23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 036-078174
Offentliggjort
21.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Västmanland

Vindere

(21.09.2018)
GE Healthcare Sverige AB
Box 70
182 11 Danderyd

Opdateringer

Rettelse
(20.03.2018)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
instead of:
Datum: 22-03-2018
Time: 23:59
Read:
Datum: 28-03-2018
Time: 23:59

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Anbudsöppning
instead of:
Datum: 23-03-2018
Time: 00:00
Read:
Datum: 29-03-2018
Time: 00:00


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/afisxkkffr

Ultraljud


Region Västmanland

Meddelande om upphandling

Varor

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Region Västmanland
232100-0172
Regionhuset
Västerås
721 89
Sverige
Kontaktperson: Johan Lundin
E-post: johan.lundin@dll.se
Nuts-kod: SE125

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regionvastmanland.se

I.2) Gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvidysqoy&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvidysqoy&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ultraljud

Referensnummer: DU-UPP18-0062
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
33112200
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar:

— Leverans av två (2) stycken high end ultraljudssystem inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick,

— Klinisk och teknisk dokumentation,

— Utbildning av klinisk och teknisk personal,

— Option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid.

Aktuell upphandling.

Upphandlingen avser att teckna kontrakt gällande köp av två (2) ultraljudssystem i enlighet med vad som beskrivs i förfrågningsunderlag med bilagor.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
33000000
33112000
33124100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE125
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar:

— Leverans av två (2) stycken high end ultraljudssystem inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick,

— Klinisk och teknisk dokumentation,

— Utbildning av klinisk och teknisk personal,

— Option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid.

Aktuell upphandling.

Upphandlingen avser att teckna kontrakt gällande köp av två (2) ultraljudssystem i enlighet med vad som beskrivs i förfrågningsunderlag med bilagor.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 11/06/2018
Slut: 31/12/2018
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/03/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 05/07/2018
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 23/03/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping/Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/02/2018

Send til en kollega

0.087