23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 071-157611
Offentliggjort
12.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.uvm.dk

Udbyder

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vindere

Rammeaftale om levering af personlig hjælp

(14.08.2018)
DUOS A/S
Ellebjergvej 52
2450 København

Rammeaftale om levering af personlig hjælp


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
29634750
Frederiksholms Kanal 26
København
1220
Danmark
Kontaktperson: Laura Kjærulf
Telefon: +45 33925000
E-mail: Laura.kjaerulf@stukuvm.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.uvm.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.uvm.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
29634750
Frederiksholms Kanal 26
København K
1220
Danmark
Kontaktperson: Laura Kjærulf
Telefon: +45 33925000
E-mail: laura.kjaerulf@stukuvm.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.uvm.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af personlig hjælp

Sagsnr.: 18/04678
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbudsmaterialet omfatter indgåelse af en rammeaftale med én leverandør om levering af personlig hjælp.

Målgrupperne for den personlig hjælp er uddannelsessøgende med funktionsnedsættelser i form af bevægevanskeligheder, hørenedsættelser (døve/hørehæmmede), synsnedsættelser (blinde/svagsynede), læse/-skrivevanskeligheder samt psykiske funktionsnedsættelser.

Støttemodtagerne er elever på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser.

Kontrakten omfatter levering af personlige hjælpere og personlige støttefunktioner til følgende områder:

— sekretærtimer,

— praktisk hjælp,

— støttepersonsydelser.

Leverandøren skal kunne levere landsdækkende personlig hjælp og have en administration, hvor der kan bestilles hjælpere til hele landet. Arbejdssproget er i udgangspunktet dansk.

Der indgås en rammeaftale af 2 års varighed fra kontraktens indgåelse. Der er desuden option på forlængelse på 2 x 1 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79552000
79521000
85311200
79500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

En række uddannelsesinstitutioner fordelt på landsplan i hele DK.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbudsmaterialet omfatter indgåelse af en rammeaftale med én leverandør om levering af personlig hjælp.

Målgrupperne for den personlig hjælp er uddannelsessøgende med funktionsnedsættelser i form af bevægevanskeligheder, hørenedsættelser (døve/hørehæmmede), synsnedsættelser (blinde/svagsynede), læse/-skrivevanskeligheder samt psykiske funktionsnedsættelser.

Støttemodtagerne er elever på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser.

Kontrakten omfatter levering af personlige hjælpere og personlige støttefunktioner til følgende områder:

— sekretærtimer,

— praktisk hjælp,

— støttepersonsydelser.

Leverandøren skal kunne levere landsdækkende personlig hjælp og have en administration, hvor der kan bestilles hjælpere til hele landet. Arbejdssproget er i udgangspunktet dansk.

Der indgås en rammeaftale af 2 års varighed fra kontraktens indgåelse. Der er desuden option på forlængelse på 2 x 1 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse af rammeaftalen med 2 x 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse af rammeaftalen med 2 x 1 år.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/05/2018
Tidspunkt: 13:00
Sted:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/04/2018

Send til en kollega

0.11