23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 029-063079
Offentliggjort
12.02.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

(12.02.2018)
Medtronic Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S

S8 Navigations tilbud Århus NOA


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Olof Palmes Alle 15
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Mads Lænsø Madsen
Telefon: +45 51990859
E-mail: im.projektsektionen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk/om-os/indkob--medicoteknik/udbud-og-indkob/udbud/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

S8 Navigations tilbud Århus NOA

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33162100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Neurokirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har til hensigt at indkøbe et neuronavigationssystem, der bruges under kirurgske indgreb, til at planlægge og fastlægge kirurgiske instrumenters position i hjernen. Systemet skal opfylde nedenstående krav:

1. Udstyret skal kunne integreres med eksisterende O-arm 2D/3D røntgensystem, for at skabe automatisk billedoverførsel i mellem de to systemer;

2. Udstyret skal kunne integreres med Nexstim, et magnetisk neurostimuleringssystem. Data fra Nexstim skal kunne overføres til neuronavigationssystemet, hvor det bruges til planlægning af hjerneoperationer;

3. Udstyret skal kunne integreres med eksisterende NIM-eclipse neuromonitoreringssystem.

Det er vores vurdering, at der kun findes ét system på markedet som kan leve op til alle ovenstående krav, og derfor har Region Midt valgt at indgå aftale om køb af S8 stealth neuronavigationssystem fra Medtronic.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 170 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Neurokirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har til hensigt at indkøbe et neuronavigationssystem, der bruges under kirurgske indgreb, til at planlægge og fastlægge kirurgiske instrumenters position i hjernen. Systemet skal opfylde nedenstående krav:

1. Udstyret skal kunne integreres med eksisterende O-arm 2D/3D røntgensystem, for at skabe automatisk billedoverførsel i mellem de to systemer;

2. Udstyret skal kunne integreres med Nexstim, et magnetisk neurostimuleringssystem. Data fra Nexstim skal kunne overføres til neuronavigationssystemet, hvor det bruges til planlægning af hjerneoperationer;

3. Udstyret skal kunne integreres med eksisterende NIM-eclipse neuromonitoreringssystem.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Neurokirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har til hensigt at indkøbe et neuronavigationssystem, der bruges under kirurgske indgreb, til at planlægge og fastlægge kirurgiske instrumenters position i hjernen. Systemet skal opfylde nedenstående krav:

1. Udstyret skal kunne integreres med eksisterende O-arm 2D/3D røntgensystem, for at skabe automatisk billedoverførsel i mellem de to systemer;

2. Udstyret skal kunne integreres med Nexstim, et magnetisk neurostimuleringssystem. Data fra Nexstim skal kunne overføres til neuronavigationssystemet, hvor det bruges til planlægning af hjerneoperationer;

3. Udstyret skal kunne integreres med eksisterende NIM-eclipse neuromonitoreringssystem.

Det er vores vurdering, at der kun findes ét system på markedet som kan leve op til alle ovenstående krav, og derfor har Region Midt valgt at indgå aftale om køb af S8 stealth neuronavigationssystem fra Medtronic.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
08/02/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Medtronic Danmark A/S
1849 1370
Arne Jacobsens Allé 17
København S
2300
Danmark
NUTS-kode: DK011
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 170 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 3
Valby
2500
Danmark

Internetadresse:https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2018

Send til en kollega

0.105