23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 028-060941
Offentliggjort
09.02.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Syddanmark

Høring af udbudsmateriale - udbud af ilt til patienter i eget hjem


Region Syddanmark

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Stine Cheng
Telefon: +45 24626201
E-mail: Stine.Westerboe.Cheng@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring af udbudsmateriale - udbud af ilt til patienter i eget hjem

Sagsnr.: 17/40234
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33157200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med tilrettelæggelse af udbud af ilt til patienter i eget hjem til Region Syddanmark, sendes udarbejdet udkast til udbudsmateriale i høring blandt potentielle leverandører.

Formålet med høringen er at sikre, at udbudsmaterialet afspejler de løsniger, som de potentielle leverandører kan tilbyde, og at der dermed offentliggøres det bedst mulige udbudsmateriale, hvor den af Region Syddanmark nedsatte brugergruppe har haft mulighed for at forholde sig til alle ønsker og kommentarer fra de potentielle leverandører.

Det fremgår af punkt II.2.4) hvordan der afgives høringssvar.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
24111500
24111900
33157800
33157810
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

De af Region Syddanmark udarbejdede udkast til udbudsmateriale kan downloades under fanen "Dokumenter" i regionens E-sourcing system CTM: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=REGIONSYDDK. Dokumenterne findes på siden vedr. nærværende høring.

Leverandøren bedes angive høringssvar i den dertil udarbejdede skabelon "skabelon til høringssvar", der kan downloades sammen med de øvrige dokumenter. Høringssvar fremsendes i vedhæftet fil via beskedmodulet i CTM.

I høringen ønsker Region Syddanmark særligt fokus på:

1) indeholder udkastet uhensigtsmæssigheder i forhold til kvaliteten af leverancen eller fordyrende krav?

2) Er der givet tilstrækkelig information (forbrugstal etc) til at der kan udarbejdes et godt tilbud?

3) er tilbudlisten (kontraktbilag 3) udarbejdet hensigtsmæssigt?

II.2.14) Yderligere oplysninger

Der gøres opmærksom på, at høringsmaterialet kun er et foreløbig materiale. Region Syddanmark forbeholder sig ret til at ændre i det foreløbige udbudsmateriale forud for selve udbuddet, men er ikke forpligtet til at tage højde for de indkomne høringssvar. Bemærk i øvrigt, at de oplysninger, som høringssvarene indeholder kan være underlagt regler om aktindsigt.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
19/03/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2018

Send til en kollega

0.059