23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 027-058794
Offentliggjort
08.02.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

(08.02.2018)
Olympus Danmark A/S
Tempovej 48-50
2750 Ballerup

Anskaffelse af udstyr til medicinsk og kirurgisk endoskopi


Region Nordjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
Kontaktperson: Brian Albrechtsen
Telefon: +45 97648468
E-mail: brian.albrechtsen@rn.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af udstyr til medicinsk og kirurgisk endoskopi

Sagsnr.: U-RNA-323,325-BA18
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33160000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Nordjylland agter at anskaffe udstyr til medicinsk og kirurgisk endoskopi.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 799 936.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33168000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland agter at anskaffe udstyr til medicinsk og kirurgisk endoskopi.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Apparaturet skal være bagudkompatibel med alle Olympus EVIS-videoskoper i 140, 160, 180 og 190-serien. Kompatibel med kirurgiske VISERA/EXERA II kamerahoveder og videoendoskoper. Kun den oprindelige leverandør kan levere denne teknologi som en integreret del af videosystemet.

Olympus 3D Videoplatform skal være fuld integrerbar og kunne understøtte og kombineres med de tekniske funktioner der kan anvendes på en Olympus EVIS Exera III Universal videoplatform og således kunne kombineres med afdelingens nuværende 7 stk. Olympus Exera III endoskopisøjler. Kun den oprindelige leverandør kan levere denne teknologi som en integreret del af videosystemet.

Udstyret skal, Jf. national anbefaling i de nationale retningslinjer for screening af tyk- og endetarmskræft, kunne anvendes kombineret med indblæsning af kultveilte samt endoskopisk magnetisk positions system. Kun den oprindelige leverandør kan levere denne teknologi som en integreret del af videosystemet.

Apparaturet skal kunne anvendes med afdelingens nuværende endoskopiske flergangsutensilier uden ekstra omkostninger. Kun den oprindelige leverandør kan levere denne teknologi som en integreret del af videosystemet.

Apparaturet skal være fuld kompatibel og kunne understøtte og kombineres med Olympus Skopguide 3 og Olympus Narrow Band Imaging teknologi(NIB) for således og understøtte de nuværende kompetencer personalet allerede har erhvervet indenfor narrow band imaging teknologi. Flere afdelinger på Regionens sygehuse anvender NICE-klassifikationen til karakterisering af neoplastiske læsioner i tyk- og endetarm, hvilket forudsætter brugen af Narrow and Imaging (NBI) lys. Kun den oprindelige leverandør kan levere teknologi som er kompatibel med denne NBI-teknologi.

Indkøb fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte, som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed og uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
31/01/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Olympus Danmark A/S
16316296
Tempovej 48-50
Ballerup
2750
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 799 936.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://www.erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet i klagenævnet for udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Der henvises til klagenævnet for udbuds klagevejledning https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/02/2018

Send til en kollega

0.075