23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 025-054879
Offentliggjort
06.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Udbud af drift af almen lægepraksis i Holstebro

(12.07.2018)
Medassist ApS
Murervej 7B
6710 Esbjerg

Udbud af drift af almen lægepraksis i Holstebro


Region Midtjylland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik, Olof Palmes Alle 15
Århus
8200
Danmark
Kontaktperson: Janni Nielsen
Telefon: +45 30659055
E-mail: Janni.Nielsen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.udbud.rm.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Region Midtjylland, Koncern Økonomi
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Peter Sander
E-mail: peter.sander@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af drift af almen lægepraksis i Holstebro

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85120000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Når det gælder opfyldelsen af sin forpligtelse til at sikre lægedækningen i regionen, har Region Midtjylland som sin første prioritet at benytte læger, der arbejder på helt almindelige, overenskomstmæssige vilkår. I nogle få tilfælde kan det ikke lade sig gøre at afsætte ydernumre på almindelige vilkår, og her er det nødvendigt at sikre lægedækningen ved at udbyde drift af lægepraksis til virksomheder, der vil påtage sig opgaven på ændrede vilkår.

Da det ikke har været muligt at sikre lægedækningen i Holstebro på almindelig vilkår, udbydes nu drift af lægepraksis.

Der ønskes bud på driften af almen lægepraksis, hvor tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Holstebro.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter følgende:

- Drift af almen lægepraksis i Holstebro. Lægepraksis skal drives fra kliniklokaler inden for bygrænsen,

- Her udbydes 2 lægekapaciteter. Der er pr. 1. februar 2018 tilmeldt 2 788 patienter til klinikken.

Udbuddet vedrører den fulde drift af lægepraksis, herunder nødvendigt klinikpersonale, tilstrækkelig lægekapacitet iht. patienttal mv. Kvalitetsniveauet af driften er styret af overenskomsten, der altså som udgangspunkt bestemmer tilgængelighed, åbningstider mv. Bemærk dog, at klinikken ikke kan være ferielukket, da regionen betaler en fast årlig pris for at få patienterne behandlet efter behov.

Når vindende tilbudsgiver overtager driften af praksis, tilbydes patienterne gebyrfrit lægevalg, ligesom patienterne generelt har frit lægevalg. Derfor kan regionen ikke garantere patienttallet ved opstart.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet og bilag samt løbende rettelser er tilgængelig på www.udbud.rm.dk.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Se udbudsbetingelserne.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

• At sikre at leverandørens ansatte udviser omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sin virksomhed, jf. autorisationsloven, som senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse 2017-08-18 nr. 990 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Laveste pris.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 05/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Al udbudsmateriale samt løbende offentliggørelse af spørgsmål og svar se: www.udbud.rm.dk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2018

Send til en kollega

0.082