevante referencer for ydelser vedrørende datawarehouse udvikling, udbygning og vedligehold, leveretindenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder. Alle referencer skal indeholde:
- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-9),
- Kontaktoplysninger på modtager,
- Beskrivelse af referencens relevans.


Yderligere oplysninger
For delaftalerne 1 til 7 fremgår det under punkt II.2.9) tekstfeltet "Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere", at Tilbudsgiver for hver reference tydeligt skal angive, hvilken kategori referencen hører til (1-7).
D det korrekte antal kategorier er 9, hvorfor der skal angives "hvilken kategori referencen hører til (1-9)"

Udbud af dynamisk indkøbssystem vedr. IT-konsulenter på sundhedsområdet


Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administrationen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administrationen
64942212
København N
2200
Danmark
Kontaktperson: Anja Piening
Telefon: +45 51838024
E-mail: ap@nplaw.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/80008000.aspx

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/80008000.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
Telefon: +45 63133700
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/80008000.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/80008000.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af dynamisk indkøbssystem vedr. IT-konsulenter på sundhedsområdet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312320
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af dynamisk indkøbssystem indenfor IT-konsulenter på sundhedsområdet, opdelt i 9 kategorier:

1. IT-arkitektur i relation til sundhedsvæsenet og dertil hørende sikkerhedskomponenter;

2. BI, ledelsesinformation, dataanalyse på sundhedsdata;

3. Projektledelse i relation til anskaffelse og implementering af sundhedssystemer;

4. Rådgivning og assistance til proces og implementering ifm sundhedssystemer i tværsektorielt perspektiv;

5. Kompetencer indenfor it-infrastruktur, mobiltelefoni, MDM og relateret strategi i sundhedsperspektiv;

6. Test management;

7. Datawarehouse udvikling, udbygning og vedligehold;

8. Udvikling, udbygning og vedligehold af hjælpeprogrammer;

9. Rådgivning og assistance til drift, systemforvaltning og vedligehold af sundhedssystemer.

Tryk her https://permalink.mercell.com/80008000.aspx.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

IT-arkitektur i relation til sundhedsvæsenet og dertil hørende sikkerhedskomponenter

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312320
72600000
72266000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for IT-arkitektur i relation til sundhedsvæsenet og dertil hørendesikkerhedskomponenter.

Omfatter ydelser som eksempelvis, men ikke begrænset til, rådgivning om IT-arkitektur specifikt i relation til sundhedsvæsenet, herunder særlige IT-arkitektur og sikkerhedsmæssige problemstillinger vedrørende håndtering og udveksling af personfølsomme data i omsorgssystemer. Herudover eksempelvis rådgivning indenfor IT-sikkerhedsmæssige problemstillinger i relation til de nationale sikkerhedskomponenter og de tværsektorielle samarbejder indenfor sundhedsområdet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-70 pct.
Pris - Vægtning: 30-50 pct.
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

2 relevante referencer for ydelser vedrørende IT-arkitektur i relation til sundhedsvæsenet og dertil hørendesikkerhedskomponenter, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder.

Alle referencer skal indeholde:

— Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-7),

— Kontaktoplysninger på modtager,

— Beskrivelse af referencens relevans.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Referencerne skal anføres i ESPD dokumentet under punkt C: Teknisk og faglig formåen. Alle referencer skal skrives i separate felter (tryk på + i ESPD dokumentet, så genereres der flere felter til at anføre referencer). Alle referencer skal indeholde:

- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til - Kontaktoplysninger på modtager,

- Beskrivelse af referencens relevans.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

BI, ledelsesinformation, dataanalyse på sundhedsdata

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312320
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for eksempelvis, men ikke begrænset til, rådgivning og dataanalyse specifikt indenforsundhedsområdet og med udgangspunkt i sundhedsdata. Rådgivningen omfatter bl.a. kvalificering og levering af ledelsesinformation på baggrund af dataanalysen samt mere generel Business Intelligence på sundhedsdata.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-70 pct.
Pris - Vægtning: 30-50 pct.
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

2 relevante referencer for ydelser vedrørende BI, ledelsesinformation, dataanalyse på sundhedsdata, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor desidste 12 måneder.

Alle referencer skal indeholde:

— Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-7),

— Kontaktoplysninger på modtager,

— Beskrivelse af referencens relevans.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Referencerne skal anføres i ESPD dokumentet under punkt C: Teknisk og faglig formåen. Alle referencer skal skrives i separate felter (tryk på + i ESPD dokumentet, så genereres der flere felter til at anføre referencer). Alle referencer skal indeholde:

- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til - Kontaktoplysninger på modtager,

- Beskrivelse af referencens relevans.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Projektledelse i relation til anskaffelse og implementering af sundhedssystemer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71248000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for eksempelvis, men ikke begrænset til, projektledelse til anskaffelse og implementering af sundhedssystemer, herunder planlægning og styring af brugeruddannelse for sundhedsmedarbejdere, styring af relationen til, og leverancer fra, interne og eksterne tekniske leverandører.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-70 pct.
Pris - Vægtning: 30-50 pct.
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

2 relevante referencer for ydelser vedrørende projektledelse i relation til anskaffelse og implementering af sundhedssystemer, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder.

Alle referencer skal indeholde:

— Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-7),

— Kontaktoplysninger på modtager,

— Beskrivelse af referencens relevans.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Referencerne skal anføres i ESPD dokumentet under punkt C: Teknisk og faglig formåen. Alle referencer skal skrives i separate felter (tryk på + i ESPD dokumentet, så genereres der flere felter til at anføre referencer). Alle referencer skal indeholde:

- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til - Kontaktoplysninger på modtager,

- Beskrivelse af referencens relevans.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rådgivning og assistance til proces og implementering ifm sundhedssystemer i tværsektorielt perspektiv

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312320
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for eksempelvis, men ikke begrænset til, rådgivning og assistance til processer i forbindelse med implementering af nye sundheds- og omsorgssystemer. Rådgivningen omfatter endvidere bl.a.rådgivning om implementering af nye sundhedssystemer i et tværsektorielt perspektiv, hvor erfaring fra andresektorer end den kommunale (regional, praktiserende læger etc.) kan nyttiggøres.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-70 pct.
Pris - Vægtning: 30-50 pct.
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

2 relevante referencer for ydelser vedrørende rådgivning og assistance til proces og implementering ifm sundhedssystemer i tværsektorielt perspektiv, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder.

Alle referencer skal indeholde:

— Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-7),

— Kontaktoplysninger på modtager,

— Beskrivelse af referencens relevans.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Referencerne skal anføres i ESPD dokumentet under punkt C: Teknisk og faglig formåen. Alle referencer skal skrives i separate felter (tryk på + i ESPD dokumentet, så genereres der flere felter til at anføre referencer). Alle referencer skal indeholde:

- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til - Kontaktoplysninger på modtager,

- Beskrivelse af referencens relevans.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rådgivning indenfor infrastruktur, mobility, MDM og relateret strategi i sundhedsvæsenet

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312320
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for eksempelvis, men ikke begrænset til, strategisk rådgivning om anskaffelse, anvendelse og implementering af mobile enheder i et sundhedsperspektiv samt infrastruktur som WAN, LAN og WiFi. Rådgivningen omfatter endvidere bl.a. rådgivning om kontraktuelle og kommercielle forhold, herunder drift, SLA og markedsstandarder indenfor den offentlige aftaleinfrastruktur (SKI og statslige aftaler) i relation tilanskaffelser inden for området.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-70 pct.
Pris - Vægtning: 30-50 pct.
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

2 relevante referencer for ydelser vedrørende rådgivning indenfor infrastruktur, mobility, MDM og relateret strategi i sundhedsvæsenet, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder.

Alle referencer skal indeholde:

— Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-7),

— Kontaktoplysninger på modtager,

— Beskrivelse af referencens relevans.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Referencerne skal anføres i ESPD dokumentet under punkt C: Teknisk og faglig formåen. Alle referencer skal skrives i separate felter (tryk på + i ESPD dokumentet, så genereres der flere felter til at anføre referencer). Alle referencer skal indeholde:

- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til - Kontaktoplysninger på modtager,

- Beskrivelse af referencens relevans.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Test management

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312320
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for eksempelvis, men ikke begrænset til, rådgivning om og varetagelse af test management i forbindelse med anskaffelse og implementering af velfærdsteknologier og sundhedsrelaterede IT-systemer. Herudover omfatter rådgivningen bl.a. test management specifikt i forhold til kommunal anvendelse og snitflader til øvrige sektorer i sundhedsvæsenet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-70 pct.
Pris - Vægtning: 30-50 pct.
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

2 relevante referencer for ydelser vedrørende test management, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder.

Alle referencer skal indeholde:

— Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-7),

— Kontaktoplysninger på modtager,

— Beskrivelse af referencens relevans.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Referencerne skal anføres i ESPD dokumentet under punkt C: Teknisk og faglig formåen. Alle referencer skal skrives i separate felter (tryk på + i ESPD dokumentet, så genereres der flere felter til at anføre referencer). Alle referencer skal indeholde:

- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til - Kontaktoplysninger på modtager,

- Beskrivelse af referencens relevans.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Datawarehouse udvikling, udbygning og vedligehold

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312320
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for eksempelvis, men ikke begrænset til, videreudvikling af eksisterende datawarehouseløsninger i SUF samt vedligehold af samme, primært med udgangspunkt i, men ikke begrænset til Microsoft SQL og SSIS. Udvikling og vedligehold omfatter endvidere bl.a. præsentation af dataanalyser fra sundhedsrelaterede informationer i forskellige velfærdsteknologier og IT-systemer via dashboards og lignende automatiserede konsoliderede visninger af komplekse data.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-70 pct.
Pris - Vægtning: 30-50 pct.
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

2 relevante referencer for ydelser vedrørende datawarehouse udvikling, udbygning og vedligehold, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder.

Alle referencer skal indeholde:

— Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-7),

— Kontaktoplysninger på modtager,

— Beskrivelse af referencens relevans.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Referencerne skal anføres i ESPD dokumentet under punkt C: Teknisk og faglig formåen. Alle referencer skal skrives i separate felter (tryk på + i ESPD dokumentet, så genereres der flere felter til at anføre referencer). Alle referencer skal indeholde:

- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til - Kontaktoplysninger på modtager

- Beskrivelse af referencens relevans.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udvikling, udbygning og vedligehold af hjælpeprogrammer

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312320
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for eksempelvis, men ikke begrænset til, ny- eller videreudvikling af eksisterende eller nye hjælpeprogrammer i SUF samt vedligehold af samme. Udvikling og vedligehold omfatter alle hjælpeprogrammer der kan hjælpe SUF i forskellige sammenhænge. Det kan dække programmer der overtager delfunktioner for tidligere systemer eller det kan omfatte helt eller delvist nyudvikling af nye programmer tildækning af specialfunktioner for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-70 pct.
Pris - Vægtning: 30-50 pct.
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

2 relevante referencer for ydelser vedrørende udvikling, udbygning og vedligehold af hjælpeprogrammer, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder.

Alle referencer skal indeholde:

— Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-9),

— Kontaktoplysninger på modtager,

— Beskrivelse af referencens relevans.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Referencerne skal anføres i ESPD dokumentet under punkt C: Teknisk og faglig formåen. Alle referencer skal skrives i separate felter (tryk på + i ESPD dokumentet, så genereres der flere felter til at anføre referencer). Alle referencer skal indeholde:

- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til - Kontaktoplysninger på modtager,

- Beskrivelse af referencens relevans.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rådgivning og assistance til drift, systemforvaltning og vedligehold af sundhedssystemer

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312320
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for eksempelvis, men ikke begrænset til, rådgivning og assistance til drift,systemforvaltning og vedligehold i forbindelse med implementering af nye og gamle sundheds- og omsorgssystemer. Rådgivningen omfatter endvidere bl.a. rådgivning om drift, systemforvaltning og vedligehold af nye og gamle sundhedssystemer, hvor erfaring fra andre tilsvarende systemer kan nyttiggøres.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-70 pct.
Pris - Vægtning: 30-50 pct.
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

2 relevante referencer for ydelser vedrørende rådgivning og assistance til drift, systemforvaltning og vedligehold af sundhedssystemer, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder.

Alle referencer skal indeholde:

— Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til (kategori 1-9),

— Kontaktoplysninger på modtager,

— Beskrivelse af referencens relevans.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Referencerne skal anføres i ESPD dokumentet under punkt C: Teknisk og faglig formåen. Alle referencer skal skrives i separate felter (tryk på + i ESPD dokumentet, så genereres der flere felter til at anføre referencer). Alle referencer skal indeholde:

- Tydelig angivelse af hvilken kategori referencen hører til - Kontaktoplysninger på modtager,

- Beskrivelse af referencens relevans.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er ingen økonomiske og finansielle mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Når der ansøges om optagelse på det dynamiske indkøbssystem (både under og efter EU-udbud), skal der BÅDE afleveres ESPD dokument og dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige at Serviceattest skal afleveres i forbindelse med ansøgningen. Bemærk at serviceattesten tillige skal indeholde oplysninger fra kriminalregistret).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav som er mindstekrav til virksomhedernes formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

2 relevante referencer for ydelser vedrørende den relevante kategori, leveret indenfor sundhedssektorende seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder, pr. kategori der ansøges om optagelse i.

Når der ansøges om optagelse på det dynamiske indkøbssystem (både under og efter EU-udbud), skalder BÅDE afleveres ESPD dokument og dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige at Serviceattest skal afleveres i forbindelse med ansøgningen. Bemærk at serviceattesten tillige skal indeholde oplysninger fra kriminalregistret).

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Konkrete tildelinger på det dynamiske indkøbssystem foregår som miniudbud. Konkret beskrivelse af opgaven, evaluering, kontrakt/samhandelsbetingelser, vilkår mv. fremsendes i forbindelse med det enkelte miniudbud tilde leverandører, der er optaget på den relevante kategori. Der vil blive anvendt periodekøbsaftaler i forbindelse med tildelinger på det dynamiske indkøbssystem.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Når der ansøges om optagelse på det dynamiske indkøbssystem (både under og efter EU-udbud), skalder både afleveres ESPD dokument og dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige, at der skal afleveres en serviceattest. Vær opmærksom på, at serviceattesten tillige skal indeholde oplysninger fra Kriminalregistret).

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem DIS.

1. Teknik:

Det dynamiske indkøbssystem, DIS, er udviklet på en Java-baseret platform, der tilgås via Internettet.Platformen kan tilgås fra alle almindelige webbrowsere og kan ligeledes tilgås via PC’er, tablets og lignende.

Der stilles ikke nogen særlige tekniske krav for at tilgå platformen, der derfor er åben for alle interesseredeleverandører;

2. Tilmelding til DIS:

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode iht. udbudslovens § 101, og oprettelsen skal derfor udbydes i et almindeligt EU-udbud. Et dynamisk indkøbssystem kan opdeles i kategorier, til hvilke der kan opstilles specifikke egnethedskrav. Egnethedskrav er de krav, der stilles til leverandørerne for, at de kan blive optaget på systemet;

2.1. EU-udbud af DIS:

Når DIS oprettes via EU-udbud, foregår det som begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op tilde stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af ansøgningsfristen, og efter ordregiver har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger. Anmodning om optagelse ifm. med EU udbuddet sker gennem Mercell.Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et DIS, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter etablering. I forbindelse med det EU-udbud, der gennemføres for at oprette systemet, skal tilbudsgiverne således alene udfylde et ESPD-dokument samt aflevere dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet;

2.2. Efterfølgende optag af leverandører:

DIS er åben for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også EFTER EU-udbuddets afslutning. Hvis en leverandør lever op til de stillede egnethedskrav har leverandøren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget i systemet. Anmodning om optagelse sker, ved at ansøgerne går ind på www.pidis.dk og herefter søger om optagelse via selve systemet. Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse afleveres udfyldt ESPD (som findes i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (hvilket fordanske tilbudsgivere vil sige en serviceattest, inkl. opl. fra kriminalreg.);

3. Omkostninger / forpligtelser som leverandør på DIS:

Det er gratis for leverandørerne at være optaget på DIS, og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at forblive leverandør på DIS i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet.

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.

Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning;

4. Hvordan får man en ordre gennem DIS?

Ordregiver vil, når et indkøb skal foretages via DIS, afholde et miniudbud for alle de leverandører, der er optaget i den kategori, som ordregiver ønsker at handle inden for. Når man som leverandør er optaget i DIS vil man få besked hver gang, der oprettes et miniudbud inden for en af de kategorier, man er optaget i. Disse miniudbud har man som leverandør mulighed for at byde på gennem systemet, og hvis man er den leverandør, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til det eller de tildelingskriterier, der er beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, vil man få tildelt ordren.Alle processer foregår elektronisk og gennem DIS-platformen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/01/2018

Send til en kollega

0.055