23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 036-079188
Offentliggjort
21.02.2018

Udbyder

Kriminalvården

Vindere

(22.08.2018)
Centric Care AB
417 56 Göteborg

(22.08.2018)
AB Prime Care
121 28 Stockholm-Globen

Bemanningstjänster sjuksköterskor


Kriminalvården

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Kriminalvården
202100-0225
Kriminalvården
Norrköping
601 80
Sverige
Kontaktperson: Anna Mossberg
E-post: Anna.Mossberg@kriminalvarden.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kriminalvarden.se

I.2) Gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afysgseeqa&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afysgseeqa&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Bemanningstjänster sjuksköterskor

Referensnummer: 2016-1530
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79624000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kriminalvården har idag ca 140 st Sjuksköterskor samt ett antal timvikarier anställda vid häkten och anstalter. Tjänsten som upphandlas innebär att vid behov av tillfällig bemanning bidra med sjuksköterskor för att Kriminalvården ska kunna säkerställa god hälsa för intagna klienter. Tillfällig bemanning kan tex behövas vid sjukdom, semester, utbildning och kortare vikariat.

Upphandlingsförfarande.

Upphandlingen genomförs som Förenklat förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Avtal kommer att tecknas med en leverantörer per anbudsområde.

Omfattning.

Under 2016 köpte Kriminalvården ca 13 000 timmar med sjukskötersketjänster på nationell nivå, de största volymerna i Region Väst och Region Stockholm. Tecknat avtal innebär inte några garantier från Kriminalvården avseende volymer.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
79610000
85141200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kriminalvården har idag ca 140 st Sjuksköterskor samt ett antal timvikarier anställda vid häkten och anstalter. Tjänsten som upphandlas innebär att vid behov av tillfällig bemanning bidra med sjuksköterskor för att Kriminalvården ska kunna säkerställa god hälsa för intagna klienter. Tillfällig bemanning kan tex behövas vid sjukdom, semester, utbildning och kortare vikariat.

Upphandlingsförfarande.

Upphandlingen genomförs som Förenklat förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Avtal kommer att tecknas med en leverantörer per anbudsområde.

Omfattning.

Under 2016 köpte Kriminalvården ca 13 000 timmar med sjukskötersketjänster på nationell nivå, de största volymerna i Region Väst och Region Stockholm. Tecknat avtal innebär inte några garantier från Kriminalvården avseende volymer.

II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/06/2018
Slut: 31/05/2019
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 29/03/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/02/2018

Send til en kollega

0.07