23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 034-074680
Offentliggjort
17.02.2018

Udbyder

Göteborgs Stad Inköp och upphandling

Vindere

(26.07.2018)
Stubben HVB AB
46 440 Åsensbruk

(26.07.2018)
Gryning Vård AB
402 26 Göteborg

Hem för vård eller boende, HVB, barn 7-12 år


Göteborgs Stad Inköp och upphandling

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Göteborgs Stad Inköp och upphandling
212000-1355
Box 1111
Göteborg
405 23
Sverige
Kontaktperson: Arto Moilanen
E-post: arto.moilanen@ink.goteborg.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborg.se/upphandling

I.2) Gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnljkrwnd&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnljkrwnd&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Hem för vård eller boende, HVB, barn 7-12 år

Referensnummer: 340/17
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser Hem för vård eller boende (HVB) för barn 7-12 år inom delområde;.

— missbruk/kriminalitet,

— neuro- och/eller psykiatriska diagnoser,

— psykosociala problem,

— ensamkommande barn.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85311000
85311300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser Hem för vård eller boende (HVB) för barn 7-12 år inom delområde;.

— missbruk/kriminalitet,

— neuro- och/eller psykiatriska diagnoser,

— psykosociala problem,

— ensamkommande barn.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 20/03/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/02/2018

Send til en kollega

0.075