23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 060-133343
Offentliggjort
27.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Fødeklinik 3 - Roskildeområdet

(30.06.2018)
Klar til fødsel
Roskilde

Fødeklinik 1 - Slagelseområdet

(30.06.2018)
Storkereden ApS
Sorøvej 108
4200 Slagelse

Fødeklinik 3 - Roskildeområdet

(30.06.2018)
Din private jordemoder
København V

Begrænset udbud af tre rammeaftaler om fødselshjælp på private fødeklinikker


Region Sjælland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Alléen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Johannes Baad Michelsen
Telefon: +45 20537288
E-mail: jbm@elmann.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.regionsjaelland.dk/omregionen/udbud/Aktuelle-udbud/Sider/default.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Elmann Advokatpartnerselskab
34584915
Stockholmsgade 41
København
2100
Danmark
Kontaktperson: Henrik Græsdal
Telefon: +45 51740199
E-mail: jbm@elmann.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.elmann.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Begrænset udbud af tre rammeaftaler om fødselshjælp på private fødeklinikker

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85111000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der er tale om udbud af tre rammeaftaler vedrørende fødselshjælp på private fødeklinikker.

Denne udbudsproces er alene underlagt Udbudslovens afsnit I og III og dermed ikke omfattet af lovens procedureregler i afsnit II. Udbudsprocessen er, jf. lovens § 186 tilrettelagt i overensstemmelse med de i lovens § 2 beskrevne udbudsretlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.

Der anvendes ikke ESPD i udbudsprocessen, i stedet anvendes en tro- og love-erklæring til indledningsvis at dokumentere ansøgere om prækvalifikations egnethed. Den eller de vindende tilbudsgivere vil blive anmodet om at fremlægge dokumentation for sin egnethed via fremlæggelse af serviceattest og anden af Ordregiver fastsat dokumentation.

Der er tale om et begrænset udbud, hvor der prækvalificeres op til tre private aktører til at afgive tilbud på op til tre rammeaftaler.

Se nærmere nedenfor, samt i udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 3
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Fødeklinik 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85111320
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Fødeklinikken skal være beliggende på Sjælland og inden for Region Sjællands grænser.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Sjælland ønsker at indgå tre rammeaftaler om fødeklinikker med op til tre private aktører omkring fødselshjælp på private fødeklinikker. Fødselsforløbene inkluderer alle naturligt tilknyttede tjenesteydelser.

Hver af de prækvalificerede tilbudsgivere kan byde på mindst en og op til tre rammeaftaler/fødeklinikker.

Region Sjælland har i dag en samarbejdsaftale med tre fødeklinikker beliggende i henholdsvis Slagelse, Holbæk og Roskilde.

De private aktører skal kunne håndtere op til 200 fødsler pr. fødeklinik årligt. Der udbydes tre rammeaftaler, og dermed samlet set op til 600 fødsler årligt.

Regionen har fastsat prisen for et fødselsforløb, og aktørerne konkurrerer på tilbudt kvalitet.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Fødeklinik 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85111320
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Fødeklinikken skal være beliggende på Sjælland og inden for Region Sjællands grænser.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Sjælland ønsker at indgå tre rammeaftaler om fødeklinikker med op til tre private aktører omkring fødselshjælp på private fødeklinikker. Fødselsforløbene inkluderer alle naturligt tilknyttede tjenesteydelser.

Hver af de prækvalificerede tilbudsgivere kan byde på mindst en og op til tre rammeaftaler/fødeklinikker.

Region Sjælland har i dag en samarbejdsaftale med tre fødeklinikker beliggende i henholdsvis Slagelse, Holbæk og Roskilde.

De private aktører skal kunne håndtere op til 200 fødsler pr. fødeklinik årligt. Der udbydes tre rammeaftaler, og dermed samlet set op til 600 fødsler årligt.

Regionen har fastsat prisen for et fødselsforløb, og aktørerne konkurrerer på tilbudt kvalitet.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Fødeklinik 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85111320
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Fødeklinikken skal være beliggende på Sjælland og inden for Region Sjællands grænser.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Sjælland ønsker at indgå tre rammeaftaler om fødeklinikker med op til tre private aktører omkring fødselshjælp på private fødeklinikker. Fødselsforløbene inkluderer alle naturligt tilknyttede tjenesteydelser.

Hver af de prækvalificerede tilbudsgivere kan byde på mindst en og op til tre rammeaftaler/fødeklinikker.

Region Sjælland har i dag en samarbejdsaftale med tre fødeklinikker beliggende i henholdsvis Slagelse, Holbæk og Roskilde.

De private aktører skal kunne håndtere op til 200 fødsler pr. fødeklinik årligt. Der udbydes tre rammeaftaler, og dermed samlet set op til 600 fødsler årligt.

Regionen har fastsat prisen for et fødselsforløb, og aktørerne konkurrerer på tilbudt kvalitet.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgere om prækvalifikation må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens §§ 135-136, samt § 137, stk. 1. nr. 3 og 5.

Økonomisk formåen:

Ansøgere om prækvalifikation skal kunne fremsende budget for virksomhedens drift for et år med gennemførsel af 200 fødselsforløb under rammeaftalen til den i prækvalifikationsbetingelserne pkt.1 (side 4) fastsatte takst.

Ansøgeren skal derudover vedlægge en bankerklæring omkring ansøgerens tilgængelige likviditet i form af indeståender og kreditadgang.

Ansøgeren skal kunne fremlægge dokumentation for sædvanlig erhvervsansvarsforsikring eller et bindende tilbud på en sådan forsikring.

Faglig formåen:

Ansøgeren skal kunne dokumentere erfaring med udførelse af sundhedstjenesteydelser for offentlige myndigheder eller privathospitaler inden for de sidste 3 år. Dokumenteres via reference eller dokumentation for tidligere ansættelsessteder og CV.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Kontrakten tildeles til det økonomisk mest fordelagtige bud, på baggrund af tilbudt kvalitet. Prisen er fastlagt af Ordregiver, og tilbudsgiverne konkurrerer derfor på tilbudt kvalitet.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 01/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Faktureringsoplysninger vil fremgå af kontraktudkastet, som sendes til alle prækvalificerede.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2018

Send til en kollega

0.157